Archaeologia Baltica

"Archaeologia Baltica" LogoArchaeologia Baltica (ISSN 1392-5520), tarptautinė kartą per metus publikuojamų recenzuojamų mokslo straipsnių serija, leidžiama Klaipėdos universiteto Baltijos regiono istorijos ir archeologijos instituto. Žurnalas, leidžiamas anglų kalba, yra atviras visų sričių straipsniams Europos archeologijos tematika, ypač susijusiems su Baltijos jūros regiono archeologijos problematika.
Visi straipsniai publikuojami su trumpomis santraukomis lietuvių kalba.

Visi žurnale numatomi publikuoti straipsniai yra recenzuojami tarptautinių ekspertų.

1995–2002 m. žurnalas buvo leidžiamas Lietuvos istorijos instituto (I–V tomai); 2006–2011 m. Klaipėdos universiteto Baltijos regiono istorijos ir archeologijos institutas jį leido kartu su Lietuvos istorijos institutu. Nuo 2011 m. Baltijos regiono istorijos ir archeologijos institutas yra vienintelis žurnalo leidėjas.

Nuo 2007 m. straipsniai, spausdinami Archaeologia Baltica serijoje, yra indeksuojami duomenų bazėje EBSCO Publishing Central & Eastern European Academic Source. Serija įtraukta į European Reference Index for the Humanities and the Social Sciences (ERIH PLUS) leidinių registrą.

Pakeitusi serijai daug metų vadovavusį prof. habil. dr. Vladą Žulkų, nuo 2020 m. serijos vyr. redaktorė yra doc. dr. Audronė Bliujienė. Žurnalą kuruoja leidybinė grupė, kurią sudaro doc. dr. Audronė Bliujienė, dr. Elena Pranckėnaitė, dr. Tomas Rimkus, dr. Miglė Urbonaitė-Ubė, dr. Ernestas Vasiliauskas, dr. Vykintas Vaitkevičius ir dr. Indrė Žigeu.

Atmena autoriams (anglų kalba, PDF)

Redakcijos kontaktai
Klaipėdos universitetas
Baltijos regiono istorijos ir archeologijos institutas
Herkaus Manto 84
LT-92294 Klaipėda
Lietuva
El. paštas: archaeologia.baltica@ku.lt