Acta Historica Universitatis Klaipedensis

Acta Historica Universitatis KlaipedensisActa Historica Universitatis Klaipedensis (ISSN 1392-4095 print, ISSN 2351-6526 online), tarptautinė dukart per metus publikuojama recenzuojamų mokslo darbų serija, leidžiama Klaipėdos universiteto Baltijos regiono istorijos ir archeologijos instituto (iki 2003 m. – Vakarų Lietuvos ir Prūsijos istorijos centro). Serija įsteigta 1993 m. Joje spausdinami teminiai straipsnių rinkiniai, apimantys Rytų Prūsijos ir Lietuvos istoriją nuo viduramžių iki šių dienų Baltijos jūros regiono kontekste. Ypatingas dėmesys leidinyje skiriamas kaimyninių tautų (vokiečių, lenkų, lietuvių, rusų ir kitų) santykiams. Kiekvieną tomą papildo recenzijos lietuvių ir kitomis kalbomis parengtoms studijoms, serijoje taip pat skelbiamos šaltinių publikacijos, papildytos profesionaliais istorikų komentarais.

„Acta Historica Universitatis Klaipedensis“ serijoje publikuojami straipsniai yra indeksuojami duomenų bazėse:
EBSCO Central & Eastern European Academic Source (nuo 2007 m.),
EBSCO Historical Abstracts; Historical Abstracts with Full Texts (nuo 2006 m.),
Index Copernicus (nuo 2009 m.).
Serija įtraukta į European Reference Index for the Humanities and the Social Sciences (ERIH PLUS) leidinių registrą.

Serijos vyriausieji redaktoriai: doc. habil. dr. Alvydas Nikžentaitis (1993–2001), prof. habil. dr. Vladas Žulkus (2003–2006), doc. dr. Silva Pocytė (2006–2013), dr. Vasilijus Safronovas (nuo 2013).

Redakcijos kontaktai
Vyr. redaktorius: dr. Vasilijus SAFRONOVAS
Klaipėdos universitetas
Baltijos regiono istorijos ir archeologijos institutas
Herkaus Manto 84
LT-92294 Klaipėda
Lietuva
El. paštas: ahuk.briai@ku.lt