Projektas LIT-6-5 (ARCHEO)

KU BRIAI archeologai 2012–2013 m. vykdė mokslinį projektą „Lietuvos archeologija, II–IV tomai“ (akronimas ARCHEO). Projektas ARCHEO laimėjo Nacionalinės lituanistikos plėtros 2009–2015 metų programos VI-ojo šaukimo finansinę paramą (sutartis LIT-6-5).

ARCHEO autoriai: doc. dr. Audronė Bliujienė (projekto vadovė), prof. habil. dr. Algirdas Girininkas, dr. Romas Jarockis ir prof. habil. dr. Vladas Žulkus.

Įgyvendinant projektą, spaudai buvo parengti II, III ir IV „LIETUVOS ARCHEOLOGIJA“ tomai.


Algirdas GIRININKAS, Ankstyvasis metalų laikotarpis (Lietuvos archeologija, t. II) (2013)LIETUVOS ARCHEOLOGIJA, II tomas. „Ankstyvasis metalų laikotarpis“, autorius prof. habil. dr. Algirdas Girininkas

„Ankstyvųjų metalų laikotarpis“ yra išsami studija apie dviejų tūkstančių metų bronzos ir ankstyvojo geležies amžių bendruomenių gyvenseną Lietuvos teritorijoje, patiriant įvairių kultūrų įtakas, kurios įsiliejo į besiformuojančių baltų kultūros branduolį. Tai ankstyvųjų metalinių dirbinių, piliakalnių ir pilkapių atsiradimo laikas, paženklintas kultūrinio kraštovaizdžio kaita, kurioje vyko reikšmingi ūkiniai ir kultūriniai procesai. Jie aptariami atskirų Lietuvos bendruomenių kultūros raidos fone, išryškinant sritinius materialinės ir dvasinės kultūros ypatumus, kuriuos sąlygojo geografiniai ir gamtiniai savitumai bei kaimyninės kultūros.


Audronė BLIUJIENĖ, Romėniškasis ir tautų kraustymosi laikotarpiai (Lietuvos archeologija, t. III) (2013)LIETUVOS ARCHEOLOGIJA, III tomas. „Romėniškasis ir tautų kraustymosi laikotarpiai“, autorė doc. dr. Audronė Bliujienė

Romėniškasis ir tautų kraustymosi laikotarpiai – dinamiški baltų kultūrų raidos etapai, teapimantys kiek mažiau nei 800 metų. Tačiau tai laikai, kuomet buvo apleisti ir vėl apgyventi piliakalniai, laikai, kuomet baltai pradėjo deginti savo mirusiuosius, laikai, kuomet didėjo visuomenės turtinė atskirtis, o sukauptu turtu buvo atnašaujamos gausios aukos. Tuo pačiu būtent romėniškojo laikotarpio pradžioje Aestiorum gentes – aisčiai, arba barbaricum pakraščio žmonės, buvo pastebėti antikos autorių, ir tuo vardu kaip pietryčių ir rytų Baltijos jūros gyventojai ilgam įėjo į istoriją.

Monografijoje remiantis gausiais archeologinių paminklų – gyvenamųjų, gynybinių ir ūkinių vietų, laidojimo paminklų bei šventviečių – duomenimis analizuojama romėniškojo ir tautų kraustymosi laikotarpių kultūrinio kraštovaizdžio kaita, tuo metu vykę reikšmingi ūkiniai, socialiniai ir kultūriniai procesai.


Vladas ŽULKUS, Romas JAROCKIS - Vikingų laikai ir ikivalstybinis laikotarpis (Lietuvos archeologija, t. IV) (2013)LIETUVOS ARCHEOLOGIJA, IV tomas. „Vikingų laikai ir ikivalstybinis laikotarpis“, kurio autoriai – prof. habil. dr. Vladas Žulkus ir dr. Romas Jarockis.

Monografijoje tyrinėjamas 800–1200 m. po Kr. laikotarpis. Jis pasižymi progresyvia ūkio raida, gentinių bendruomenių branda, pokyčiais visuomenėje, politinių vadysčių atsiradimu. Tai laikotarpis, paženklintas intensyviomis tarpgentinėmis interakcijomis ir ryšiais su kaimynais Baltijos jūros baseine, rytinės Baltijos gyventojų susidūrimu su Šiaurės ir Vakarų Europos kultūra.

Monografijoje, remiantis archeologijos duomenimis, tyrinėjamas krašto apgyvendinimas, gyvenamieji kompleksai ir kultūrinis kraštovaizdis, žmonių būtis, gamybinė veikla ir buitis, regioniniai kultūriniai skirtumai, genčių teritorijos, tarpgentiniai santykiai, galios centrų ir regionų formavimasis, ankstyvųjų miestų užuomazgos, ryšiai su kaimyniniais Baltijos jūros kraštais, visuomenės ekonominė ir socialinė stratifikacija, valstybės ištakos.


Lietuvos archeologijos“ serijoje iki pradedant vykdyti projektą išleista:

Algirdas Girininkas. LIETUVOS ARCHEOLOGIJA, I tomas. „Akmens amžius“ (2009)

Lietuvos archeologijos serijoje projekto vykdymo metu parengta:

Algirdas Girininkas. LIETUVOS ARCHEOLOGIJA, II tomas. „Ankstyvasis metalų laikotarpis“

Audronė Bliujienė. LIETUVOS ARCHEOLOGIJA, III tomas. „Romėniškasis ir tautų kraustymosi laikotarpiai“

Vladas Žulkus, Romas Jarockis. LIETUVOS ARCHEOLOGIJA, IV tomas. „Vikingų laikai ir ikivalstybinis laikotarpis“

Lietuvos archeologijos serijoje numatoma išleisti (planuojamas naujas projektas):

Gintautas Zabiela. LIETUVOS ARCHEOLOGIJA, V tomas. „Valstybės laikų archeologija“

Algirdas Girininkas, Audronė Bliujienė. Vladas Žulkus, Romas Jarockis. Gintautas Zabiela. LIETUVOS ARCHEOLOGIJA, VI tomas: „Lithuanian Archaeology: From the Stone Age to Modern Times“.

Informaciją parengė doc. dr. Audronė Bliujienė, projekto ARCHEO vadovė

Aktualu »

Atidaryta paroda „Kuršmarių vėtrungės – Vėlukai“

Nuo gruodžio 7 d. Klaipėdos universiteto Baltijos regiono istorijos ir archeologijos instituto patalpose (II a., foje) galite apžiūrėti mobiliąją parodą...

 

Ginama Justo Stončiaus daktaro disertacija

2018 m. gruodžio 14 d. 13 val. maloniai kviečiame dalyvauti viešame Justo Stončiaus daktaro disertacijos gynimo tarybos posėdyje. Disertacijos tema „Antisemitizmas...

 

Vokiečių kalbos ir kultūros vasaros mokykla

Kviečiame dalyvauti Klaipėdos universiteto organizuojamoje vokiečių kalbos ir kultūros vasaros mokykloje. Pagrindinė informacija Trukmė 2019 m. rugpjūčio...

 

Tarptautinė paroda „Klaipėdos (Memel) kraštas: nuo ištakų iki XVII amžiaus“

2018 m. rugpjūčio 1 d. naujai įrengtoje Klaipėdos piliavietės šiaurės kurtinoje atidaryta tarptautinė paroda „Klaipėdos (Memel) kraštas: nuo ištakų...