Istorijos ir archeologijos katedra

Klaipėdos universiteto Istorijos ir archeologijos katedra yra Baltijos regiono istorijos ir archeologijos instituto padalinys, kuruojantis keturias studijų programas ir vykdantis trijų pakopų – bakalauro, magistrantūros ir doktorantūros – studijas. Pagal geriausius Europos akademinių institucijų pavyzdžius Baltijos regiono istorijos ir archeologijos institutas su Istorijos ir archeologijos katedra funkcionuoja kaip analogų Lietuvoje neturinti akademinė struktūra – studijų padalinys, veikiantis mokslinius tyrimus atliekančiame institute. Joje plėtojamas aukščiausios kokybės mokslas integruojamas į studijas, nuolat atnaujinant studentams perteikiamas žinias naujausiais atradimais ir, antra vertus, integruojant studentus į mokslinę veiklą.

Žr. plačiau apie istorijos ir archeologijos studijas Klaipėdos universitete.

Pagrindiniai faktai iš katedros istorijos

1992 m. sausio 1 d. KU Senato nutarimu (1991 m. gruodžio 11 d., Nr. 55) įsteigtas Mažosios Lietuvos istorijos centras. 1992 m. kovo 6 d. KU prorektoriaus studijų reikalams įsakymu Mažosios Lietuvos istorijos centrą nutarta toliau vadinti Vakarų Lietuvos ir Prūsijos istorijos mokslo centru (VLPIC). Pirmasis direktorius dr. Alvydas Nikžentaitis.
1993 m. birželio 1 d. KU Senato sprendimu (1993 m. gegužės 5 d., Nr. 33) Humanitariniame fakultete veikusi Istorijos ir sociologijos katedra (vedėjas dr. Vaidutis Laurėnas) padalyta į dvi atskiras katedras: Politologijos ir sociologijos (vedėjas dr. Vaidutis Laurėnas) ir Istorijos (vedėjas doc. dr. Alvydas Nikžentaitis). VLPIC 1993 m. gegužės 27 d. KU rektoriaus įsakymu Nr. 74 priskirtas Istorijos katedrai; jo direktoriumi tampa doc. dr. Vladas Žulkus. Klaipėdos universitete pradedamas priėmimas į dienines istorijos bakalauro studijas.
1994 m. liepos 1 d. KU įsteigiamas naujas Socialinių mokslų fakultetas, kuriam priskiriama Istorijos katedra kartu su VLPIC.
1997 m. Išleista pirmoji katedros parengtų bakalaurų laida. Pradėtas priėmimas į dienines istorijos magistrantūros studijas.
1998 m. Katedros vedėju vietoje penkerius metus jai vadovavusio doc. dr. Alvydo Nikžentaičio tampa doc. dr. Vladas Žulkus. Jo pareigas VLPIC nuo 1998 m. vasario 1 d. perima profesorius S.C.Rowell, PhD (Cantab.) (profesoriui išvykus dirbti į Lietuvos istorijos institutą, direktoriaus postą nuo 1999 m. rugsėjo 1 d. užėmė dr. Vacys Vaivada).
1999 m. birželio mėn. Išleista pirmoji katedros parengtų magistrų laida.
2001 m. birželio mėn. Katedros vedėju vietoje doc. habil. dr. Vlado Žulkaus, grįžusio į VLPIC direktoriaus pareigas, tampa dr. Vygantas Vareikis.
2002 m. spalio 11 d. Istorijos katedros dėstytojas prof. habil. dr. Vladas Žulkus išrenkamas trečiuoju KU rektoriumi; VLPIC direktoriaus poste nuo gruodžio 2 d. jį pakeičia dr. Silva Pocytė.
2003 m. birželio 30 d. KU rektorato ir Senato nutarimu katedra iš Socialinių mokslų fakulteto perkeliama atgal į Humanitarinių mokslų fakultetą. VLPIC nuo katedros atskiriamas ir reorganizuojamas į savarankišką universiteto padalinį – Baltijos regiono istorijos ir archeologijos institutą (BRIAI).
2003 m. liepos 15 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 926 Klaipėdos universitetui kartu su Lietuvos istorijos institutu suteikta jungtinės istorijos krypties doktorantūros organizavimo ir mokslo laipsnio teikimo teisė. Pradedamas priėmimas į doktorantūros studijas.
2006 m. Bakalauro istorijos programos studentams trečiaisiais studijų metais pradedama suteikti galimybę pasirinkti archeologijos specializaciją. Archeologijos specializacija egzistavo iki 2013 m.
2008 m. Apgintos pirmosios buvusių KU auklėtinių, 2003 m. įstojusių į jungtinę KU ir Lietuvos istorijos instituto doktorantūrą, istorijos krypties daktaro disertacijos.
2009 m. balandžio mėn. Katedra persikėlė iš pastato Tilžės g. 13, kuriame kartu su BRIAI veikė nuo įsteigimo, į paskutinį iš šešių restauruotų pastatų neogotikiniame buvusių Klaipėdos kareivinių ansamblyje KU miestelyje (VI korpusą).
2010 m. rugsėjo mėn. Katedra pradėjo vykdyti naują Kraštovaizdžio archeologijos magistrantūros studijų programą.
2011 m. birželio 21 d. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymu Nr. V-1124 Klaipėdos universitetui pratęsta teisė vykdyti doktorantūros studijas humanitarinių mokslų srities istorijos kryptyje (05H) kartu su Vytauto Didžiojo universitetu.
2014 m. Katedra pradeda vykdyti naują Archeologijos bakalauro studijų programą.
2016 m. sausio 1 d. KU Tarybos nutarimu Katedra pervadinta Istorijos ir archeologijos katedra ir perkelta iš Humanitarinių mokslų fakulteto į Baltijos regiono istorijos ir archeologijos institutą.
2017 m. rugsėjo mėn. Katedros vedėjo pareigybė panaikinta. Buvusios funkcijos priskirtos studijų programų vadovui.

Katedros vedėjai:
1993–1998 m. katedrai vadovavo doc. dr. Alvydas Nikžentaitis, 1998–2001 m. – prof. habil. dr. Vladas Žulkus, 2001–2017 m. – prof. dr. Vygantas Vareikis.

Aktualu »

Ginama Justo Stončiaus daktaro disertacija

2018 m. gruodžio 14 d. 13 val. maloniai kviečiame dalyvauti viešame Justo Stončiaus daktaro disertacijos gynimo tarybos posėdyje. Disertacijos tema „Antisemitizmas...

 

Ginama Miglės Urbonaitės-Ubės disertacija

2018 m. lapkričio 30 d. 13 val. maloniai kviečiame į viešą Miglės Urbonaitės-Ubės daktaro disertacijos gynimo tarybos posėdį. Disertacijos tema „Vėlyvųjų...

 

Vokiečių kalbos ir kultūros vasaros mokykla

Kviečiame dalyvauti Klaipėdos universiteto organizuojamoje vokiečių kalbos ir kultūros vasaros mokykloje. Pagrindinė informacija Trukmė 2019 m. rugpjūčio...

 

Tarptautinė paroda „Klaipėdos (Memel) kraštas: nuo ištakų iki XVII amžiaus“

2018 m. rugpjūčio 1 d. naujai įrengtoje Klaipėdos piliavietės šiaurės kurtinoje atidaryta tarptautinė paroda „Klaipėdos (Memel) kraštas: nuo ištakų...