Ubis Edvinas

Edvinas UbisDr. Edvinas UBIS,
pareigos: mokslo darbuotojas

Gimęs 1986 m. birželio 12 d. Kretingoje

Kontaktai: Herkaus Manto g. 84, LT-92294 Klaipėda, tel. (8 46) 39 88 06;
el. paštas: edvinas.ubis@gmail.com


Biografija
2005 m. baigęs Kretingos Simono Daukanto vidurinę mokyklą, studijavo istoriją su archeologijos specializacija Klaipėdos universitete, 2009 m. apgynė bakalauro darbą tema „Klaipėdos miesto urbanistinė raida ir pastatų konstrukcijos XV a. pabaigoje – 1678 m.“. Klaipėdos universitete tęsė studijas Baltijos šalių istorijos magistrantūroje, 2012 m. apgynė magistro baigiamąjį darbą tema „Klaipėdos pilies keraminiai indai XIII–XVII a.“. 2014–2018 m. Klaipėdos universiteto doktorantas. 2019 m. vasario 8 d. apgynė daktaro disertaciją tema „Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės ir Vokiečių ordino (Prūsijos) pasienio mikroregiono kultūrinės sąveikos XIII–XVII a. (archeologijos duomenimis)“ (mokslinis vadovas doc. dr. Gintautas Zabiela).
2011–2015 m. (su pertraukomis) dirbo KU BRIAI tyrėju, 2012–2019 m. (su pertraukomis) dirbo jaunesniuoju mokslo darbuotoju, nuo 2019 m. mokslo darbuotojas.
Lietuvos archeologijos draugijos narys.

Tyrimų interesai
LDK ir Prūsijos pasienio miestų urbanizacijos procesai viduramžiais ir naujaisiais laikais; viduramžių ir naujųjų laikų pilių (tvirtovių) artefaktai; istorinių ir archeologinių šaltinių problematika urbanizacijos tyrimų kontekste.

Mokslinė veikla
Nuo 2006 m. dalyvavo archeologiniuose tyrimuose Klaipėdoje, senosios Šv. Jono bažnyčios vietoje ir piliavietėje. 2007 m. atliko praktiką bronzos amžiaus gyvenvietės, piliakalnio ir kapinyno archeologiniuose tyrimuose Hünenburge, Žemutinėje Saksonijoje (Vokietija), 2010 m. – Röhneholm mosse mezolitinės durpyninės gyvenvietės tyrimuose Švedijoje. Nuo 2009 m. savarankiškai vadovauja archeologiniams tyrimams Skuodo mieste, Kretingoje, Klaipėdoje ir kt. Nuo 2009 m. dirba Klaipėdos piliavietės archeologinių tyrimų grupėje.

Publikacijų sąrašas

Moksliniai straipsniai

 1. UBIS, Edvinas. Archaeological Data as Evidence of Cultural Interaction between the Teutonic Order and Local Communities: Problems and Perspectives. Archaeologia Baltica, 2018, vol. 25, pp. 164–176.
 2. KIULKYS, Daumantas; UBIS, Edvinas. Monetų radiniai, rasti Turgaus a. 12 Klaipėdoje. Numizmatika. Metraštis 2012–2016, [nr.] 13–17. Vilnius, 2017, p. 31–58.
 3. UBIS, Edvinas; URBONAITĖ-UBĖ, Miglė. The English Merchants’ Settlement in Šventoji: An Analysis and Interpretation of the Artefacts. In The Sea and the Coastlands (Archaeologia Baltica, vol. 23). Klaipėda, 2016, pp. 214–224.
 4. KIULKYS, Daumantas; UBIS, Edvinas. E. Les découvertes numismatiques des fouilles de la place Turgus à Klaipėda (Lituanie): quelques remarques sur la circulation monétaire dans une ville frontière. Bulletin du Cercle d’Etudes Numismatiques, 2015, vol. 52/3, p. 22–33.

Straipsniai informaciniuose leidiniuose

 1. URBONAITĖ-UBĖ, Miglė; UBIS, Edvinas. Kukuliškių piliakalnis. Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2017 metais. Vilnius, 2018, p. 115–119.
 2. ZABIELA, Gintautas; KRANIAUSKAS, Rokas; UBIS, Edvinas; UBĖ, Miglė. Klaipėdos pilies šiaurinė kurtina. Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2016 metais. Vilnius, 2017, p. 183–193.
 3. ZABIELA, Gintautas; ABROMAVIČIUS, Egidijus; KRANIAUSKAS, Rokas; URBONAITĖ-UBĖ, Miglė; UBIS, Edvinas. Klaipėdos pilies rytinės kurtinos vietos tyrimai. Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2014 metais. Vilnius, 2015, p. 210–217.
 4. UBIS, Edvinas. Klaipėda, Turgaus aikštė 12, 14. Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2013 metais. Vilnius, 2014, p. 317–325.
 5. ABROMAVIČIUS, Egidijus; KRANIAUSKAS, Rokas; UBIS, Edvinas. Centrinė Klaipėdos piliavietės dalis. Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2012 metais. Vilnius, 2013, p. 229–233.
 6. ZABIELA, Gintautas; BUKANTAITĖ, Vita; ČĖSNA, Žilvinas; KRANIAUSKAS, Rokas; ABROMAVIČIUS, Egidijus; UBIS, Edvinas. Klaipėdos piliavietės pietinė dalis ir kurtinos. Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2010 metais. Vilnius, 2011, p. 199–210.
 7. ZABIELA, Gintautas; KRANIAUSKAS, Rokas; ABROMAVIČIUS, Egidijus; UBIS, Edvinas. Klaipėdos piliavietės pietinė dalis. Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2009 metais. Vilnius, 2010, p. 189–194.

Pranešimų publikacijos ir tezės

 1. UBIS, Edvinas. Klaipėdos pilies XIII–XVII a. keraminiai indai. In Lietuvos studentų archeologų mokslinės konferencijos pranešimų santraukos, Vilnius, 2012 11 29. Vilnius, 2012, p. 12–14.

Straipsniai kultūros leidiniuose

 1. UBIS, Edvinas; URBONAITĖ-UBĖ, Miglė. Lithuanian port town established by English merchants. TILTAS­. Journal of the British-Lithuanian Society, 2017, vol. 17, no. 1, pp. 7–9.