Istorijos ir archeologijos katedra

Klaipėdos universiteto Istorijos ir archeologijos katedra buvo Baltijos regiono istorijos ir archeologijos instituto padalinys, kuravęs keturias studijų programas ir vykdantis trijų pakopų – bakalauro, magistrantūros ir doktorantūros – studijas.

Žr. plačiau apie istorijos ir archeologijos studijas Klaipėdos universitete.

Pagrindiniai faktai iš katedros istorijos

1992 m. sausio 1 d. KU Senato nutarimu (1991 m. gruodžio 11 d., Nr. 55) įsteigtas Mažosios Lietuvos istorijos centras. 1992 m. kovo 6 d. KU prorektoriaus studijų reikalams įsakymu Mažosios Lietuvos istorijos centrą nutarta toliau vadinti Vakarų Lietuvos ir Prūsijos istorijos mokslo centru (VLPIC). Pirmasis direktorius dr. Alvydas Nikžentaitis.
1993 m. birželio 1 d. KU Senato sprendimu (1993 m. gegužės 5 d., Nr. 33) Humanitariniame fakultete veikusi Istorijos ir sociologijos katedra (vedėjas dr. Vaidutis Laurėnas) padalyta į dvi atskiras katedras: Politologijos ir sociologijos (vedėjas dr. Vaidutis Laurėnas) ir Istorijos (vedėjas doc. dr. Alvydas Nikžentaitis). VLPIC 1993 m. gegužės 27 d. KU rektoriaus įsakymu Nr. 74 priskirtas Istorijos katedrai; jo direktoriumi tampa doc. dr. Vladas Žulkus. Klaipėdos universitete pradedamas priėmimas į dienines istorijos bakalauro studijas.
1994 m. liepos 1 d. KU įsteigiamas naujas Socialinių mokslų fakultetas, kuriam priskiriama Istorijos katedra kartu su VLPIC.
1997 m. Išleista pirmoji katedros parengtų bakalaurų laida. Pradėtas priėmimas į dienines istorijos magistrantūros studijas.
1998 m. Katedros vedėju vietoje penkerius metus jai vadovavusio doc. dr. Alvydo Nikžentaičio tampa doc. dr. Vladas Žulkus. Jo pareigas VLPIC nuo 1998 m. vasario 1 d. perima profesorius S.C.Rowell, PhD (Cantab.) (profesoriui išvykus dirbti į Lietuvos istorijos institutą, direktoriaus postą nuo 1999 m. rugsėjo 1 d. užėmė dr. Vacys Vaivada).
1999 m. birželio mėn. Išleista pirmoji katedros parengtų magistrų laida.
2001 m. birželio mėn. Katedros vedėju vietoje doc. habil. dr. Vlado Žulkaus, grįžusio į VLPIC direktoriaus pareigas, tampa dr. Vygantas Vareikis.
2002 m. spalio 11 d. Istorijos katedros dėstytojas prof. habil. dr. Vladas Žulkus išrenkamas trečiuoju KU rektoriumi; VLPIC direktoriaus poste nuo gruodžio 2 d. jį pakeičia dr. Silva Pocytė.
2003 m. birželio 30 d. KU rektorato ir Senato nutarimu katedra iš Socialinių mokslų fakulteto perkeliama atgal į Humanitarinių mokslų fakultetą. VLPIC nuo katedros atskiriamas ir reorganizuojamas į savarankišką universiteto padalinį – Baltijos regiono istorijos ir archeologijos institutą (BRIAI).
2003 m. liepos 15 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 926 Klaipėdos universitetui kartu su Lietuvos istorijos institutu suteikta jungtinės istorijos krypties doktorantūros organizavimo ir mokslo laipsnio teikimo teisė. Pradedamas priėmimas į doktorantūros studijas.
2006 m. Bakalauro istorijos programos studentams trečiaisiais studijų metais pradedama suteikti galimybę pasirinkti archeologijos specializaciją. Archeologijos specializacija egzistavo iki 2013 m.
2008 m. Apgintos pirmosios buvusių KU auklėtinių, 2003 m. įstojusių į jungtinę KU ir Lietuvos istorijos instituto doktorantūrą, istorijos krypties daktaro disertacijos.
2009 m. balandžio mėn. Katedra persikėlė iš pastato Tilžės g. 13, kuriame kartu su BRIAI veikė nuo įsteigimo, į paskutinį iš šešių restauruotų pastatų neogotikiniame buvusių Klaipėdos kareivinių ansamblyje KU miestelyje (VI korpusą).
2010 m. rugsėjo mėn. Katedra pradėjo vykdyti naują Kraštovaizdžio archeologijos magistrantūros studijų programą.
2011 m. birželio 21 d. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymu Nr. V-1124 Klaipėdos universitetui pratęsta teisė vykdyti doktorantūros studijas humanitarinių mokslų srities istorijos kryptyje (05H) kartu su Vytauto Didžiojo universitetu.
2014 m. Katedra pradeda vykdyti naują Archeologijos bakalauro studijų programą.
2016 m. sausio 1 d. KU Tarybos nutarimu Katedra pervadinta Istorijos ir archeologijos katedra ir perkelta iš Humanitarinių mokslų fakulteto į Baltijos regiono istorijos ir archeologijos institutą.
2017 m. rugsėjo mėn. Katedros vedėjo pareigybė panaikinta. Buvusios funkcijos priskirtos studijų programų vadovui.
2019 m. sausio 2 d. KU Senato (2018-11-15 d. nr. 11-15) ir KU Tarybos (2018-11-19 d. nr. 9N-21) nutarimais Katedra panaikinta, pavedant studijų programas kuruoti Baltijos regiono istorijos ir archeologijos institutui.

Katedros vedėjai:
1993–1998 m. katedrai vadovavo doc. dr. Alvydas Nikžentaitis, 1998–2001 m. – prof. habil. dr. Vladas Žulkus, 2001–2017 m. – prof. dr. Vygantas Vareikis.

Aktualu »

Konferencija „Krikščionybės įtakos kultūros pokyčiams Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės vakarinėje dalyje“

2019 m. spalio 18 d. Klaipėdos universitete vyks mokslinė konferencija „Krikščionybės įtakos kultūros pokyčiams Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės...

 

Anonsuojame konferencijų ciklą „Archaeologia urbana“. Kviečiame į pirmąją konferenciją, skirtą koklinėms krosnims

Kviečiame skaityti pranešimus ir dalyvauti archeologijos konferencijoje „Koklinių krosnių fenomenas: nuo praktinės naudos iki kultūrų komunikacijos“ iš...

 

Konferencija „Žemaitijos visuomenės iššūkiai bei transformacijos XIII–XVIII a.: regionas ir valstybė“

2019 m. liepos 12–14 d. Tauragėje ir Skaudvilėje vyks nacionalinė mokslinė konferencija „Žemaitijos visuomenės iššūkiai bei transformacijos XIII–XVIII...

 

Vokiečių kalbos ir kultūros vasaros mokykla

Kviečiame dalyvauti Klaipėdos universiteto organizuojamoje vokiečių kalbos ir kultūros vasaros mokykloje. Pagrindinė informacija Trukmė 2019 m. rugpjūčio...

 

Magistrantūros studijose – galimybė rinktis karo istorijos profilį

Atnaujinęs Baltijos šalių istorijos magistrantūros programą, Klaipėdos universiteto Baltijos regiono istorijos ir archeologijos institutas nuo 2017 m. rugsėjo...