Bataitytė Dovilė

Mgr. Dovilė BATAITYTĖ,
Klaipėdos universiteto istorijos krypties doktorantė

Gimusi 1988 m. gegužės 30 d. Klaipėdoje

Kontaktai: Herkaus Manto g. 84, LT-92294 Klaipėda, tel. (8 46) 39 88 06;
el. paštas: dovile.bataityte@gmail.com


Biografija
2007 m. baigusi Klaipėdos „Vėtrungės“ gimnaziją, studijavo istoriją Klaipėdos universitete. Čia 2011 m. apgynė bakalauro baigiamąjį darbą tema „Kultūrinės atminties tradicijų kūrimas Lietuvoje 1918–1940 m.“. Vėliau tęsė studijas Klaipėdos universiteto Kraštovaizdžio archeologijos magistrantūros studijų programoje ir 2013 m. apgynė magistro baigiamąjį darbą „Klaipėdos miestovaizdžio viešosios reprezentacijos 1923–1991 metais“. 2013 m. įstojo į Klaipėdos universiteto ir Vytauto Didžiojo universiteto istorijos krypties jungtinę doktorantūrą. Disertacijos tema „Visuomenių kaita ir miestų vaizdinės reprezentacijos: lyginamasis buvusių Rytų Prūsijos miestų tyrimas“.

Tyrimų interesai
Lietuvos ir Rytų Prūsijos miestų erdviniai ir visuomeniniai pokyčiai XX a.; vizualinė istorija; turizmo istorija.

Publikacijų sąrašas

Moksliniai straipsniai

  1. BATAITYTĖ, Dovilė. „Savos“ Klaipėdos / Mėmelio atminimas. Klaipėdos vaizdiniai pristatymai mėmelenderių / lietuvininkų egzilio periodikoje. Acta Humanitarica Universitatis Saulensis, 2016, t. 24, p. 77–90.

Apžvalgos, recenzijos

  1. BATAITYTĖ, Dovilė. Apie sunkumus, kurie buvo įveikti: Dovilės Troskovaitės disertacijos gynimo apžvalga. In Mobility in the Eastern Baltics (15th–17th Centuries) = Mobilumas Rytų Baltijos regione (XV–XVII amžiai) (Acta Historica Universitatis Klaipedensis, t. XXIX). Ed. by D. ELERTAS. Klaipėda, 2014, p. 243–246.
  2. BATAITYTĖ, Dovilė. [Rec. kn.: Tourismus im Ostseeraum = Tourism in the Baltic Region (Nordost-Archiv, N.F. Bd. XX/2011). Hrsg. von Karsten BRÜGGEMANN. Lüneburg: Nordost-Institut, 2012.] In Mobility in the Eastern Baltics (15th–17th Centuries) = Mobilumas Rytų Baltijos regione (XV–XVII amžiai) (Acta Historica Universitatis Klaipedensis, t. XXIX). Ed. by D. ELERTAS. Klaipėda, 2014, p. 237–239.