Tomas 38

Creating Modern Nation-States in the Eastern Baltic
Šiuolaikinių tautinių valstybių kūrimas rytiniame Baltijos jūros regione

Acta Historica Universitatis Klaipedensis, vol. XXXVIII

Sudarytojai: Vygantas Vareikis, Silva Pocytė

Klaipėda, 2019


Plačiame regione nuo Suomijos iki Lenkijos ir dar toliau į pietus apie 1918-uosius dažnai iki šiol pasakojama kaip apie nepriklausomybių, savarankiškų valstybių paskelbimo ar atkūrimo metus. Žvelgiant į visa tai, kas tuo metu vyko, per nacionalinių istorijų prizmę, išslysta iš akiračio pokyčių, kurie anuomet pasireiškė, fundamentalumas. Jų vyksmo metu šiame Europos regione ėmė kurtis tai, kas Vakarų Europai buvo įprasta jau kelis šimtmečius – modernios tautinės valstybės. Politinių darinių, kurių suverenumą kūrė tautos, formavimas po Pirmojo pasaulinio karo čia buvo susietas su bandymais įtvirtinti naujas visuomenes ant imperinės tvarkos griuvėsių. Penkių šalių istorikai šiame Acta Historica tome nagrinėja su tautinių valstybių kūrimu susijusias vizijas, jų įgyvendinimą praktikoje ir iššūkius, kurie buvo nuolatiniai šių procesų palydovai.


Redaktoriaus žodis

Vygantas VAREIKIS
Įvadas. Apie tautinių valstybių kūrimą(si) rytiniame Baltijos regione po Didžiojo karo

Politinės vizijos ir jų perteikimas

Valentinas KULEVIČIUS
Priėjimas prie Baltijos jūros kaip lietuvių politinis siekis: XIX a. pabaiga – XX a. pradžia

Algimantas KASPARAVIČIUS
Lietuvos užsienio politika tarpukariu: kova su likimu ar tradicija?

Artem PETRYK
The Foreign Policy of Interwar Lithuania in the Ukrainian and Ukrainian-Language Press (1917–1939)
LT pavadinimas: Lietuvos užsienio politika Ukrainos ir ukrainiečių kalba publikuotoje spaudoje (1917–1939 metai)

Naujos socialinės tvarkos kūrimas

Aiga BĒRZIŅA
Creating a Penal System in the Republic of Latvia, 1919–1921
LT pavadinimas: Pataisų sistemos kūrimas Latvijos Respublikoje 1919–1921 metais

Igor KOPÕTIN
School of Nation. The Concept and Praxis of the Soldier’s Education in the Estonian National Army in the Interwar Period (1920–1940)
LT pavadinimas: Tautos mokykla. Kario ugdymo samprata ir praktika Estijos kariuomenėje tarpukariu (1920–1940 metai)

Tautinės mažumos: bendradarbavimas, integracija ir atskirtis

Kari ALENIUS
The Integration of National Minorities in Finland and Estonia during the Interwar Period (1918–1939)
LT pavadinimas: Tautinių mažumų integracija Suomijoje ir Estijoje tarpukariu (1918–1939 metai)

Ruth LEISEROWITZ
The Jewish Contribution to Lithuanian Independence 1918/1919
LT pavadinimas: Žydų indėlis į Lietuvos nepriklausomybę 1918–1919 metais

Hektoras VITKUS
Žydų kariai Lietuvos (lietuvių) Nepriklausomybės (1919–1923 m.) kovose: ką žinome apie jų motyvus?

Šaltinių publikacijos

Vytautas JOKUBAUSKAS, Samanta ZUBERNIŪTĖ
Vokietijos pavojus ir karo dviem frontais katastrofa (Lietuvos kariuomenės 1936–1937 m. operacijų planai nr. 1 „V“ ir nr. 2 „V+L“)

[Lietuvos kariuomenės štabo I skyriaus] Operacijų planas nr. 1 „V“, 1937 m. vasario 8 d.

[Lietuvos kariuomenės štabo I skyriaus] Operacijų planas nr. 2 „V+L“, 1937 m. sausio 12 d.

Recenzijos

Manvydas VITKŪNAS
Ne „pertirti“, bet permąstyti: pastabos Vytauto Jokubausko knygos paraštėse
JOKUBAUSKAS, Vytautas. Netiesioginis poveikis ir Lietuvos karinis saugumas 1919–1940 m. Klaipėda: Klaipėdos universiteto Baltijos regiono istorijos ir archeologijos institutas, 2019. – 368 p. ISBN 978-609-404-277-5

Vytautas JOKUBAUSKAS
Nauja knyga Lietuvos šaulių sąjungos šimtmečiui istoriografijos kontekste
NEFAS, Mindaugas. Dvasios aristokratai: Lietuvos šaulių sąjungos siekiai ir realybė 1919–1940 m. Vilnius: Versus, 2019. – 495 p. ISBN 978-9955-829-22-5