Dėstytojai

Dėstytojų, kuruojančių Baltijos regiono istorijos ir archeologijos instituto studentams siūlomus studijų sandus, sąrašas

Privalomuosius dalykus dėstantys BRIAI darbuotojai:

Mgr. Darius BARASA, jaunesnysis mokslo darbuotojas

El. paštas: darius.barasa@gmail.com

Dėstomi dalykai:
Reformacija Lietuvoje ir Prūsijoje (I, privalomasis).


Doc. dr. Arūnas BAUBLYS, pareigos – docentas (vyresnysis mokslo darbuotojas), dėsto nuo 1998 m.

El. paštas: arunas.baublys@gmail.com

Dėstomi dalykai:
Pagalbiniai istorijos mokslai (I rusų k., privalomasis);
Konfesiniai santykiai Mažojoje Lietuvoje (II, pasirenkamasis); Kultūros paveldo vadyba (II, pasirenkamasis); Heraldika (I, pasirenkamasis); Muziejininkystės pagrindai (I rusų k., pasirenkamasis); Numizmatika (I rusų k., pasirenkamasis).


Doc. dr. Audronė BLIUJIENĖ, pareigos – profesorė (vyriausioji mokslo darbuotoja), dėsto nuo 2006 m.

El. paštas: audrone.bliujiene@gmail.com

Dėstomi dalykai:
Etninis-kultūrinis kraštovaizdis (II, privalomasis ir pasirenkamasis); Baltijos jūros regiono romėniškasis laikotarpis (I, privalomasis); Baltijos jūros regiono romėniškasis ir tautų kraustymosi laikotarpiai (I, privalomasis); Baltijos jūros regionas tautų kraustymosi laikotarpiu (I, privalomasis);
Priešistorės menas (I, pasirenkamasis); Rytų baltų archeologija (I, pasirenkamasis).


Prof. dr. Linas DAUGNORA, pareigos – vyriausiasis mokslo darbuotojas, dėsto nuo 2011 m.

El. paštas: daugnora@gmail.com

Dėstomi dalykai:
Antropologija ir žmonijos istorija (I, privalomasis ir pasirenkamasis); Zooarcheologija (I, privalomasis).


Dr. Vytautas JOKUBAUSKAS, pareigos – docentas (vyresnysis mokslo darbuotojas), dėsto nuo 2011 m.

El. paštas: pilsotas@yahoo.com

Dėstomi dalykai:
Lietuvos ginkluotos gynybos problemos tarpukariu Baltijos šalių kontekste (II, privalomasis); Karybos istorija (I rusų k., privalomas);
Karo minties ir karybos istorija (II, pasirenkamasis); Lietuvos karybos istorija XIII–XX a. (I, pasirenkamasis).


Dr. Česlovas LAURINAVIČIUS, pareigos – profesorius, dėsto nuo 1998 m.

El. paštas: laurinaviciusc@gmail.com

Dėstomi dalykai:
Lietuvos ir Rusijos santykiai 1918–1940 m. (II, privalomasis).


Mgr. Ieva MASIULIENĖ, pareigos – jaunesnioji mokslo darbuotoja, dėsto nuo 2015 m.

El. paštas: ieva.masiuliene@gmail.com

Dėstomi dalykai:
Skaitmeniniai tyrimų metodai archeologijoje (I, privalomasis ir pasirenkamasis).


Dr. Rimantas MIKNYS, paregos – profesorius, dėsto nuo 1998 m.

El. paštas: rimantas.miknys@gmail.com

Dėstomi dalykai:
Nacionalizmas ir moderni visuomenė Vidurio Rytų Europos bei Baltijos regionuose XIX–XX a. pradžioje (II, privalomasis);
Lenkijos istorija (I rusų k., pasirenkamasis).


Dr. Raimonda NABAŽAITĖ, pareigos – mokslo darbuotoja

El. paštas: r.nabazaite@gmail.com

Dėstomi dalykai:
Naujųjų laikų archeologija (I, privalomasis).


Dr. Klaidas PERMINAS, pareigos – lektorius, dėsto nuo 2006 m.

El. paštas: klaidas.p@balticum-tv.lt

Dėstomi dalykai:
Archeologinė lauko praktika (I, privalomasis); Archeologinė mokslinė lauko praktika (I, privalomasis); Įvadas į archeologijos studijas (I, privalomasis); Įvadas į archeologijos studijas (I rusų k., privalomasis);
Laivybos istorija (I rusų k., pasirenkamasis).


Dr. Elena PRANCKĖNAITĖ, pareigos – mokslo darbuotoja

El. paštas: elenapranckenaite@yahoo.com

Dėstomi dalykai:
Povandeninių tyrimų metodika (I, privalomasis).


Dr. Tomas RIMKUS, pareigos – lektorius, dėsto nuo 2019 m.

El. paštas: tomas.rimkus@ku.lt

Dėstomo dalykai:
Laboratorinė praktika 1 (II, privalomasis); Akmens ir bronzos amžiai (I, privalomasis); Šiaurės Europos akmens amžius (I, privalomasis); Šiaurės Europos ankstyvasis geležies amžius (I, privalomasis); Šiaurės Europos bronzos amžius (I, privalomasis); Technologijų kaita priešistorėje (I, privalomasis)


Dr. Vasilijus SAFRONOVAS, pareigos – profesorius (BRIAI direktorius, vyriausiasis mokslo darbuotojas), dėsto nuo 2008 m.

El. paštas: vasilijus.safronovas@ku.lt

Dėstomi dalykai:
Baltijos regionas: mentalinės geografijos sampratos ir erdvinė vaizduotė (II, privalomasis);
Nacionalizmo problema Vokietijos istorijoje (II, pasirenkamasis, kartu su H. Vitkumi); Įvadas į atminties studijas (I, pasirenkamasis); Įvadas į sakytinę istoriją (I, pasirenkamasis); Klaipėdos miesto ir regiono istorija (I, pasirenkamasis); Paveldosaugos įvadas (I, pasirenkamasis).


Doc. dr. Nijolė STRAKAUSKAITĖ, pareigos – docentė (vyresnioji mokslo darbuotoja), dėsto nuo 1993 m.

El. paštas: nijole.strakauskaite@gmail.com

Dėstomi dalykai:
Rytų ir Vakarų Prūsijos istorijos problemos XVI–XX a. (II, privalomasis);
Europos kultūros istorija (I rusų k., pasirenkamasis); Vokietijos istorija (I rusų k., pasirenkamasis).


Dr. Marius ŠČAVINSKAS, pareigos – docentas (vyresnysis mokslo darbuotojas), dėsto nuo 2005 m.

El. paštas: scavinskas.marius@gmail.com

Dėstomi dalykai:
Įvadas į istorijos studijas (I, privalomasis); Viduramžių Europos istorija (I rusų k., privalomasis); Viduramžių Europos istorija nuo V a. iki XI a. (I, privalomasis); Viduramžių Europos istorija nuo XII a. iki XV a. (I, privalomasis);
Viduramžių Lietuva Baltijos regione LSI kontekste (II, pasirenkamasis); Europa krikščionybės plėtros kontekste IV–XV a. (I, pasirenkamasis); Viduramžių Lietuvos istorijos problemos (I, pasirenkamasis).


Doc. dr. Rita Regina TRIMONIENĖ, pareigos – profesorė, dėsto nuo 2019 m.

El. paštas: rita.trimone@gmail.com

Dėstomi dalykai:
Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės istorija XIII a. – XVI a. vid. (I rusų k., privalomasis); Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės istorija XVI a. vid. – XVIII a. (I rusų k.; privalomasis).


Dr. Miglė URBONAITĖ-UBĖ, pareigos – mokslo darbuotoja

El. paštas: migle.urbonaite-ube@ku.lt

Dėstomi dalykai:
Archeologinė lauko tyrimų praktika (II, privalomasis); Viduramžių archeologija (I, privalomasis).


Dr. Vykintas VAITKEVIČIUS, pareigos – BRIAI vyriausiasis mokslo darbuotojas, dėsto nuo 2008 m.

El. paštas: vykintas.vaitkevicius@ku.lt

Dėstomi dalykai:
Naujausių laikų kovų istorija ir archeologija (I, privalomasis);
Lituanistika archeologijos teorijoje ir lauko tyrimuose (I, pasirenkamasis).


Doc. dr. Vacys VAIVADA, pareigos – docentas (vyresnysis mokslo darbuotojas), dėsto nuo 1995 m.

El. paštas: vacys.vaivada@gmail.com

Dėstomi dalykai:
Visuomenė ir konfesiniai procesai LDK XV–XVI a. (II, privalomasis); Europos istorija XV–XVIII a. (I, privalomasis); Lietuvos valstybės istorija nuo viduramžių iki XVIII a. pab. (I, privalomasis).


Prof. dr. Vygantas VAREIKIS, pareigos – profesorius (vyriausiasis mokslo darbuotojas), dėsto nuo 1994 m.

El. paštas: vygantas.vareikis@gmail.com

Dėstomi dalykai:
Žydų istorija Baltijos regione ir Vidurio Rytų Europoje (II, privalomasis); Europos istorija XIX a. (I, privalomasis); Europos istorija XIX a. (I rusų k., privalomasis); Europos istorija XX a. (I, privalomasis); Europos istorija XX a. (I rusų k., privalomasis); Istorijos tyrimų metodika (I, privalomasis); Istorijos tyrimų metodika (I rusų k., privalomasis);
Sovietinės Klaipėdos raida (I, pasirenkamasis), Sovietinės Klaipėdos raida (I rusų k., pasirenkamasis).


Dr. Ernestas VASILIAUSKAS, pareigos – vyresnysis mokslo darbuotojas, dėsto nuo 2007 m.

El. paštas: ernestas@inbox.lv

Dėstomi dalykai:
Christianizacija Rytų Baltijos regione archeologijos duomenimis (IX–XVII a.) (I, privalomasis ir pasirenkamasis); Istorinė kartografija (I, privalomasis).


Dr. Hektoras VITKUS, pareigos – docentas (mokslo darbuotojas), dėsto nuo 2003 m.

El. paštas: hektoras.vitkus@gmail.com

Dėstomi dalykai:
Lietuvių ir vokiečių santykiai XIX–XX a. (II, privalomasis); Archyvinė praktika (I, privalomasis); Archyvistika (I, privalomasis ir pasirenkamas); Latvijos, Estijos ir Suomijos istorija (I, privalomasis); Lietuvos istorija XIX-XX a. (I, privalomasis); Lietuvos istorija XIX–XX a. (I rusų k., privalomasis); Skandinavijos šalių istorija (I, privalomasis);
Karo istorijos istoriografija ir metodologija (II, pasirenkamasis); Nacionalizmo problema Vokietijos istorijoje (II, pasirenkamasis, kartu su V. Safronovu); Archyvinė praktika (I rusų k., pasirenkamasis); Archyvistika (I rusų k., pasirenkamasis); Genocidų Europoje istorija (I rusų k., pasirenkamasis); Ideologijų istorija (I rusų k., pasirenkamasis), Ideologijų istorija tarpukario Lietuvoje (I, pasirenkamasis); Latvijos, Estijos ir Suomijos istorija (I rusų k., pasirenkamasis); Skandinavijos šalių istorija (I rusų k., pasirenkamasis).


Doc. dr. Gintautas ZABIELA, pareigos – docentas (vyresnysis mokslo darbuotojas), dėsto nuo 2006 m.

El. paštas: gzabiela@gmail.com

Dėstomi dalykai:
Archeologinė praktika (I rusų k., privalomasis); Piliakalniai kultūriniame kraštovaizdyje (I, privalomasis); Tarpdisciplininiai metodai archeologijoje (I, privalomasis);
Fortifikacijos istorija (II, pasirenkamasis); Kultūrinio kraštovaizdžio archeologija ir istorija (II, pasirenkamasis); Valdžios ir jėgos simboliai kraštovaizdyje (II, pasirenkamasis); Archeologijos mokslo istorija Lietuvoje (I, pasirenkamasis); Konfliktų archeologija (I, pasirenkamasis); Paveldosauga ir paveldotvarka (I, pasirenkamasis).


Prof. habil. dr. Vladas ŽULKUS, pareigos – profesorius (vyriausiasis mokslo darbuotojas), dėsto nuo 1993 m.

El. paštas: vladas.maritime@gmail.com

Dėstomi dalykai:
Vikingų laikų Lietuvos archeologija (I, privalomasis ir pasirenkamas);
Baltų visuomenė VI–XIII a. (II, pasirenkamasis); Klaipėdos miesto istorinės raidos problemos XIII–XVII a. (II, pasirenkamasis).


Kitų Klaipėdos universiteto padalinių dėstytojai, atsakingi už privalomuosius dalykus:

Dr. Albertas BITINAS (Jūros tyrimų institutas)
El. paštas: albertas.bitinas@apc.ku.lt
Dėstomi dalykai:
Bendroji geologija (I, privalomasis ir pasirenkamasis).

Doc. dr. Aldis GEDUTIS (Socialinių ir humanitarinių mokslų fakulteto Socialinių pokyčių studijų centras)
El. paštas: aldis.gedutis@gmail.com
Dėstomi dalykai:
Filosofija (I rusų k., privalomasis); Logika (I, privalomasis);
Mokslo filosofija (II, pasirenkamasis); Logika (I rusų k., pasirenkamasis).

Mgr. Raimondas KAZLAUSKAS (Socialinių ir humanitarinių mokslų fakulteto Filosofijos ir kultūrologijos katedra), dėsto nuo 2003 m.
El. paštas: kazlauskasrai@gmail.com
Dėstomi dalykai:
Antikos istorija (I, privalomasis); Antikos istorija (I rusų k., privalomasis); Filosofija (I, privalomasis).

Dr. Saulius ŠILIAUSKAS (Socialinių ir humanitarinių mokslų fakulteto Viešojo administravimo ir politikos mokslų katedra)
El. paštas: siliauskas@gmail.com
Dėstomi dalykai:
Politinės minties istorija (I rusų k., privalomasis).

Dr. Jolita VILUCKIENĖ (Socialinių ir humanitarinių mokslų fakulteto Socialinių pokyčių studijų centras)
El. paštas: jolitav.ku@gmail.com
Dėstomi dalykai:
Sociologija (I, privalomasis).


Dėstytojai, atsakingi tik už pasirenkamuosius dalykus

Dr. Sigita BAGUŽAITĖ-TALAČKIENĖ
El. paštas: sigita.baguzaite@gmail.com
Dėstomi dalykai:
Muziejininkystė (I, pasirenkamasis).

Prof. habil. dr. Algirdas GIRININKAS, pareigos – vyriausiasis mokslo darbuotojas, dėsto nuo 2006 m.
El. paštas: sakaliske@gmail.com
Eksperimentinė archeologija (I, pasirenkamasis); Žmonių gyvensena priešistorėje (I, pasirenkamasis).

Dr. Marius IRŠĖNAS, dėsto nuo 2010 m.
El. paštas: marius.irsenas@vda.lt
Dėstomi dalykai:
Kultūros paveldo vizualizacija (II, pasirenkamasis).

Dr. Liutauras KRANIAUSKAS
El. paštas: liutauras.kraniauskas@gmail.com
Dėstomi dalykai:
Sociologija (I rusų k., pasirenkamasis).

Mgr. Rokas KRANIAUSKAS
El. paštas: r.kraniauskas@yahoo.com
Dėstomi dalykai:
Skaitmeninių metodų taikymas (I, pasirenkamasis).

Dr. Sigita KRANIAUSKIENĖ
El. paštas: sigitak@yahoo.com
Dėstomi dalykai:
Istorinė atmintis ir visuomenė (I, pasirenkamasis).

Mgr. Edigijus PAPEČKYS
El. paštas: egpapec@yahoo.com
Dėstomi dalykai:
Europos saugumo ir terorizmo problemos XX-XXI a. (I rusų k., pasirenkamasis).

Doc. dr. Silva POCYTĖ, pareigos – vyresnioji mokslo darbuotoja, dėsto nuo 1995 m.
El. paštas: silva.pocyte@gmail.com
Dėstomi dalykai:
Kaliningrado krašto istorijos problemos po 1945 m. (II, pasirenkamasis); Rusijos istorija (I rusų k., pasirenkamasis).

Dr. Roman SHIROUKHOV
El. paštas: ramans@prusai.org
Dėstomi dalykai:
Prūsijos archeologija (I, pasirenkamasis).

Dr. Justas STONČIUS, pareigos – mokslo darbuotojas, dėsto nuo 2016 m.
El. paštas: justston@gmail.com
Dėstomi dalykai:
Lenkijos istorija (I, pasirenkamasis).

Dr. Edvinas UBIS, pareigos – mokslo darbuotojas
El. paštas: edvinas.ubis@gmail.com
Dėstomi dalykai:
Artefaktologija (I, pasirenkamasis).

Dr. Indrė ŽIGEU, pareigos – mokslo darbuotoja
El. paštas: indre.zigeu@gmail.com
Dėstomi dalykai:
Akademinė ir profesinė etika (I, pasirenkamasis); Archeologinių tyrimų strategija (I, pasirenkamasis).


Nuo Istorijos katedros įkūrimo Klaipėdos universitete 1993 m. paskaitas studentams skaito habil. dr. Vladas Žulkus ir dr. Nijolė Strakauskaitė. Tarp pirmųjų katedros darbuotojų taip pat buvo jos įkūrėjas ir pirmasis vedėjas habil. dr. Alvydas Nikžentaitis bei S. C. Rowell, PhD (Cantab.) (dabar abu mokslininkai dirba Lietuvos istorijos institute).
Be šiuo metu dirbančių dėstytojų, įvairiu laiku paskaitas KU Istorijos katedros (vėliau Istorijos ir archeologijos katedros, dabar BRIAI) studentams yra skaitę: Arūnė Liucija Arbušauskaitė, Rasa Banytė-Rowell, Eglė Bendikaitė, Džiugas Brazaitis, Zenonas Butkus, Rūta Čapaitė, Gintautas Jurgis Česnys (†), Leonidas Donskis (†), Edvardas Gudavičius, Stasys Gutautas, Dainius Elertas, Jonas Genys, Saulius Kaubrys, Vytautas Kazakevičius (†), Jūratė Kiaupienė, Antanas Kulakauskas, Vaidas Kuprelis, Ingė Lukšaitė, Elmantas Meilus, Arturas Mickevičius, Saulius Pivoras, Aivas Ragauskas, Darius Staliūnas, Valdemaras Šimėnas, Rita Regina Trimonienė, Giedrė Vaivadaitė, Ernestas Vasiliauskas, Ričardas Zulcas ir kt. dėstytojai; taip pat kviestiniai dėstytojai iš kitų valstybių: Barbara Christophe (Frankfurtas prie Maino, Vokietija), Ingolf Ericsson (Bambergas, Vokietija), Ruth Kibelka-Leiserowitz (Berlynas, Vokietija), Rasa Mažeika (Toronto, Kanada), Ilgvars Misāns (Ryga, Latvija), Eva Pluhařová-Grigienė (Leipcigas, Vokietija), Valdas Rakutis, Maik-Jens Springmann (Rostokas, Vokietija), Gvido Straube (Ryga, Latvija), Joachim Tauber (Liuneburgas, Vokietija), Horst Wernicke (Greifsvaldas, Vokietija). 1995–2005 m. vokiečių kalbą katedros studentams dėstė kviestiniai lektoriai, atvykdavę pagal Roberto Boscho fondo (Robert Bosch Stiftung) lektorių programą Vidurio ir Rytų Europai iš Vokietijos: Monika Stobbe (1995/96), Jana Hoffmann (1996/97), Mirjam Müller (1997/98), Angela Hohlfeldt (1998/2000), Frank Wurft (2000/01), Michael Feller (2001/02), Stefan Carl (2002/04) ir Katharina Röper (2004/05). Lenkų kalbą yra dėstę Albina Gricevič, Irena Masoit, Teresa Dalecka.

Aktualu »

Ginama Egidijaus Papečkio daktaro disertacija

2021 m. balandžio 16 d. 13 val. maloniai kviečiame dalyvauti Egidijaus Papečkio daktaro disertacijos „Lietuvos Respublikos gynybinės galios transformacija...

 

Magistrantūros studijose – galimybė rinktis karybos istorijos specializaciją

Baltijos šalių istorijos antrosios (magistrantūros) pakopos studijų programoje studentai gali rinktis karybos istorijos specializaciją. Studijuoti į šią...

 

Paroda apie ekspediciją „Gyvos krosnys“

Klaipėdos universiteto Baltijos regiono istorijos ir archeologijos instituto patalpas papuošė ekspedicijos „Gyvos krosnys“ stendinė paroda. Joje eksponuojama...

 

Call for Submissions

The Editors of Archaeologia Baltica invite authors to submit their articles to the 28th volume of Archaeologia Baltica, an annual peer-reviewed academic journal....

 

Bažnyčių archeologijai skirta antroji konferencija iš ciklo „Archaeologia urbana“ [perkeliama į 2021 m. II ketvirtį]

Klaipėdos universiteto Baltijos regiono istorijos ir archeologijos institutas tęsia kasmetinių konferencijų ciklą Archaeologia urbana ir kviečia Lietuvos archeologus,...