Tomas 40

The Anti-Soviet Resistance: New Approaches to the Lithuanian Partisan War
Antisovietinė rezistencija Lietuvoje: partizaninio karo tyrimų naujos prieigos

Acta Historica Universitatis Klaipedensis, t. XL

Sudarytojas Vykintas Vaitkevičius

Klaipėda, 2020


Pradėjus 75 metams po Antrojo pasaulinio karo pabaigos, šiuo Acta Historica tomu kreipiame skaitytojų dėmesį į supratimo apie karo konvencinę pabaigą labilumą ir faktą, kad vienoje Europos dalyje smurtas po 1945 m. toliau tęsėsi. Lietuvoje reiškęsis ginkluotas antisovietinis pasipriešinimas jau ne sykį buvo nagrinėtas ir įvairiais pjūviais aprašytas, tačiau šis tomas siūlo naujas prieigas ir veria naujus šiandieninio suvokimo apie Lietuvos partizaninį karą horizontus. Trys rinkinyje publikuojami straipsniai reprezentuoja platesnę istoriografijos tendenciją kelti naujus klausimus ir ieškoti naujų būdų atsakyti į tai, kas apie žinomus dalykus nebuvo žinoma iki šiol. Didelis dėmesys šiame tome skiriamas šaltiniams – Vykinto Vaitkevičiaus parengta 88 šaltinių publikacija pateikia naujų duomenų apie aukščiausią partizanų vadovybę, leidžia pažvelgti į ją kaip į kolektyvinį kūną, kuris puoselėjo nacionalinę kultūrą ir formavo būsimos Lietuvos vizijas.


Redaktoriaus žodis

Vykintas VAITKEVIČIUS
Įvadas

Straipsniai

Greta PASKOČIUMAITĖ
Lietuvos istorinis pasakojimas. 1944–1953 m. partizanų perspektyva

Darius JUODIS
Sovietų saugumas prieš ukrainiečių ir lietuvių partizanus 1944–1953 metais: ginkluoto pasipriešinimo slopinimas (remiantis SBU archyvo medžiaga)

Gediminas PETRAUSKAS
Lietuvos partizaninio karo archeologijos dešimtmetis: tyrimų kryptys ir ateities perspektyvos

Šaltinių publikacija

Vykintas VAITKEVIČIUS
Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio Taryba: nariai, jų veikla ir diskusijos

I. LLKS tarybos narių pareigų tėvynei ėjimo lapai, pranešimai apie žūtį ir nekrologai
II. LLKS Tarybos nutarimai, kreipimaisi ir sveikinimas
III. LLKS Tarybos deklaracija
IV. „Prie rymančio rūpintojėlio“: svarstymai apie Sąjūdžio ideologiją ir visuomeninę veiklą
V. Ateities Lietuvos sienos
VI. Išsilaisvinus
VII. Lietuvos ir LLKS istorija partizanų lūpomis

Recenzijos

Aistė PETRAUSKIENĖ
Gyvenimas – ne visada saldžios košės šaukštas
ĖMUŽIS, Marius. Partizanė: Monika Alūzaitė – moteris laisvės kovose: mokslo studija. Vilnius: Baltos lankos, 2020. – 205 p. ISBN 978-609-479-295-3