Redaktorių kolegija

Klaipėdos universiteto Baltijos regiono istorijos ir archeologijos instituto mokslo darbų serijos „Archaeologia Baltica“ redaktorių kolegijos sudėtis:

Prof. habil. dr. Vladas Žulkus, Klaipėdos universitetas (Vyriausiasis redaktorius)
Prof. habil. dr. Algirdas Girininkas, Klaipėdos universitetas (Vyriausiojo redaktoriaus pavaduotojas)
Doc. dr. Audronė Bliujienė, Klaipėdos universitetas (Redaktorė)
Prof. Dr. Claus von Carnap-Bornheim, Baltijos ir Skandinavijos archeologijos centras, Šlėzvigas
Dr. Rasa Banytė-Rowell, Lietuvos istorijos institutas, Vilnius
Dr. Anna Bitner-Wróblewska, Varšuvos valstybinis archeologijos muziejus
Dr. Agnė Čivilytė, Lietuvos istorijos institutas, Vilnius
Prof. dr. Wladyslaw Duczko, Aleksandro Gieysztoro humanitarinių mokslų akademijos Pultuske Antropologijos ir archeologijos institutas
Prof. dr. John Hines, Kardifo universitetas
Prof. dr. Rimantas Jankauskas, Vilniaus universitetas
Dr. Romas Jarockis, Klaipėdos universitetas
Prof. dr. Andrzej Kola, Mikalojaus Koperniko universitetas Torunėje
Prof. dr. Albinas Kuncevičius, Vilniaus universitetas
Prof. dr. Marika Mägi, Talino universitetas
Prof. Dr. Jörn Stäcker, Tiubingeno universiteto Priešistorės, Ankstyvosios istorijos ir Viduramžių archeologijos institutas
Prof. dr. habil. Andrejs Vasks, Latvijos universitetas, Ryga