Volumes

List of issues of “Acta Historica Universitatis Klaipedensis”, prepared by the Institute of Baltic Region History and Archaeology

Volume XL
The Anti-Soviet Resistance: New Approaches to the Lithuanian Partisan War = Antisovietinė rezistencija Lietuvoje: partizaninio karo tyrimų naujos prieigos
Ed. by V. VAITKEVIČIUS. Klaipėda: Klaipėda University Press, 2020. – 386 pp. ISSN 1932-4095 (print), ISSN 2351-6526 (online)


Volume XXXIX
The Unknown Land of Žemaitija: The 13th to the 18th Centuries = Žemaitija – nežinoma žemė: XIII–XVIII amžiai
Ed. by V. VAIVADA. Klaipėda: Klaipėda University Press, 2019. – 236 pp. ISSN 1932-4095 (print), ISSN 2351-6526 (online)


Volume XXXVIII
Creating Modern Nation-States in the Eastern Baltic = Šiuolaikinių tautinių valstybių kūrimas rytiniame Baltijos jūros regione
Ed. by V. VAREIKIS and S. POCYTĖ. Klaipėda: Klaipėda University Press, 2019. – 256 pp. + xxii online pp. ISSN 1932-4095 (print), ISSN 2351-6526 (online)


Volume XXXVII
Medieval Warriors in the Slavic and Baltic Area = Viduramžių kariauninkai slavų ir baltų erdvėje
Ed. by M. ŠČAVINSKAS. Klaipėda: Klaipėda University Press, 2018. – 196 pp. ISSN 1932-4095 (print), ISSN 2351-6526 (online)


Volume XXXVI
The Unending War? Baltic States after 1918 = Nesibaigiantis karas? Baltijos šalys po 1918 metų
Ed. by V. JOKUBAUSKAS and V. SAFRONOVAS. Klaipėda: Klaipėda University Press, 2018. – 288 pp. ISSN 1932-4095 (print), ISSN 2351-6526 (online)


Volume XXXV
The Reformation in the Southeast Baltic Region = Reformacija Baltijos jūros pietryčių regione
Ed. by A. BAUBLYS in cooperation with V. SAFRONOVAS. Klaipėda: Klaipėda University Press, 2017. – 264 pp. ISSN 1932-4095 (print), ISSN 2351-6526 (online)


Volume XXXIV
The Great War in Lithuania and Lithuanians in the Great War: Experiences and Memories = Didysis karas Lietuvoje ir lietuviai Didžiajame kare: patirtys ir atmintys
Ed. by V. SAFRONOVAS. Klaipėda: Klaipėda University Press, 2017. – 240 pp. ISSN 1932-4095 (print), ISSN 2351-6526 (online)


Volume XXXIII
Verbum movet, exemplum trahit. The Emerging Christian Community in the Eastern Baltic = Krikščioniškosios bendruomenės tapsmas Rytų Baltijos regione
Ed. by M. ŠČAVINSKAS in cooperation with V. SAFRONOVAS. Klaipėda: Klaipėda University Press, 2016. – 252 pp. ISSN 1932-4095 (print), ISSN 2351-6526 (online)


Volume XXXII
Transfers of Power and the Armed Forces in Poland and Lithuania, 1919–1941 = Valdžios transferai ir ginkluotosios pajėgos: Lenkija ir Lietuva 1919–1941 metais
Ed. by V. JOKUBAUSKAS, V. SAFRONOVAS. Klaipėda: Klaipėda University Press, 2016. – 212 pp. ISSN 1932-4095 (print), ISSN 2351-6526 (online)


Volume XXXI
Empires and Nationalisms in the Great War: Interactions in East-Central Europe = Imperijos ir nacionalizmai Didžiajame kare: sąveikos Vidurio Rytų Europoje
Ed. by V. SAFRONOVAS, Č. LAURINAVIČIUS. Klaipėda: Klaipėda University Press, 2015. – 224 pp. ISSN 1932-4095 (print), ISSN 2351-6526 (online)


Volume XXX
Contact Zones in the Historical Area of East Prussia = Kontaktų zonos istoriniame Rytų Prūsijos regione
Ed. by V. SAFRONOVAS, K. RICHTER. Klaipėda: Klaipėda University Press, 2015. – 260 pp. ISSN 1932-4095 (print), ISSN 2351-6526 (online)


Volume XXIX
Mobility in the Eastern Baltics (15th–17th Centuries) = Mobilumas Rytų Baltijos regione (XV–XVII amžiai)
Ed. by D. ELERTAS in cooperation with V. SAFRONOVAS and V. VAIVADA. Klaipėda: Klaipėda University Press, 2014. – 256 pp. ISSN 1932-4095 (print), ISSN 2351-6526 (online)


Volume XXVIII
Paramilitarism in the Eastern Baltics, 1918–1940: Cases Studies and Comparisons = Paramilitarizmas Rytų Baltijos regione 1918–1940: atvejo studijos ir lyginimai
Ed. by V. JOKUBAUSKAS, V. SAFRONOVAS, V. VAREIKIS. Klaipėda: Klaipėda University Press, 2014. – 320 pp. ISSN 1932-4095 (print), ISSN 2351-6526 (online)


Volume XXVII
Krikščioniškosios tradicijos raiška viduramžių – naujausiųjų laikų kasdienybės kultūroje: europietiški ir lietuviški puslapiai = The Development of Christian Tradition in Every-day Culture in the Late Middle Ages and Early Modern Period: Lithuanian and other European Examples
Ed. by V. VAIVADA. Klaipėda: Klaipėda University Press, 2013. – 256 pp. ISSN 1392-4095


Volume XXVI
Kristijono Donelaičio epochos kultūrinės inovacijos = Cultural Innovations of the Epoch of Kristijonas Donelaitis
Ed. by S. POCYTĖ. Klaipėda: Klaipėda University Press, 2013. – 200 pp. ISSN 1392-4095


Volume XXV
Klaipėdos krašto konfesinis paveldas: tarpdisciplininiai senųjų kapinių tyrimai = Confessional Heritage of Klaipėda Region: Interdisciplinary Research into the Old Cemeteries
Ed. by S. POCYTĖ. Klaipėda: Klaipėda University Press, 2012. – 304 pp. ISSN 1392-4095


Volume XXIV
Erdvių pasisavinimas Rytų Prūsijoje XX amžiuje = Appropriation of Spaces in East Prussia during the 20th Century = Присвоение пространств в Восточной Пруссии в двадцатом столетии
Ed. by V. SAFRONOVAS. Klaipėda: Klaipėda University Press, 2012. – 360 pp. ISSN 1392-4095


Volume XXIII
Daugiareikšmės tapatybės tarpuerdvėse: Rytų Prūsijos atvejis XIX–XX amžiais = Ambiguous Identities in the Interspaces: The Case of East Prussia in the 19th and 20th Centuries = Die vieldeutigen Identitäten in den Zwischenräumen: Der Fall Ostpreußen im 19./20. Jh.
Ed. by V. SAFRONOVAS, N. STRAKAUSKAITĖ, L. MOTUZIENĖ. Klaipėda: Klaipėda University Press, 2011. – 356 pp. ISSN 1392-4095


Volume XXII
1260 metų Durbės mūšis: Šaltiniai ir istoriniai tyrimai = The Battle of Durbe, 1260: Sources and Historical Research
Ed. by V. VAIVADA. Klaipėda: Klaipėda University Press, 2011. – 196 pp. ISSN 1392-4095


Volume XXI
Klaipėdos krašto aneksija 1939 m.: politiniai, ideologiniai, socialiniai ir kariniai aspektai = The 1939 Annexation of Klaipėda Region: Political, Ideological, Social and Military Issues
Ed. by S. POCYTĖ. Klaipėda: Klaipėda University Press, 2010. – 256 pp. ISSN 1392-4095


Volume XX – Studia Anthropologica, IV
Identity Politics: Migration, Communities and Multilingualism
Ed. by V. ČIUBRINSKAS, R. SLIUŽINSKAS. Klaipėda: Klaipėda University Press, 2010. – 228 pp. ISSN 1392-4095


Volume XIX – Studia Anthropologica, III
Identity Politics: Histories, Regions and Borderlands
Ed. by V. ČIUBRINSKAS, R. SLIUŽINSKAS. Klaipėda: Klaipėda University Press, 2009. – 220 pp. ISSN 1392-4095


Volume XVIII
Antrojo pasaulinio karo pabaiga Rytų Prūsijoje: faktai ir istorinės įžvalgos = End of the Second World War in East Prussia: Facts and Historical Perception
Ed. by A. L. ARBUŠAUSKAITĖ. Klaipėda: Klaipėda University Press, 2009. – 352 pp. ISSN 1392-4095


Volume XVII
Nauji požiūriai į Klaipėdos miesto ir krašto praeitį = The City and Region of Klaipėda: New Approaches to the Past
Ed. by S. POCYTĖ, V. SAFRONOVAS. Klaipėda: Klaipėda University Press, 2008. – 268 pp. ISSN 1392-4095


Volume XVI
Baltijos regiono istorija ir kultūra: Lietuva ir Lenkija. Politinė istorija, politologija, filologija = History and Culture of Baltic Region: Lithuania and Poland. Political History, Political Sciences, Philology
Ed. by R. SLIUŽINSKAS. Klaipėda: Klaipėda University Press, 2008. – 268 pp. ISSN 1392-4095


Volume XV
Baltijos regiono istorija ir kultūra: Lietuva ir Lenkija. Karinė istorija, archeologija, etnologija = History and Culture of Baltic Region: Lithuania and Poland. Military History, Archaeology, Enthnology
Ed. by R. SLIUŽINSKAS. Klaipėda: Klaipėda University Press, 2007. – 276 pp. ISSN 1392-4095


Volume XIV
Baltijos regiono istorija ir kultūra: Lietuva ir Lenkija. Socialinė istorija, kultūrologija = History and Culture of Baltic Region: Lithuania and Poland. Social History, Cultural Sciences
Ed. by R. SLIUŽINSKAS. Klaipėda: Klaipėda University Press, 2007. – 272 pp. ISSN 1392-4095


Volume XIII – Studia Anthropologica, II
Defining Region: Socio-cultural Anthropology and Interdisciplinary Perspectives, Part 2
[Ed. by V. ČIUBRINSKAS, R. SLIUŽINSKAS]. Klaipėda: Klaipėda University Press, 2006. – 180 pp. ISSN 1392-4095


Volume XII – Studia Anthropologica, I
Defining Region: Socio-cultural Anthropology and Interdisciplinary Perspectives, Part 1
[Ed. by V. ČIUBRINSKAS, R. SLIUŽINSKAS]. Klaipėda: Klaipėda University Press, 2006. – 148 pp. ISSN 1392-4095


Volume XI
Klaipėdos visuomenės ir miesto struktūros
Sud. V. VAIVADA, D. ELERTAS. Klaipėda: Klaipėdos universiteto leidykla, 2005. – 216 p. ISSN 1392-4095


Volume X
Kultūriniai saitai abipus Nemuno: Mažosios Lietuvos reikšmė Didžiajai Lietuvai spaudos draudimo metais (1864–1904)
Sud. S. POCYTĖ, R. SLIUŽINSKAS. Klaipėda: Klaipėdos universiteto leidykla, 2004. – 140 p. ISSN 1392-4095


Volume IX
Klaipėdos kraštas 1920–1924 m. archyviniuose dokumentuose
Sud. S. POCYTĖ. Klaipėda: Klaipėdos universiteto leidykla, 2003. – 160 p. ISBN 9955-585-28-5


Volume VIII
Klaipėdos ir Karaliaučiaus kraštų XVI–XX a. istorijos problemos
Ats. red. A. NIKŽENTAITIS. Klaipėda: Klaipėdos universiteto leidykla, 2001. – 216 p.


Volume VI
ŽULKUS, Vladas. Palangos viduramžių gyvenvietės
Klaipėda: Klaipėdos universiteto leidykla, 1997. – 350 p. ISSN 1392-4095


Volume V
NIKŽENTAITIS, Alvydas. Nuo Daumanto iki Gedimino. Ikikrikščioniškos Lietuvos visuomenės bruožai
Klaipėda: Klaipėdos universiteto leidykla, 1996. – 140 p. ISBN 9986-505-505-21-6


Volume IV
1923 metų sausio įvykiai Klaipėdoje
[Sud. A. NIKŽENTAITIS]. Klaipėda: Klaipėdos universiteto leidykla, 1995. – 96 p. ISBN 9986-505-10-0


Volume III
IVINSKIS, Zenonas. Lietuvos istorijos šaltiniai
Ats. red. S. C. ROWELL. Klaipėda: Klaipėdos universiteto leidykla, 1995. – 116 p. ISBN 9986-505-09-7


Volume II
Klaipėdos miesto ir regiono archeologijos ir istorijos problemos
Sud. A. NIKŽENTAITIS, V. ŽULKUS. Klaipėda: Klaipėdos universiteto leidykla, 1994. – 200 p. ISBN 9986-505-00-3


Volume I
Žalgirio laikų Lietuva ir jos kaimynai
Sud. R. ČAPAITĖ, A. NIKŽENTAITIS. Vilnius: Academia, 1993. – 252 p.