Volumes

List of issues of “Acta Historica Universitatis Klaipedensis”, prepared by the Institute of Baltic Region History and Archaeology

Volume XXXIV
The Great War in Lithuania and Lithuanians in the Great War: Experiences and Memories = Didysis karas Lietuvoje ir lietuviai Didžiajame kare: patirtys ir atmintys
Ed. by Vasilijus SAFRONOVAS. Klaipėda: Klaipėda University Press, 2017. – 240 pp. ISSN 1932-4095 (print), ISSN 2351-6526 (online)


Volume XXXIII
Verbum movet, exemplum trahit. The Emerging Christian Community in the Eastern Baltic = Krikščioniškosios bendruomenės tapsmas Rytų Baltijos regione
Ed. by M. ŠČAVINSKAS in cooperation with V. SAFRONOVAS. Klaipėda: Klaipėda University Press, 2016. – 252 pp. ISSN 1932-4095 (print), ISSN 2351-6526 (online)


Volume XXXII
Transfers of Power and the Armed Forces in Poland and Lithuania, 1919–1941 = Valdžios transferai ir ginkluotosios pajėgos: Lenkija ir Lietuva 1919–1941 metais
Ed. by V. JOKUBAUSKAS, V. SAFRONOVAS. Klaipėda: Klaipėda University Press, 2016. – 212 pp. ISSN 1932-4095 (print), ISSN 2351-6526 (online)


Volume XXXI
Empires and Nationalisms in the Great War: Interactions in East-Central Europe = Imperijos ir nacionalizmai Didžiajame kare: sąveikos Vidurio Rytų Europoje
Ed. by V. SAFRONOVAS, Č. LAURINAVIČIUS. Klaipėda: Klaipėda University Press, 2015. – 224 pp. ISSN 1932-4095 (print), ISSN 2351-6526 (online)


Volume XXX
Contact Zones in the Historical Area of East Prussia = Kontaktų zonos istoriniame Rytų Prūsijos regione
Ed. by V. SAFRONOVAS, K. RICHTER. Klaipėda: Klaipėda University Press, 2015. – 260 pp. ISSN 1932-4095 (print), ISSN 2351-6526 (online)


Volume XXIX
Mobility in the Eastern Baltics (15th–17th Centuries) = Mobilumas Rytų Baltijos regione (XV–XVII amžiai)
Ed. by D. ELERTAS in cooperation with V. SAFRONOVAS and V. VAIVADA. Klaipėda: Klaipėda University Press, 2014. – 256 pp. ISSN 1932-4095 (print), ISSN 2351-6526 (online)


Volume XXVIII
Paramilitarism in the Eastern Baltics, 1918–1940: Cases Studies and Comparisons = Paramilitarizmas Rytų Baltijos regione 1918–1940: atvejo studijos ir lyginimai
Ed. by V. JOKUBAUSKAS, V. SAFRONOVAS, V. VAREIKIS. Klaipėda: Klaipėda University Press, 2014. – 320 pp. ISSN 1932-4095 (print), ISSN 2351-6526 (online)


Volume XXVII
Krikščioniškosios tradicijos raiška viduramžių – naujausiųjų laikų kasdienybės kultūroje: europietiški ir lietuviški puslapiai = The Development of Christian Tradition in Every-day Culture in the Late Middle Ages and Early Modern Period: Lithuanian and other European Examples
Ed. by V. VAIVADA. Klaipėda: Klaipėda University Press, 2013. – 256 pp. ISSN 1392-4095


Volume XXVI
Kristijono Donelaičio epochos kultūrinės inovacijos = Cultural Innovations of the Epoch of Kristijonas Donelaitis
Ed. by S. POCYTĖ. Klaipėda: Klaipėda University Press, 2013. – 200 pp. ISSN 1392-4095


Volume XXV
Klaipėdos krašto konfesinis paveldas: tarpdisciplininiai senųjų kapinių tyrimai = Confessional Heritage of Klaipėda Region: Interdisciplinary Research into the Old Cemeteries
Ed. by S. POCYTĖ. Klaipėda: Klaipėda University Press, 2012. – 304 pp. ISSN 1392-4095


Volume XXIV
Erdvių pasisavinimas Rytų Prūsijoje XX amžiuje = Appropriation of Spaces in East Prussia during the 20th Century = Присвоение пространств в Восточной Пруссии в двадцатом столетии
Ed. by V. SAFRONOVAS. Klaipėda: Klaipėda University Press, 2012. – 360 pp. ISSN 1392-4095


Volume XXIII
Daugiareikšmės tapatybės tarpuerdvėse: Rytų Prūsijos atvejis XIX–XX amžiais = Ambiguous Identities in the Interspaces: The Case of East Prussia in the 19th and 20th Centuries = Die vieldeutigen Identitäten in den Zwischenräumen: Der Fall Ostpreußen im 19./20. Jh.
Ed. by V. SAFRONOVAS, N. STRAKAUSKAITĖ, L. MOTUZIENĖ. Klaipėda: Klaipėda University Press, 2011. – 356 pp. ISSN 1392-4095


Volume XXII
1260 metų Durbės mūšis: Šaltiniai ir istoriniai tyrimai = The Battle of Durbe, 1260: Sources and Historical Research
Ed. by V. VAIVADA. Klaipėda: Klaipėda University Press, 2011. – 196 pp. ISSN 1392-4095


Volume XXI
Klaipėdos krašto aneksija 1939 m.: politiniai, ideologiniai, socialiniai ir kariniai aspektai = The 1939 Annexation of Klaipėda Region: Political, Ideological, Social and Military Issues
Ed. by S. POCYTĖ. Klaipėda: Klaipėda University Press, 2010. – 256 pp. ISSN 1392-4095


Volume XX – Studia Anthropologica, IV
Identity Politics: Migration, Communities and Multilingualism
Ed. by V. ČIUBRINSKAS, R. SLIUŽINSKAS. Klaipėda: Klaipėda University Press, 2010. – 228 pp. ISSN 1392-4095


Volume XIX – Studia Anthropologica, III
Identity Politics: Histories, Regions and Borderlands
Ed. by V. ČIUBRINSKAS, R. SLIUŽINSKAS. Klaipėda: Klaipėda University Press, 2009. – 220 pp. ISSN 1392-4095


Volume XVIII
Antrojo pasaulinio karo pabaiga Rytų Prūsijoje: faktai ir istorinės įžvalgos = End of the Second World War in East Prussia: Facts and Historical Perception
Ed. by A. L. ARBUŠAUSKAITĖ. Klaipėda: Klaipėda University Press, 2009. – 352 pp. ISSN 1392-4095


Volume XVII
Nauji požiūriai į Klaipėdos miesto ir krašto praeitį = The City and Region of Klaipėda: New Approaches to the Past
Ed. by S. POCYTĖ, V. SAFRONOVAS. Klaipėda: Klaipėda University Press, 2008. – 268 pp. ISSN 1392-4095


Volume XVI
Baltijos regiono istorija ir kultūra: Lietuva ir Lenkija. Politinė istorija, politologija, filologija = History and Culture of Baltic Region: Lithuania and Poland. Political History, Political Sciences, Philology
Ed. by R. SLIUŽINSKAS. Klaipėda: Klaipėda University Press, 2008. – 268 pp. ISSN 1392-4095


Volume XV
Baltijos regiono istorija ir kultūra: Lietuva ir Lenkija. Karinė istorija, archeologija, etnologija = History and Culture of Baltic Region: Lithuania and Poland. Military History, Archaeology, Enthnology
Ed. by R. SLIUŽINSKAS. Klaipėda: Klaipėda University Press, 2007. – 276 pp. ISSN 1392-4095


Volume XIV
Baltijos regiono istorija ir kultūra: Lietuva ir Lenkija. Socialinė istorija, kultūrologija = History and Culture of Baltic Region: Lithuania and Poland. Social History, Cultural Sciences
Ed. by R. SLIUŽINSKAS. Klaipėda: Klaipėda University Press, 2007. – 272 pp. ISSN 1392-4095


Volume XIII – Studia Anthropologica, II
Defining Region: Socio-cultural Anthropology and Interdisciplinary Perspectives, Part 2
[Ed. by V. ČIUBRINSKAS, R. SLIUŽINSKAS]. Klaipėda: Klaipėda University Press, 2006. – 180 pp. ISSN 1392-4095


Volume XII – Studia Anthropologica, I
Defining Region: Socio-cultural Anthropology and Interdisciplinary Perspectives, Part 1
[Ed. by V. ČIUBRINSKAS, R. SLIUŽINSKAS]. Klaipėda: Klaipėda University Press, 2006. – 148 pp. ISSN 1392-4095


Volume XI
Klaipėdos visuomenės ir miesto struktūros
Sud. V. VAIVADA, D. ELERTAS. Klaipėda: Klaipėdos universiteto leidykla, 2005. – 216 p. ISSN 1392-4095


Volume X
Kultūriniai saitai abipus Nemuno: Mažosios Lietuvos reikšmė Didžiajai Lietuvai spaudos draudimo metais (1864–1904)
Sud. S. POCYTĖ, R. SLIUŽINSKAS. Klaipėda: Klaipėdos universiteto leidykla, 2004. – 140 p. ISSN 1392-4095


Volume IX
Klaipėdos kraštas 1920–1924 m. archyviniuose dokumentuose
Sud. S. POCYTĖ. Klaipėda: Klaipėdos universiteto leidykla, 2003. – 160 p. ISBN 9955-585-28-5


Volume VIII
Klaipėdos ir Karaliaučiaus kraštų XVI–XX a. istorijos problemos
Ats. red. A. NIKŽENTAITIS. Klaipėda: Klaipėdos universiteto leidykla, 2001. – 216 p.


Volume VI
ŽULKUS, Vladas. Palangos viduramžių gyvenvietės
Klaipėda: Klaipėdos universiteto leidykla, 1997. – 350 p. ISSN 1392-4095


Volume V
NIKŽENTAITIS, Alvydas. Nuo Daumanto iki Gedimino. Ikikrikščioniškos Lietuvos visuomenės bruožai
Klaipėda: Klaipėdos universiteto leidykla, 1996. – 140 p. ISBN 9986-505-505-21-6


Volume IV
1923 metų sausio įvykiai Klaipėdoje
[Sud. A. NIKŽENTAITIS]. Klaipėda: Klaipėdos universiteto leidykla, 1995. – 96 p. ISBN 9986-505-10-0


Volume III
IVINSKIS, Zenonas. Lietuvos istorijos šaltiniai
Ats. red. S. C. ROWELL. Klaipėda: Klaipėdos universiteto leidykla, 1995. – 116 p. ISBN 9986-505-09-7


Volume II
Klaipėdos miesto ir regiono archeologijos ir istorijos problemos
Sud. A. NIKŽENTAITIS, V. ŽULKUS. Klaipėda: Klaipėdos universiteto leidykla, 1994. – 200 p. ISBN 9986-505-00-3


Volume I
Žalgirio laikų Lietuva ir jos kaimynai
Sud. R. ČAPAITĖ, A. NIKŽENTAITIS. Vilnius: Academia, 1993. – 252 p.