Miltakis Egidijus

Mgr. Egidijus MILTAKIS,
Buvęs BRIAI jaunesnysis mokslo darbuotojas, Lietuvos edukologijos universiteto Istorijos fakulteto asistentas

Gimęs 1981 m. kovo 10 d.

Kontaktai:
El. paštas: egidijus.miltakis@gmail.com


Biografija
1999 m. įstojo į Klaipėdos universitetą, kuriame studijavo istoriją ir Baltijos šalių istoriją, 2003 m. įgydamas bakalauro, 2005 m. magistro kvalifikacinius laipsnius. 2004 m. studijavo Ernsto Moritzo Arndto universitete Graifsvalde (Vokietija). 2007–2010 m. doktorantas Kultūros, filosofijos ir meno institute.
2006–2009 m. dirbo muziejininku-istoriku Gargždų krašto muziejuje, 2007–2008 m. vyr. muziejininku Palangos gintaro muziejuje. Nuo 2010 m. dirba Vilniaus pedagoginio (Lietuvos edukologijos) universiteto Istorijos fakulteto Istorijos didaktikos, nuo 2013 m. Lietuvos istorijos katedroje asistento pareigose. 2012–2015 m. KU BRIAI jaunesnysis mokslo darbuotojas.
Kelių publikacijų lietuvių kalba autorius, studijos „Gargždų istorija LDK laikotarpiu“ sudarytojas, skaitė pranešimus keliose nacionalinėse mokslinėse konferencijose ir seminaruose.

Tyrimų interesai
Religijotyra, baltų kultūros ir religijos istorija, istoriografija, istorijos edukacija.

Moksliniai projektai
2012–2015 m. jaunesnysis mokslo darbuotojas BRIAI vykdytame projekte „Vertybių transformacijos Baltijos regiono rytinėje pakrantėje Brandžiaisiais viduriniais ir Ankstyvaisiais naujaisiais amžiais“.

Publikacijų sąrašas

Monografijos

 1. BARASA, Darius; ELERTAS, Dainius; MILTAKIS, Egidijus; ROWELL, S.C.; SKURDAUSKIENĖ, Jolanta; ŠČAVINSKAS, Marius; VAIVADA, Vacys. Vertybių transformacijos: Baltijos regiono rytinė pakrantė XIII–XVIII amžiais: kolektyvinė monografija. Sud. S.C. ROWELL. Klaipėda, 2015. – 352 [+XVI] p. ISBN 978-9955-18-866-7 (aut. dalis: „Vyskupo vaizdinio kūrimo XVI a. Prūsijos kronikose aspektai“, p. 150–161).

Sudaryti leidiniai

 1. Gargždų istorija LDK laikotarpiu. Sud. E. MILTAKIS. Klaipėda, 2009. – 239 p. ISBN 978-609-404-038-2

Mokslo straipsniai

 1. MILTAKIS, Egidijus. Prūsijos istoriografijos raida XVI a.: Christophas Falkas ir Memlisch Cronica. In Kultūra – ekonomika – visuomenė: sąveika ir pokyčiai viduramžiais ir ankstyvaisiais naujaisiais laikais Baltijos rytinėje pakrantėje: mokslinių straipsnių rinkinys. Sud. M. ŠČAVINSKAS. Klaipėda, 2015, p. 67–75.
 2. MILTAKIS, E. Rikojotas S. Grunau kronikos duomenimis: lyginamasis aspektas. In Rytai–Vakarai: komparatyvistinės studijos XIII (Kultūrologija, t. 19). Sud. A. ANDRIJAUSKAS. Vilnius, 2015, p. 569–596.
 3. MILTAKIS, Egidijus. Simono Grunau kronikos įtaka XVI–XVIII a. Prūsijos istoriografijai. In Krikščionių visuomenės raidos atodangos LDK vakarinėje dalyje ir Prūsijoje: nuo užuomazgos iki brandos: mokslinių straipsnių rinkinys; skiriama prof. Stephen C. Rowell 50-mečiui. Sud. M. ŠČAVINSKAS. Klaipėda, 2015, p. 95–121.
 4. MILTAKIS, Egidijus. Antiliuteroniška propaganda Simono Grunau kronikoje. In Krikščioniškosios tradicijos raiška viduramžių – naujausiųjų laikų kasdienybės kultūroje: europietiški ir lietuviški puslapiai (Acta Historica Universitatis Klaipedensis, t. XXVII). Sud. V. VAIVADA. Klaipėda, 2013, p. 61–86.
 5. MILTAKIS, Egidijus. Prūsų dievas Patrimpas Simono Grunau kronikoje. In Sakralieji baltų kultūros aspektai (Senovės baltų kultūra, t. 9). Sud. E. USAČIOVAITĖ. Vilnius, 2012, p. 161–175.
 6. MILTAKIS, Egidijus. Durbės mūšio interpretavimo tradicija Livonijos ir Prūsijos istoriniuose šaltiniuose (XIII–XVI a. pr.). In 1260 metų Durbės mūšis: šaltiniai ir istoriniai tyrimai (Acta Historica Universitatis Klaipedensis, t. XXII). Sud. V. VAIVADA. Klaipėda, 2011, p. 85–101.
 7. MILTAKIS, Egidijus. Gargždų bažnyčios ir parapijos istorinė raida: nuo pirmosios bažnyčios 1540 m. iki XVIII a. pab. In Krikščionybės raidos kontekstai Žemaitijoje (Žemaičių krikštui – 600 metų, kn. 1). Sud. J. BORUTA, V. VAIVADA. Vilnius, 2010, p. 106–135.
 8. MILTAKIS, Egidijus. Prūsų tikėjimas XVI a. Simono Grunau kronikos duomenimis. In Tai, kas išlieka (Senovės baltų kultūra, t. 8). Sud. E. USAČIOVAITĖ. Vilnius, 2009, p. 82–101.
 9. MILTAKIS, Egidijus. Palangos Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčios archyvas. In Palanga, Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčia: istorijos, architektūros, meno kūrinių, archyvų tyrimai. Sud. D. MUKIENĖ. Vilnius, 2007, p. 57–65.

Šaltinių publikacijos

 1. ELERTAS, Dainius; MILTAKIS, Egidijus. Svarbiausi Durbės mūšio šaltiniai. In 1260 metų Durbės mūšis: šaltiniai ir istoriniai tyrimai (Acta Historica Universitatis Klaipedensis, t. XXII). Sud. V. VAIVADA. Klaipėda, 2011, p. 85–100.

Aktualu »

Call for Submissions

The Editors of Archaeologia Baltica invite authors to submit their articles to the 28th volume of Archaeologia Baltica, an annual peer-reviewed academic journal....

 

Bažnyčių archeologijai skirta antroji konferencija iš ciklo „Archaeologia urbana“

Klaipėdos universiteto Baltijos regiono istorijos ir archeologijos institutas tęsia kasmetinių konferencijų ciklą Archaeologia urbana ir kviečia Lietuvos archeologus,...

 

Magistrantūros studijose – galimybė rinktis karybos istorijos profilį

Atnaujinęs Baltijos šalių istorijos magistrantūros programą, Klaipėdos universiteto Baltijos regiono istorijos ir archeologijos institutas nuo 2017 m. rugsėjo...