Monographs

Monographs prepared by the staff of BRIAI and Department of History of Klaipėda University

BARASA, Darius; ELERTAS, Dainius; MILTAKIS, Egidijus; ROWELL, S.C.; SKURDAUSKIENĖ, Jolanta; ŠČAVINSKAS, Marius; VAIVADA, Vacys. Vertybių transformacijos: Baltijos regiono rytinė pakrantė XIII–XVIII amžiais: kolektyvinė monografija. Sud. S.C. ROWELL. Klaipėda: Klaipėdos universiteto leidykla, 2015. – 352 [+XVI] p. ISBN 978-9955-18-866-7


JOKUBAUSKAS, Vytautas; VAIČENONIS, Jonas; VAREIKIS, Vygantas; VITKUS, Hektoras. Valia priešintis. Paramilitarizmas ir Lietuvos karinio saugumo problemos: kolektyvinė monografija. Sud. H. VITKUS, V. VAREIKIS. Klaipėda: Druka, 2015. – 320 p. ISBN 978-609-404-192-1


SAFRONOVAS, Vasilijus. Kampf um Identität. Die ideologische Auseinandersetzung in Memel/Klaipėda im 20. Jahrhundert (Veröffentlichungen des Nordost-Instituts, Bd. 20). Hrsg. von Joachim TAUBER. Wiesbaden: Harrassowitz Verlag, 2015. – 342 S. ISBN 978-3-447-10352-7; ISSN 1862-7455


JOKUBAUSKAS, Vytautas. „Mažųjų kariuomenių“ galia ir paramilitarizmas. Tarpukario Lietuvos atvejis. Klaipėda: Klaipėdos universiteto leidykla, 2014. – 588+xvi p. ISBN 978-9955-18-811-7


BLIUJIENĖ, Audronė. Romėniškasis ir tautų kraustymosi laikotarpiai (Lietuvos archeologija, t. 3). Klaipėda: Klaipėdos universiteto leidykla, 2013. – 750 p. ISBN 978-9955-18-754-7


GIRININKAS, Algirdas. Ankstyvasis metalų laikotarpis (Lietuvos archeologija, t. 2). Klaipėda: Klaipėdos universiteto leidykla, 2013. – 240 p. ISBN 978-9955-18-753-0


ŽULKUS, Vladas; JAROCKIS, Romas. Vikingų laikai ir ikivalstybinis laikotarpis (Lietuvos archeologija, t. 4). Klaipėda: Klaipėdos universiteto leidykla, 2013. – 360 p. ISBN 978-9955-18-774-5


ŠČAVINSKAS, Marius. Kryžius ir kalavijas. Krikščioniškųjų misijų sklaida Baltijos jūros regione X–XIII amžiais. Vilnius: Baltos lankos, 2012. – 280 p. ISBN 978-9955-23-540-8


BLIUJIENĖ, Audronė. Northern Gold: Amber in Lithuania (c. 100 to c. 1200) (East Central and Eastern Europe in the Middle Ages, 450-1450, Vol. 18). Leiden, Boston: Brill, 2011. – 426 pp. ISBN 978-90-04-21118-6


GIRININKAS, Algirdas. Baltų kultūros ištakos, II [dalis]: monografija. Klaipėda: Klaipėdos universiteto leidykla, 2011. – 256 p. ISBN-978-9955-18-593-2


SAFRONOVAS, Vasilijus. Praeitis kaip konflikto šaltinis: Tapatybės ideologijų konkurencija XX amžiaus Klaipėdoje. Vilnius: Lietuvos istorijos instituto leidykla, 2011. – 448 p. ISBN 978-9955-847-47-2
Translation into Polish:
SAFRONOVAS, Vasilijus. Przeszlość jako źródło konfliktu. Konkurencja ideologii tożsamości w Kłajpedzie XX wieku (Olsztyńska Biblioteka Historyczna, T. 10). Olsztyn, 2012. – 432 s. ISBN 978-83-63040-14-7; ISSN 2084-2376


ARBUŠAUSKAITĖ, Arūnė Liucija. Anšliusas ir Klaipėdos krašto gyventojai (1939–1944). Klaipėda: Klaipėdos universiteto leidykla, 2010. – 312 p. ISBN 978-9955-18-545-1


GIRININKAS, Algirdas. Akmens amžius (Lietuvos archeologija, t. 1). Vilnius: Versus aureus, 2009. – 328 p. ISBN 978-9955-34-214-4


BLIUJIENĖ, Audronė. Lietuvos priešistorės gintaras. Vilnius: Versus aureus, 2007. – 559 [1] p. ISBN 978-9955-34-002-7


VAIVADA, Vacys. Katalikų Bažnyčia ir Reformacija Žemaitijoje XVI a: esminiai raidos bruožai. Klaipėda: Klaipėdos universiteto leidykla, 2004. – 246 p. ISBN 9955-585-85-4


ŽULKUS, Vladas. Kuršiai Baltijos jūros erdvėje. Vilnius: Versus aureus, 2004. – 256 p. ISBN 9955-601-08-6


POCYTĖ, Silva. Mažlietuviai Vokietijos imperijoje: 1871–1914. Vilnius: Vaga, 2002. – 304 p. ISBN 5-415-01676-7


ŽULKUS, Vladas. Viduramžių Klaipėda: miestas ir pilis, archeologija ir istorija. Vilnius: Žara, 2002. – 168 p. ISBN 9986-34-98-5


KIBELKA, Ruth. Ostpreußens Schicksalsjahre: 1944-1948. Berlin: Aufbau-Verlag, 2000. – 358 S. ISBN 3-351-02505-X


NIKŽENTAITIS, Alvydas. Witold i Jagiełło: Polacy i Litwini we wzajemnym stereotypie. Poznań: Poznańskie Tow. Przyjaciół Nauk, 2000 – 89 s. ISBN 83-7063-284-X
Translation into Lithuanian:
NIKŽENTAITIS, Alvydas. Vytauto ir Jogailos įvaizdis Lietuvos ir Lenkijos visuomenėse. Vilnius: Aidai, 2002 – 144 p. ISBN 9955-445-54-8


BALČIUS, Mikelis; GENIENĖ, Zita; KIAUPA, Zigmantas; NIKŽENTAITIS, Alvydas; VAREIKIS, Vygantas; ŽULKUS, Vladas. Palangos istorija: kolektyvinė monografija. Sud. V. ŽULKUS. Klaipėda: Libra Memelensis, 1999. – 347 [1] p. ISBN 9986-9217-0-8


BUTRIMAS, Adomas; ŽULKUS, Vladas; NIKŽENTAITIS, Alvydas; VAIVADA, Vacys; ALEKSANDRAVIČIUS, Egidijus. Žemaitijos istorija: kolektyvinė monografija. Sud. A. NIKŽENTAITIS. Vilnius: REGNUM fondas, 1997. – 336 p. ISBN 9986-494-35-4


ŽULKUS, Vladas. Palangos viduramžių gyvenvietės (Acta Historica Universitatis Klaipedensis, t. VI). Klaipėda: Klaipėdos universiteto leidykla, 1997 – 350 p. ISSN 1392-4095
Revised translation into English:
ŽULKUS, Vladas. Palanga in the Middle Ages. Ancient Settlements. Vilnius: Versus aureus, 2007 – 423 [1] p. ISBN 978-9955-34-059-1


KIBELKA, Ruth. Wolfskinder: Grenzgänger an der Memel. Berlin, 1996 (2., erw. Aufl.: Berlin: BasisDruck-Verlag, 1997 – 247 S. ISBN 3-86163-064-8)
Translation into Lithuanian:
KIBELKA, Ruth. Vilko vaikai. Kelias per Nemuną. Vilnius: Baltos lankos, 2000 – 200 p. ISBN 9955-00-014-7


NIKŽENTAITIS, Alvydas. Nuo Daumanto iki Gedimino. Ikikrikščioniškos Lietuvos visuomenės bruožai (Acta Historica Universitatis Klaipedensis, t. V). Klaipėda: Klaipėdos universiteto leidykla, 1996. – 140 p. ISBN 9986-505-505-21-6


ROWELL, Stephen Christopher. Lithuania Ascending: A Pagan Empire within East-Central Europe, 1295–1345 (Cambridge Studies in Medieval Life and Thought, ser. 4, No. 25). Cambridge: Cambridge University Press, 1994. – xxi, [17], 375 p. ISBN 0-521-45011-X (papildomos laidos: 1995, 1997, 2000)
Translation into Lithuanian:
ROWELL, Stephen Christopher. Iš viduramžių ūkų kylanti Lietuva: pagonių imperija Rytų ir Vakarų Europoje, 1295–1345. Vilnius: Baltos lankos, 2001 – 382 p. ISBN 9955-00-071-6


Collective monographs prepared by other institutions including co-authorship of the staff of BRIAI and Department of History of Klaipėda University:

BUTKUS, Tomas S.; SAFRONOVAS, Vasilijus; PETRULIS, Vaidas. Klaipėdos urbanistika 1945–1990 m.: kolektyvinė monografija. Sud. T. S. BUTKUS, V. SAFRONOVAS. Vilnius: VšĮ „Vario burnos“, 2015. – 384 p. ISBN 978-609-95464-6-9
Monograph prepared by the Vilnius Academy of Arts; co-authored by one scholar of BRIAI.


ADOMAVIČIUS, Romaldas; BACEVIČIUS, Egidijus; BUTKUS, Venantas; DEMERECKAS, Kęstutis; ELERTAS, Dainius; KALVAITIENĖ, Genutė; SAFRONOVAS, Vasilijus; SENČILA, Viktoras; VAITIEKŪNAS, Stasys; ŽULKUS, Vladas. Jūrininkų rengimas Lietuvoje jūreivystės istorijos retrospektyvoje: kolektyvinė monografija. Sud. ir moksl. red. V. SENČILA. Klaipėda: Libra Memelensis, 2008. – 336 p. ISBN 978-9955-544-74-6
Monograph prepared by the Lithuanian Maritime Academy; co-authored by two scholars of BRIAI and the Department of History of Klaipėda University.


TRUSKA, Liudas; VAREIKIS, Vygantas. Holokausto prielaidos: antisemitizmas Lietuvoje XIX antroji pusė – 1941 m. birželis / The Preconditions for the Holocaust: Anti-Semitism in Lithuania (Second Half of the 19th Century – June 1941) (Totalitarinių režimų nusikaltimai Lietuvoje / The Crimes of Totalitarian Regimes in Lithuania. T. 1: Nacių okupacija). Vilnius: Margi raštai, 2004. – 332 p. – ISBN 9986-09-280-9


BANYTĖ-ROWELL, Rasa; BUŽA, Zane; CIGLIS, Jānis; GRICIUVIENĖ, Eglė; JAROCKIS, Romas; RADIŅŠ, Arnis; VASILIAUSKAS, Ernestas; VAŠKEVIČIŪTĖ, Ilona; VIRSE, Ingrīda Līga; ŽEIERE, Irita. Zemgaļi senatnē / Žiemgaliai Senovėje: kolektyvinė monografija. Rīga, 2003. – 109 p. ISBN 9984-747-01-8
Publication issued by the National History Museum of Latvia (Latvijas Vēstures muzejs) and the Lithuanian National Museum, co-authored by two scholars of BRIAI and the Department of History of Klaipėda University.

Events »

“Urban Cultures in the Baltics (from the Middle Ages to the 20th Century)”

We are pleased to announce the 3rd conference on Baltic Urban History Urban Cultures in the Baltics (from the Middle Ages to the 20th century) which will be held...