Volume 11

Acta Historica Universitatis Klaipedensis, Vol. 11Klaipėdos visuomenės ir miesto struktūros
Social and Urban Structures of Klaipėda

Acta Historica Universitatis Klaipedensis, Vol. XI

Editors: Vacys Vaivada, Dainius Elertas

Klaipėda, 2005


Foreword (in Lithuanian only)
PDF

KLAIPĖDA IN THE CONTEXTS OF HISTORY

Marius ŠČAVINSKAS
Kas, su kuo ir kaip lygintina lietuvių (Lietuvos valstybės) ir kitų baltų christianizacijoje
EN title: Christianization Process of Lithuania and Other Balts: What, How and Whom with It Might Be Compared?
PDF

Stephen C. ROWELL
Aspects of Settlement in the Klaipėda District (Memelland) in the Late-Fifteenth and Early-Sixteenth Centuries
PDF

Mikelis BALČIUS
Lietuvos uostamiesčių piniginės rinkos ypatumai XVI a.
EN title: Peculiarities of Lithuania Seaport’s Monetary Market in XVI C.
PDF

Nijolė STRAKAUSKAITĖ
Tautiniai santykiai Klaipėdos krašte XIX a. antrojoje pusėje – XX a. pirmojoje pusėje (Berlyno ir Olštyno archyvų duomenimis)
EN title: Ethnic Relations in Klaipeda Region in 19–20th Centuries: Data from Berlin and Olsztyn Archives
PDF

SOCIAL AND GOVERNMENTAL STRUCTURES

Stephen C. ROWELL
Smulkios žinios iš XV amžiaus Klaipėdos (apie 1400–1525)
EN title: Details from the Fifteenth Century Memel (ca 1400–1525)
PDF

Julius ŽUKAS
Jūrinių laivų statyba viduramžių Klaipėdoje (1252–1525 m.): prielaidos ir faktai
DE title: Der Seeschiffbau im mittelalterlichen Memel / Klaipėda (1252–1525): die Voraussetzungen und die Tatsachen
PDF

Dainius ELERTAS
1642–1822 m. įstojusiųjų į Klaipėdos pirklių gildiją sąrašas: statistika ir geografija
EN title: A list of Those Entering Klaipeda (Memel) Merchants Guild in 1642–1822
PDF

Darius BARASA
Klaipėdos miesto istorijos fragmentai H. Scheu atsiminimuose
DE title: Vergangenheitepisode der Stadt Memel in der Erinnerungen des Dr. Hugo Scheu
PDF

Vasilijus SAFRONOVAS
Vykdomoji valdžia ir jos kadrų politika Klaipėdos mieste 1945–1957 metais
EN title: The Executive and the Personnel Policy in the City of Klaipeda in 1945–1957
PDF

URBAN STRUCTURE

Kęstutis DEMERECKAS
1462 m. Tauralaukio dvaro riboženklis
EN title: The 1462-year Boundary Mark of the Tauralaukis Estate
PDF

Vasilijus SAFRONOVAS
Smeltės istorijos klausimai
EN title: The Questions of the Smelte’s History
PDF

Dainius ELERTAS
Odų gatvelė – Odų gatvelės priemiestis – Friedrichstadtas
EN title: Ledergasse – Friedrichsstadt
PDF

Daiva FILIPAVIČIŪTĖ
Klaipėdos uostas XVIII amžiaus pabaigoje (iš Klaipėdos uosto istorijos)
DE title: Der Hafen Klaipeda am Ende des 18. Jahrhunderts (Notizen zur Geschichte des Hafens Klaipeda)
PDF

Daiva FILIPAVIČIŪTĖ
Kova su pustomu smėliu Kopgalio–Juodkrantės apylinkėse
DE title: Kampf mit Treibsand in der Umgebung Kopgalis – Juodkrante
PDF

Kęstutis DEMERECKAS
Svijanė – seniausia Klaipėdos praeities liudytoja
EN title: Svijane – Eyewitness of the Oldest Past
PDF

REVIEWS
PDF

Marius ŠČAVINSKAS
Apie christianizaciją ir medievistiką (A Review of.: BLOMKVIST, Nils. The Discovery of the Baltic. The Reception of a Catholic World-System in the Europan North (AD 1075–1225). Leiden, Boston: Brill, 2005.)

Daiva FILIPAVIČIŪTĖ
Apie muziejus (A Review of.: Veidu į jūrą. Lietuvos jūrų muziejui – 25 metai. Klaipėda: Lietuvos jūrų muziejus, 2004; Mažosios Lietuvos istorijos paminklai. Iš Mažosios Lietuvos istorijos muziejaus rinkinių. Klaipėda: Libra Memelensis, 2004.)

Marius ŠČAVINSKAS
Klaipėdos istorija šimtmečio nuotoliu (A Rewiew of.: ZEMBRICKIS, Johanas. Klaipėdos istorija. T. 1: Klaipėdos karališkojo Prūsijos jūrų ir prekybos miesto istorija. Klaipėda, 2002.)

PRO MEMORIA
PDF

Rimantas SLIUŽINSKAS
Dar kartą apie dr. Vytautą Armoną

ABOUT THE AUTHORS
PDF