Jakštys Gintautas

Mjr. Gintautas Jakštys. Lietuvos kariuomenės nuotraukaMjr. Gintautas JAKŠTYS,
Klaipėdos universiteto istorijos krypties doktorantas

Gimęs 1971 m. balandžio 13 d. Jokubonių km., Kriūkų apylinkėje, Šakių raj.

Kontaktai: Herkaus Manto g. 84, LT-92294 Klaipėda, tel. (8 46) 39 88 06;
el. paštas: gintautasjakstys@gmail.com


Biografija
1989 m. baigė Respublikinę bendrojo lavinimo Vilniaus miesto sporto mokyklą-internatą. 1989–1994 m. studijavo Vilniaus pedagoginio universiteto Istorijos fakultete, kur įgijo istorijos mokytojo kvalifikaciją. Nuo 2016 m. Klaipėdos universiteto ir Vytauto Didžiojo universiteto jungtinėje istorijos mokslo krypties doktorantūroje rengia disertaciją tema ,,Lietuvos karių kasdienybė karo ir taikos metu 1918–1940 m.“.
Nuo 2009 m. birželio 26 d. LR krašto apsaugos ministrės įsakymu paskirtas Generolo Jono Žemaičio Lietuvos Karo akademijos Karo istorijos centro viršininku.

Tyrimų interesai
Lietuvos kariuomenės istorija, Lietuvos karių kasdienybė, Lietuvos ir visuotinė karybos istorija, karo teorija.

Publikacijų sąrašas

Mokslo studijos

 1. JANULAITIENĖ, Nijolė; JAKŠTYS, Gintautas. Nuo didikų Sapiegų rezidencijos iki Lietuvos karo akademijos: mokslo studija. Vilnius: Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija, 2010. – 116 p. ISBN 978-9955-423-92-8

Mokslo straipsniai

 1. JAKŠTYS, Gintautas. Everyday Life of Lithuanian Navy Sailors of the Naval Training Warship “Prezidentas Smetona”. Vēsture: avoti un cilvēki = History: Sources and People, 2020, vol. XXIII, pp. 79–85.
 2. JAKŠTYS, Gintautas. The Changes of Everyday Life at the Military School of Lithuania under Soviet occupation in 1940. Vēsture: avoti un cilvēki = History: Sources and People, 2018, vol. XXI, pp. 141–147.
 3. JAKŠTYS, Gintautas. Pabaisko kautynės žymiausių Lietuvos mūšių kontekste. In Pabaisko mūšis ir jo epocha. Sud. I. VAŠKEVIČIŪTĖ. Vilnius, 2017, p. 153–177.
 4. JAKŠTYS, Gintautas. Durbės mūšis: istorinė atmintis moderniojoje Lietuvos kariuomenėje. In 1260-ieji: Durbės mūšio kontekstai. Sud. E. SPUDYTĖ. Telšiai, 2016, p. 118–126.
 5. JAKŠTYS, Gintautas. Karo mokyklos mokinių kasdienybė Kaune ir Vilniuje 1919–1921 m. Acta Humanitarica Universitatis Saulensis, 2016, t. 24, p. 14–19.
 6. JAKŠTYS, Gintautas. Lietuvos karo mokyklos tradicijos (1919–1940 m.). Karo archyvas, 2015, t. XXX, p. 289–316.
 7. JAKŠTYS, Gintautas. Karo mokyklos viršininkas gen. Jonas Galvydis-Bykauskas. In Generolas Jonas Galvydis-Bykauskas: 1864–1943: moksliniai straipsniai ir pranešimai. Ats. red. A. ALONDERIS. Vilnius, 2014, p. 69–90.
 8. JAKŠTYS, Gintautas. Užsienio šalių patirties taikymas rengiant Lietuvos karininkus karo mokykloje 1919–1940 m. In Ugdymo veiksniai mokymo(si) kontekste globalizacijos sąlygomis. Ats. red. D. JATAUTAITĖ. Vilnius, 2014, p. 239–252.
 9. JAKŠTYS, Gintautas. Vilniaus pėstininkų mokykla 1940–1941 m. Pastangos Lietuvos kariūnus paversti sovietiniais kursantais. Acta Humanitarica Universitatis Saulensis, 2014, t. 19, p. 71–77.
 10. JAKŠTYS, Gintautas. Karo mokykla Kauno visuomeniniame ir politiniame gyvenime 1919–1940 m. Kauno istorijos metraštis, 2013, t. 13, p. 91–102.
 11. JAKŠTYS, Gintautas. Lietuvos karininkų rengimo ypatumai Baltijos regiono karo mokyklų raidos kontekste 1919–1940 m. In Globalizacijos iššūkiai ugdymo procesui: visuomenė ir kariuomenė. Ats. red. A. PETRAUSKAITĖ. Vilnius, 2013, p. 170–186.

Šaltinių publikacijos

 1. JAKŠTYS, Gintautas. Įvadas. In BULVIČIUS, Vytautas. Karinis valstybės rengimas. Vilnius: LR Krašto apsaugos ministerija, 2019, p. 6–13. – ISBN 978-609-412-146-3
 2. GRIGALIŪNAS-GLOVACKIS, Vincas. Generolo atsiminimai. I–III dalys. Ats. red. G. JAKŠTYS, G. SURGAILIS. Vilnius: Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija; Lituanistikos tyrimo ir studijų centras, 2017. – 305+383 p. ISBN 978-609-8074-67-3 ir 978-609-8074-69-7

Pranešimų publikacijos ir tezės

 1. JAKŠTYS, Gintautas. Cooperation between the National Guards of Lithuania and Latvia 1991–1996. In Nacionālo bruņoto spēku 20 gadu vēstures konferences (2014. gada 27. novembris) referātu krājums. Atb. red. E. ENGĪZERS. Rīga, 2015, 140.–151. lp.
 2. JAKŠTYS, Gintautas. The First Lithuanian Peacekeeper 1st Lt. Normundas Valteris Who Perished during the International Mission. In Vēsture: avoti un cilvēki. Humanitārās fakultātes XXIV starptautisko zinātnisko lasījumu materiāli. Vēsture XVIII. Atb. red. I. SALENIECE. Daugavpils, 2015, 100.–105. lp.
 3. JAKŠTYS, Gintautas. Latvijas virsnieki Lietuvos armijā (1919–1921). In Vēsture: avoti un cilvēki. Humanitārās fakultātes XXIII starptautisko zinātnisko lasījumu materiāli. Vēsture XVII. Atb. red. I. SALENIECE. Daugavpils, 2014, 141.–146. lp.
 4. JAKŠTYS, Gintautas. Latvia in the Lithuanian Military Press in 1919–1940. In Vēsture: avoti un cilvēki. Humanitārās fakultātes XXII starptautisko zinātnisko lasījumu materiāli. Vēsture XVI. Atb. red. I. SALENIECE. Daugavpils, 2013, 152.–156. lp.

Mokslo populiarinimo straipsniai

 1. JAKŠTYS, Gintautas. „Klumpiai, Jurgiai ir cholopai“. Lietuvių kariai Kaune 1919 m. Kultūros barai, 2019, nr. 7/8, p. 93–98.