Daugnora Linas

Linas DaugnoraProf. dr. Linas DAUGNORA,
BRIAI vyriausiasis mokslo darbuotojas; Istorijos ir archeologijos katedros profesorius

Gimęs 1957 m. gruodžio 20 d. Dotnuvoje, Kėdainių raj.

Kontaktai: Herkaus Manto g. 84, LT-92294 Klaipėda, tel. (8 46) 39 86 36;
el. paštas: linas.daugnora@ku.lt, daugnora@gmail.com


Biografija
1976–1981 m. studijavo Lietuvos veterinarijos akademijoje, įgydamas veterinarijos gydytojo kvalifikaciją. 1986–1989 m. Maskvos K. Skriabino veterinarijos akademijos Vidaus ligų katedros aspirantas. 1989 m. apgynė veterinarinės medicinos krypties daktaro disertaciją „Intensyviai auginamų ir penimų buliukų didžiojo prieskrandžio acidozės etiologija, diagnostika ir profilaktika“. 1998–1999 m. stažavosi Bergeno muziejuje (Norvegija), 2005 m. – Lenkijos mokslų akademijos Archeologijos ir etnologijos institute Poznanėje.
1981–1986 m. dėstytojavo Alantos (Molėtų raj.) technikume, nuo 1989 m. dirbo Lietuvos veterinarijos akademijoje asistentu, nuo 1992 m. – docentu, 1995–2004 m. Anatomijos ir histologijos katedros vedėju. Nuo 1998 m. vadovavo prie Anatomijos ir fiziologijos katedros įsteigtai Osteologijos laboratorijai. Nuo 2002 m. ėjo profesoriaus pareigas, o atlikus habilitacijos procedūrą (biomedicinos mokslų sritis, veterinarinės medicinos kryptis), 2006 m. gruodžio 13 d. Lietuvos veterinarijos akademija suteikė biomedicinos mokslų srities profesoriaus vardą. Nuo 2009 m. BRIAI vyriausiasis mokslo darbuotojas, nuo 2010 m. BRIAI atsakingas už Osteologinės medžiagos tyrimų laboratoriją (iki 2015 m. vadinosi Bioarcheologijos laboratorija).
Lietuvos morfologų draugijos (nuo 1989 m.), Lietuvos archeologijos draugijos (nuo 1996 m.), Europos veterinarijos anatomų asociacijos (EAVA) ir Tarptautinės archeozoologų draugijos (ICAZ, International Council of Archaeozoology) Gyvūnų paleopatologinės grupės (APWG, Animal  Palaeopathology Working Group) narys (nuo 2000 m.). Ilgametis Lietuvos veterinarijos akademijos tęstinio mokslinio žurnalo „Veterinarija ir zootechnika“ atsakingasis sekretorius.

Tyrimų interesai
Gyvūnų ir gyvulių morfologija (specializacija – osteologija ir archeozoologija). Atliekami archeologinių tyrinėjimų metu iškasamų įvairių laikotarpių gyvūnų, gyvulių, paukščių ir žuvų kaulų tyrimai, paleopatologijų analizė.

Moksliniai projektai
Nuo 2012 m. kaip KU BRIAI atstovas dalyvauja Baltijos ir Skandinavijos centro Šlėzvige (Vokietija) projektuose „Hunting in Northern Europe AD 500 to 1500 AD“ ir „Ancient DNA on Animal Remains from Lithuanian Archaeological Sites“. 2015 m. Lietuvos mokslo tarybos pagal Nacionalinę lituanistikos plėtros 2009–2015 metų programą finansuoto projekto „Ūkis ir visuomenė Lietuvos priešistorėje“ vykdytojas. Nuo 2018 m. KU BRIAI vykdomo projekto „Mezolito-neolito žmonės ir Baltijos jūra: reliktiniai krantai ir gyvenvietės po vandeniu ir krante. ReCoasts & People“ (09.3.3-LMT-K-712-01-0171) vyriausiasis mokslo darbuotojas.

Publikacijų sąrašas

Monografijos

 1. DAUGNORA, Linas; GIRININKAS, Algirdas. Rytų Pabaltijo bendruomenių gyvensena XI-II tūkst. pr. Kr. Kaunas: Lietuvos veterinarijos akademijos leidykla, 2004. – 304 p. ISBN 978–9986-456-05-3
 2. DAUGNORA, Linas; GIRININKAS, Algirdas. Osteoarcheologija Lietuvoje: vidurinis ir vėlyvasis holocenas. Vilnius: Savastis, 1996. – 196 p. ISBN 978–9986-420-08-3

Sudaryti mokslo leidiniai

 1. Frontier Societies and Environmental Change in Northeast Europe (Archaeologia Baltica, vol. 20). Ed. by A. PLUSKOWSKI, A. BROWN, M. STANČIKAITĖ, L. DAUGNORA. Klaipėda: Klaipėda University Press, 2013. – 208 p. ISSN 1392-5520

Mokslo straipsniai žurnaluose, įtrauktuose į Mokslinės informacijos instituto (ISI) sąrašą

 1. UKKONEN, Pirkko; AARIS-SØRENSEN, Kim; ARPPE, Laura; DAUGNORA, Linas; HALKKA, Antti; LÕUGAS, Lembi; OINONEN, Markku Johani; PILOT, Malgorzata; STORÅ, Jan. An Arctic seal in temperate waters: history of the ringed seal (Pusa hispida) in the Baltic Sea and its adaptation to the changing environment. The Holocene, 2014, vol. 24, no. 12, pp. 1694-1706.
 2. KISIELIENĖ, Dalia; MASIULIENĖ, Ieva; DAUGNORA, Linas; STANČIKAITĖ, Miglė; MAŽEIKA, Jonas; VAIKUTIENĖ, Giedrė; PETROŠIUS Rimantas. History of the Environment and Population of the Old Town of Klaipėda, Western Lithuania: Multidisciplinary Approach to the Last Millennium. Radiocarbon. An International Journal of Cosmogenic Isotope Research, 2012, Vol. 54, No. 3-4: Proceedings of the Sixth Radiocarbon and Archaeology Symposium, held in Paphos, Cyprus, 10–15 April 2011, pp. 1003-1015.
 3. ARPPE, Laura; AARIS-SØRENSEN, Kim; DAUGNORA, Linas; LÕUGAS, Lembi; WOJTAL, Piotr; ZUPIŅŠ, Ivars. The palaeoenvironmental δ13C record in European woolly mammoth tooth enamel. Quaternary International, 2011, vol. 245, no. 2, pp. 285-290.
 4. UKKONEN, Pirkko; ARPPE, Laura; AARIS-SØRENSEN, Kim; CLARK, Peter U.; DAUGNORA, Linas; LISTER, Adrian M.; LÕUGAS, Lembi; SEPPÄ, Heikki; SOMMER, Robert S.; STUART, Anthony J.; WOJTAL, Piotr; ZUPIŅŠ, Ivars. Woolly mammoth (Mammuthus primigenius Blum.) and its environment in northern Europe during the last glaciation. Quaternary Science Reviews, 2011, vol. 30, no. 5-6, pp. 693-712.
 5. STANČIKAITĖ, Miglė; DAUGNORA, Linas; HJELLE, Kari; HUFTHAMMER, Anne Karin. The environment of the Neolithic archaeological sites in Šventoji, Western Lithuania. Quaternary International, 2009, vol. 207, pp. 117–129.
 6. JURGULĖNAS, Eugenijus; DAUGNORA, Linas; MONASTYRECKIENĖ, Eglė; BALČIAUSKAS, Linas. On the skull morphology of raccoon dog (Nyctereutes procyonoides) and red fox (Vulpes vulpes). Acta Zoologica Lituanica, 2007, vol. 17 (1), pp. 41–46.
 7. SVENSSON, Emma M.; ANDERUNG, Cecilia; BAUBLIENĖ, Jurgita; PERSSON, Per; SMITH, Colin I.; VRETEMARK, Maria; DAUGNORA, Linas; GÖTHERSTRÖM, Anders. Tracing genetic change over time using nuclear SNPs in ancient and modern cattle. Animal Genetics, 2007, vol. 38, no. 4, pp. 378–383.
 8. ANDERUNG, Cecilia; BAUBLIENĖ, Jurgita; DAUGNORA, Linas; GÖTHERSTRÖM, Anders. Medieval remains from Lithuania indicate loss of a mitochondrial haplotype in Bison bonasus. Molecular Ecology, 2006, vol. 15, no. 10, p. 3083.
 9. UKKONEN, Pirkko; LÕUGAS, Lembi; ZAGORSKA, Ilga; LUKŠEVICA, Ligita; LUKŠEVICS, Ervins; DAUGNORA, Linas; JUNGNER, Högne. History of the reindeer (Rangifer tarandus) in the eastern Baltic region and its implications for the origin and immigration routes of the recent northern European wild reindeer populations. Boreas, 2006, vol. 35, no. 2, pp. 221–230.
 10. BERTAŠIUS, Mindaugas; DAUGNORA, Linas. Viking age horse graves from Kaunas region (Middle Lithuania). International Journal of Osteoarchaeology, 2001, vol. 11, no. 6, pp. 387–399.

Mokslo straipsniai kituose recenzuojamuose Lietuvos ir užsienio leidiniuose

 1. GIRININKAS, Algirdas; RIMKUS, Tomas; SLAH, Gvidas; DAUGNORA, Linas. Liungbių tipo dirbiniai Lietuvoje. Istorija, 2017, t. 105, nr. 1, p. 4–23.
 2. GIRININKAS, Algirdas; DAUGNORA, Linas. The Early Bronze Age Cemetery in East Lithuania. In A Hundred Years of Archaeological Discoveries in Lithuania. Eds. G. ZABIELA, Z. BAUBONIS and E. MARCINKEVIČIŪTĖ. Vilnius, 2016, pp. 110–119.
 3. GIRININKAS, Algirdas; DAUGNORA, Linas. The Neolithic in East Lithuania. In A Hundred Years of Archaeological Discoveries in Lithuania. Eds. G. ZABIELA, Z. BAUBONIS and E. MARCINKEVIČIŪTĖ. Vilnius, 2016, pp. 40–49.
 4. GIRININKAS, Algirdas; RIMKUS, Tomas; SLAH, Gvidas; DAUGNORA, Linas; STANČIKAITE, Miglė; ZABIELA, Gintautas. Lyngby type artefacts of Lithuania in the context of the Stone Age in Europe: Multidisciplinary study. Arheoloģija un etnogrāfija, 2016, t. XXIX, pp. 13–30.
 5. DAUGNORA, Linas; VASKS, Andrejs; SOVAITĖ, Salomėja; GIRININKAS, Algirdas. Zooarchaeological Material from the Padure (Beltes) Hill-Fort in Latvia: Butchering Techniques and the Composition of Species. In Frontier Societies and Environmental Change in Northeast Europe (Archaeologia Baltica, vol. 20). Ed. by A. PLUSKOWSKI, A. BROWN, M. STANČIKAITĖ, L. DAUGNORA. Klaipėda, 2013, pp. 117–133.
 6. GIRININKAS, Algirdas; DAUGNORA, Linas. Hunting in the territory of Lithuania from the Late Palaeolithic to the Middle Ages. In Hunting in northern Europe until 1500 AD. Old traditions and regional developments, continental sources and continental influences: Papers presented at a workshop organized by the Centre for Baltic and Scandinavian Archaeology (ZBSA). Schleswig, June 16th and 17th, 2011. Ed. by O. GRIMM, U. SCHMÖLKE. Neumünster, 2013, S. 567-595.
 7. SEETAH, Krish; PLUSKOWSKI, Aleksander; MAKOWIECKI, Daniel; DAUGNORA, Linas. New Technology or Adaptation at the Frontier? Butchery as a Signifier of Cultural Transitions in the Medieval Eastern Baltic. In Frontier Societies and Environmental Change in Northeast Europe (Archaeologia Baltica, vol. 20). Ed. by A. PLUSKOWSKI, A. BROWN, M. STANČIKAITĖ, L. DAUGNORA. Klaipėda, 2013, pp. 59–76.
 8. VASKS, Andrejs; KALNIŅA, Laimdota; DAUGNORA, Linas. Beltu pilskalns. Arheoloģija un etnogrāfija, 2011, 25. sēj., l. 73-99.
 9. GIRININKAS, Algirdas; DAUGNORA, Linas; ANTANAITIS-JACOBS, Indrė. When did domesticated horses appear in Lithuania. In The Horse and Man in European Antiquity (Worldview, Burial Rites, and Military and Everyday Life) (Archaeologia Baltica, vol. 11). Ed. by A. BLIUJIENĖ. Klaipėda, 2009, pp. 22-31.
 10. ANTANAITIS-JACOBS, Indrė; RICHARDS, Mike; DAUGNORA, Linas; JANKAUSKAS, Rimantas. Nives Ogrinc Diet in early Lithuanian prehistory and the new stable izotope evidence. In Archaeologia Baltica, vol. 12. Ed. by A. GIRININKAS. Klaipėda, 2009, pp. 12–30.
 11. DAUGNORA, Linas; GIRININKAS, Algirdas. Butchery in the Early Bronze Age (Kretuonas 1C settlement data). In Archaeologia Baltica, vol. 12. Ed. by A. GIRININKAS. Klaipėda, 2009, pp. 46-56.
 12. ŽULKUS, Vladas; DAUGNORA, Linas. What did the Order’s brothers eat in the Klaipėda castle? (The Historical and zooarchaeological data). Archaeologia Baltica, vol. 12. Ed. by A. GIRININKAS. Klaipėda, 2009, pp. 74-87.
 13. GIRININKAS, Algirdas; DAUGNORA, Linas. Environment and Stone to Bronze Age Man in the Lithuanian territory. In Eurasian Perspectives on Environmental Archaeology: The 2007 AEA Annual Conference, September 12–15, 2007, Poznań, Poland (Środowisko i kultura, tom 3). Ed. by M. MAKOHONIENKO, D. MAKOWIECKI, J. CZERNIAWSKA. Poznań 2007, pp. 68-69.
 14. BARTYZEL, Bartłomiej J.; KARBOWICZ, Maciej; DIERZĘCKA, Małgorzata; BARTYZEL, Izabela; WYSOCKI, Jarosław; DAUGNORA, Linas. Morphology of heart and some parameters of bodies of the black scoter (Melanitta nigra Linnaeus, 1758). Veterinarija ir zootechnika, 2006, t. 35 (57), pp. 30–37.
 15. DAUGNORA, Linas; GIRININKAS, Algirdas. Šiaurės elnių keliai ir jų paplitimas Lietuvoje vėlyvajame paleolite. Lietuvos archeologija, t. 29. Vilnius, 2005, p. 119–132.
 16. DAUGNORA, Linas; PILIČIAUSKIENĖ, Giedrė. XIV–XVII a. osteologinės medžiagos, 1988–1990 m. iškastos Vilniaus žemutinės pilies teritorijoje, analizė. Lietuvos archeologija, t. 28. Vilnius, 2005, p. 207–216.
 17. DAUGNORA, Linas; THOMAS, Richard. Horse burials from Middle Lithuania: a palaeopathological investigation. In Diet and health in past animal populations: Current research and future directions: Proceedings of the 9th Conference of the International Council of Archaeozoology, Durham, August 2002. Ed. by J. DAVIES, M. FABIŠ, I. MAINLAND, M. RICHARDS, R. THOMAS. Oxford, 2005, pp. 68–74.
 18. JURGELĖNAS, Eugenijus; DAUGNORA, Linas. Rudosios lapės ir usurinio šuns kaukolių osteometrinis tyrimas. Veterinarija ir zootechnika, 2005, t. 32 (54), p. 11–15.
 19. BAUBLIENĖ, Jurgita; DAUGNORA, Linas; TRAINIENĖ, Rasa; VAIČIŪNIENĖ, Dalia; VELIČKAITĖ, Snieguolė. XIV a. sodyboje (Viršutinis Kernavės miestas) iškastos osteologinės medžiagos analizė. Lietuvos archeologija, t. 26. Vilnius, 2004, p. 161–166.
 20. DAUGNORA, Linas. Mamutai Lietuvoje. Lietuvos archeologija, t. 25. Vilnius, 2004, p. 9–16.
 21. DAUGNORA, Linas; GIRININKAS, Algirdas. Kretuono 1C gyvenvietės bendruomenės gyvensena. Lietuvos archeologija, t. 25. Vilnius, 2004, p. 233–250.
 22. DAUGNORA, Linas; GIRININKAS, Algirdas; GUOBYTĖ, Rimantė; KISELIENĖ, Dalia; SIMNIŠKYTĖ, Andra; STANČIKAITĖ, Miglė. Juodonys ir Jaros apyežeris: gamta ir gyventojai. Lietuvos archeologija, t. 26. Vilnius, 2004, p. 111–134.
 23. BAUBLIENĖ, Jurgita; DAUGNORA, Linas; MICEIKIENĖ, Ilona. Evaluation of the DNA extraction method from ancient animal bones. Ekologija, 2003, nr. 1, pp. 8–11.
 24. DAUGNORA, Linas; BILSKIENĖ, Rasa; HUFTHAMMER, Anne Karin. Bird remains from Neolithic and Bronze age settlements in Lithuania. Acta zoologica cracoviensia, 2002, 45 (special issue), pp. 233–238.
 25. BILSKIENĖ, Rasa; DAUGNORA, Linas. Osteometrinė vištų skeleto analizė. Veterinarija ir zootechnika, 2001, t. 16 (38), p. 15–30.
 26. DAUGNORA, Linas; VERVEČKA, Virgilijus. Galvijų 3,6–7,0 mėnesių amžiaus vaisiaus kojų kaulų osteometrija. Veterinarija ir zootechnika, 2001, t. 16 (38), p. 31–37.
 27. DAUGNORA, Linas. Fish and seal osteological data at Šventoji sites. Lietuvos archeologija, t. 19. Vilnius, 2000, p. 85–101.
 28. LASYS, Vidmantas; SIENKIEWICZ, Waldemar; STROPUS, Rimvydas; ŁAKOMY, Mirosław; DAUGNORA, Linas. The distribution and age related localisation of immunoreactive substance P in corneal nerve plexus of the dog. The Polish Journal of Veterinary Sciences, 2000, vol. 3, no. 2, pp. 141–146.
 29. JANKAUSKAS, Rimantas; DAUGNORA, Linas. Paleoosteology in Lithuania: Current Situation and Directions for the Future. Acta medica Lituanica, 1999, vol. 6, no. 3, pp. 227–231.
 30. DAUGNORA, Linas; GIRININKAS, Algirdas. Analysis of Faunal remains from the Kretuonas Lake settlement. International Journal of Osteoarchaeology, 1995, vol. 5, pp. 83–92.