Visuomenių ir kultūrų pokyčiai Rytų Baltijos jūros regione viduramžiais, ankstyvaisiais naujaisiais ir naujausiais laikais

Klaipėdos universiteto mokslinių tyrimų ilgalaikė programa „Visuomenių ir kultūrų pokyčiai Rytų Baltijos jūros regione viduramžiais, ankstyvaisiais naujaisiais ir naujausiais laikais“ patvirtinta KU Senato 2015 m. sausio 16 d. nutarimu Nr. 11-23. Programa atnaujinta 2017 m. kovo 3 d. BRIAI Tarybos sprendimu.

Programą įgyvendina KU Baltijos regiono istorijos ir archeologijos institutas. Šiuo metu programoje dirba 17 mokslininkų ir tyrėjų.

Programos vykdymą koordinuojančio komiteto sudėtis:
dr. Vasilijus Safronovas, programos komiteto pirmininkas; dr. Vytautas Jokubauskas; doc. dr. Silva Pocytė; dr. Marius Ščavinskas; doc. dr. Vacys Vaivada; prof. dr. Vygantas Vareikis.


Pagrindinis tyrimų objektas, vykdant šią programą, yra socialinė ir kultūrinė kaita rytiniame Baltijos jūros regione tarp Vyslos ir Dauguvos upių XI–XXI amžiais. Įgyvendinant programą, siekiama tarpdalykinėje tyrimo perspektyvoje ir Baltijos jūros regiono kontekste atskleisti svarbiausius pokyčius, transformavusius visuomenes ir kultūras minėtame regione, visų pirma koncentruojantis į fundamentaliuosius visuomenių christianizacijos, konfesionalizacijos, modernizacijos ir nacionalizacijos procesus.

Savo turiniu programa yra orientuota į šiuo metu Europos humanistikoje ir socialiniuose moksluose aktyviai gvildenamų problemų regioninį taikymą. Tyrimuose vadovaujamasi teorine ir metodologine prieiga, leidžiančia atskleisti kultūrų (suprantamų kaip idėjų, praktikų, simbolinių reikšmių sistemų), mentaliteto, tapatybės ir socialinių sąveikų kaitą. Ilgalaikėje tyrimų programoje taikomi istorijos, sociologijos ir kitų humanistikos bei socialinių mokslų išvystyti tiriamieji įrankiai, visų pirma leidžiantys atlikti diskurso, komunikacijų kaitos, socialinės kaitos bei kultūrų sąveikos analizę. Orientacija į kelis regionus, numatyta ilgalaikėje tyrimų programoje, siekiama atlikti tyrimus vadovaujantis lyginamąja, multiperspektyvine ir transnacionaline prieigomis.

Programa įgyvendinama vykdant tris paprogrames:

I. Viduramžių ir ankstyvųjų naujųjų laikų pokyčių Vakarų Europoje poveikis politinių, ūkinių, kultūrinių bei konfesinių sistemų raidai rytinėje Baltijos regiono dalyje

Apie paprogramę

Paprogramė jungia tyrinėtojus, christianizacijos ir konfesionalizacijos procesų paradigminių nuostatų aspektu tiriančius regione tarp Vyslos ir Dauguvos viduramžiais ir ankstyvaisiais naujaisiais laikais (XII–XVIII a.) vykusias visuomenių socialines, kultūrines ir mentalines transformacijas. Analizuojami mentaliniai, kultūriniai, konfesiniai tapatumai ir jų pokyčiai; tiriama politinė ir ekonominė raida Vokiečių ordino valdoje Prūsijoje / Prūsijos Hercogystėje bei vakarinėje Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės dalyje.

Paprogramę įgyvendina: koordinatorius doc. dr. Vacys Vaivada, mgr. Darius Barasa, doc. dr. Arūnas Baublys, dr. Marius Ščavinskas.

II. Nacionalizmo ir modernizacijos poveikis tapatybių transformacijoms ir kultūrų santykių kaitai rytiniame Baltijos regione

Apie paprogramę

Paprogramė jungia mokslininkus, tiriančius ikinacionalinių tapatybių, visų pirma susiklosčiusių konfesiniu pagrindu, transformacijas Rytų Prūsijoje ir Lietuvoje; nacionalinių kultūrų formavimąsi Baltijos jūros rytiniame regione XIX a. pabaigoje – XX a. pirmoje pusėje; dominuojančių ir nedominuojančių kultūrinių grupių santykius XIX–XX a., nacionalizmo paveiktoje visuomenėje vykusius integracijos, kultūrinės asimiliacijos ir diferenciacijos (diskriminacijos) procesus. Konkrečioms atvejų analizėms pasirinkti Rytų Prūsijoje ir Lietuvoje formavęsi dominuojančių grupių santykiai su lietuviakalbiais bei vokiečiakalbiais evangelikais ir su žydais, apibrėžtais pereinamaisiais iš ikinacionalinio (religinio) į nacionalinį tapatumo kriterijais.

Paprogramę įgyvendina: koordinatorė doc. dr. Silva Pocytė, doc. dr. Arūnas Baublys, dr. Vasilijus Safronovas, mgr. Justas Stončius, doc. dr. Nijolė Strakauskaitė, prof. dr. Vygantas Vareikis, dr. Hektoras Vitkus, mgr. Zigmas Vitkus.

III. Karai ir visuomenių militarizavimas rytinės Baltijos jūros pakrantės regionuose nacionalizmų epochoje

Apie paprogramę

Paprogramė jungia tyrinėtojus, tiriančius XX a. karų įtaką regione tarp Vyslos ir Dauguvos vykusioms visuomenių socialinėms, kultūrinėms ir mentalinėms transformacijoms. Analizuojamos nacionalinės gynybos problemos ir jų poveikis visuomenių tarpusavio santykiams ir kaitai rytų Baltijos jūros pakrantės regionuose; nagrinėjmos Pirmojo pasaulinio karo ir Nepriklausomybės kovų patirtys, su karais susiję įvaizdžiai ir karų atmintys Lietuvoje ir buvusioje Rytų Prūsijoje, XX a. karinis ir su karu susijęs paveldą Lietuvoje; tiriamas XX šimtmečio karinių konfliktų socialinis poveikis ir visuomenės po karo rytiniame Baltijos regione.

Paprogramę įgyvendina: koordinatorius dr. Vytautas Jokubauskas, mgr. Rubenas Bukavickas, mgr. Liudas Gumbinas, mgr. Gintautas Jakštys, Prof. Dr. Ruth Leiserowitz, mgr. Egidijus Papečkys, mgr. Christian Pipal, doc. dr. Silva Pocytė, dr. Vasilijus Safronovas, prof. dr. Vygantas Vareikis, dr. Hektoras Vitkus.

Aktualu »

Ginama Egidijaus Papečkio daktaro disertacija

2021 m. balandžio 16 d. 13 val. maloniai kviečiame dalyvauti Egidijaus Papečkio daktaro disertacijos „Lietuvos Respublikos gynybinės galios transformacija...

 

Magistrantūros studijose – galimybė rinktis karybos istorijos specializaciją

Baltijos šalių istorijos antrosios (magistrantūros) pakopos studijų programoje studentai gali rinktis karybos istorijos specializaciją. Studijuoti į šią...

 

Paroda apie ekspediciją „Gyvos krosnys“

Klaipėdos universiteto Baltijos regiono istorijos ir archeologijos instituto patalpas papuošė ekspedicijos „Gyvos krosnys“ stendinė paroda. Joje eksponuojama...

 

Call for Submissions

The Editors of Archaeologia Baltica invite authors to submit their articles to the 28th volume of Archaeologia Baltica, an annual peer-reviewed academic journal....

 

Bažnyčių archeologijai skirta antroji konferencija iš ciklo „Archaeologia urbana“ [perkeliama į 2021 m. II ketvirtį]

Klaipėdos universiteto Baltijos regiono istorijos ir archeologijos institutas tęsia kasmetinių konferencijų ciklą Archaeologia urbana ir kviečia Lietuvos archeologus,...