Dėstytojai

Dėstytojų, kuruojančių Baltijos regiono istorijos ir archeologijos instituto studentams siūlomus studijų sandus, sąrašas

Dėstytojai, dirbantys BRIAI:

Audronė BliujienėDoc. dr. Audronė BLIUJIENĖ, pareigos – profesorė (BRIAI vyriausioji mokslo darbuotoja), dėsto katedroje nuo 2006 m.

El. paštas: audrone.bliujiene@gmail.com

Dėstomi dalykai: Baltijos jūros regionas tautų kraustymosi laikotarpiu (bakalauro; privalomas); Baltijos jūros regiono romėniškasis laikotarpis (bakalauro; privalomas); Priešistorės menas (bakalauro, pasirenkamas); Rytų baltų archeologija (bakalauro; pasirenkamas); Etninis-kultūrinis kraštovaizdis (KA magistrantūros; pasirenkamas).


Linas DaugnoraProf. dr. Linas DAUGNORA, pareigos – profesorius (BRIAI vyriausiasis mokslo darbuotojas), dėsto katedroje nuo 2011 m.

El. paštas: daugnora@gmail.com

Dėstomi dalykai: Antropologija ir žmonijos istorija (bakalauro; privalomas); Palinologija (kartu su M. Stančikaite; bakalauro; privalomas); Zooarcheologija (bakalauro; privalomas).


Algirdas GirininkasProf. habil. dr. Algirdas GIRININKAS, pareigos – profesorius (BRIAI vyriausiasis mokslo darbuotojas), dėsto katedroje nuo 2006 m.

El. paštas: sakaliske@gmail.com

Dėstomi dalykai: Šiaurės Europos ankstyvasis geležies amžius (bakalauro; privalomas); Šiaurės Europos bronzos amžius (bakalauro; privalomas); Eksperimentinė archeologija (bakalauro; pasirenkamas); Žmonių gyvensena priešistorėje (bakalauro; pasirenkamas); Pastatų archeologija (KA magistrantūros; pasirenkamas). Atsakingas už Laboratorinę praktiką (KA magistrantūros; privalomas).


Vasilijus SafronovasDr. Vasilijus SAFRONOVAS, pareigos – profesorius (BRIAI vyriausiasis mokslo darbuotojas), dėsto katedroje nuo 2008 m.

El. paštas: safronovas@gmail.com

Dėstomi dalykai: Istoriografijos istorija ir teorija (bakalauro; privalomas); Įvadas į atminties studijas (bakalauro; pasirenkamas); Įvadas į sakytinę istoriją (bakalauro; pasirenkamas); Klaipėdos miesto ir regiono istorija (bakalauro; pasirenkamas); Paveldosaugos įvadas (bakalauro; pasirenkamas); Baltijos regionas: mentalinės geografijos sampratos ir erdvinė vaizduotė (BŠI magistrantūros; privalomas).


Vykintas VaitkevičiusDr. Vykintas VAITKEVIČIUS, pareigos – profesorius (BRIAI vyriausiasis mokslo darbuotojas), dėsto katedroje nuo 2008 m.

El. paštas: vykintas.vaitkevicius@gmail.com

Dėstomi dalykai: Lituanistika archeologijos teorijoje ir lauko tyrimuose (bakalauro; pasirenkamas); Sakralinis-ritualinis kraštovaizdis (KA magistrantūros; pasirenkamas).


Vygantas VareikisProf. dr. Vygantas VAREIKIS, pareigos – profesorius, dėsto katedroje nuo 1994 m.

El. paštas: vygantas.vareikis@gmail.com

Dėstomi dalykai: Europos istorija XIX a. (bakalauro; privalomas); Europos istorija XX a. (bakalauro; privalomas); Istorijos tyrimų metodika (bakalauro; privalomas); Sovietinės Klaipėdos raida (bakalauro; pasirenkamas); Žydų istorija Baltijos regione ir Vidurio Rytų Europoje (BŠI magistrantūros; privalomas).


Vladas ŽulkusProf. habil. dr. Vladas ŽULKUS, pareigos – profesorius (BRIAI vyriausiasis mokslo darbuotojas), dėsto katedroje nuo 1993 m.

El. paštas: vladas.maritime@gmail.com

Dėstomi dalykai: Povandeninių tyrimų metodika (bakalauro; privalomas); Vikingų laikų Lietuvos archeologija (bakalauro; privalomas); Povandeninė archeologija 1, 2 (kartu su V. Krisikaičiu; bakalauro; pasirenkamas); Baltų visuomenė VI–XIII a. (BŠI magistrantūros; pasirenkamas); Klaipėdos miesto istorinės raidos problemos XIII–XVII a. (BŠI magistrantūros; pasirenkamas); Povandeninis kultūros paveldas ir gamtinė aplinka (KA magistrantūros; pasirenkamas).


Arunas BaublysDoc. dr. Arūnas BAUBLYS, pareigos – docentas (BRIAI vyresnysis mokslo darbuotojas), dėsto katedroje nuo 1998 m.

El. paštas: arunas.baublys@gmail.com

Dėstomi dalykai: Numizmatika (bakalauro; privalomas); Pagalbiniai istorijos mokslai (bakalauro; privalomas); Muziejininkystės pagrindai (bakalauro; pasirenkamas); Konfesiniai santykiai Mažojoje Lietuvoje (BŠI magistrantūros; pasirenkamas); Kultūros paveldo valdyba (KA magistrantūros; pasirenkamas).


Doc. dr. SilvSilva Pocytėa POCYTĖ, pareigos – BRIAI vyresnioji mokslo darbuotoja, BRIAI direktorė, dėsto katedroje nuo 1995 m.

El. paštas: silva.pocyte@gmail.com

Dėstomi dalykai: Prūsijos istorija (kartu su M. Ščavinsku; bakalauro; privalomas); Rusijos istorija (bakalauro; privalomas); Kaliningrado krašto istorijos problemos po 1945 m. (BŠI magistrantūros; pasirenkamas).


Miglė StančikaitėDr. Miglė STANČIKAITĖ, pareigos – BRIAI vyresnioji mokslo darbuotoja, dėsto katedroje nuo 2006 m.

El. paštas: migle.stancikaite@gamtostyrimai.lt

Dėstomi dalykai: Palinologija (kartu su L. Daugnora; bakalauro; privalomas).


Nijolė StrakauskaitėDoc. dr. Nijolė STRAKAUSKAITĖ, pareigos – docentė (BRIAI vyresnioji mokslo darbuotoja), dėsto katedroje nuo 1993 m.

El. paštas: nijole.strakauskaite@gmail.com

Dėstomi dalykai: Vokietijos istorija XIX–XX a. (bakalauro; privalomas); Rytų ir Vakarų Prūsijos istorijos problemos XVI–XX a. (BŠI magistrantūros; privalomas); Nacionalizmo problema Vokietijos istorijoje (BŠI magistrantūros; pasirenkamas).


Marius ŠčavinskasDr. Marius ŠČAVINSKAS, pareigos – docentas, dėsto katedroje nuo 2005 m.

El. paštas: scavinskas.marius@gmail.com

Dėstomi dalykai: Įvadas į istorijos studijas (bakalauro; privalomas); Prūsijos istorija (kartu su S. Pocyte; bakalauro; privalomas); Viduramžių Europos istorija nuo V iki XI a. (bakalauro; privalomas); Viduramžių Europos istorija nuo XII iki XV a. (bakalauro; privalomas); Europa krikščionybės plėtros kontekste IV–XV a. (bakalauro; pasirenkamas); Viduramžių Lietuvos istorijos problemos (bakalauro; pasirenkamas); Viduramžių Lietuva Baltijos regione LSI kontekste (BŠI magistrantūros; pasirenkamas).


Vacys VaivadaDoc. dr. Vacys VAIVADA, pareigos – docentas (BRIAI vyresnysis mokslo darbuotojas), dėsto katedroje nuo 1995 m.

El. paštas: vacys.vaivada@gmail.com

Dėstomi dalykai: Europos istorija XV a. vid. – XVII a. (bakalauro; privalomas); Europos istorija XVII a. vid. – XVIII a. (bakalauro; privalomas); Lietuvos valstybės istorija nuo viduramžių iki XVIII a. pab. (bakalauro; privalomas); Reformacija Lietuvoje ir Prūsijoje (bakalauro; pasirenkamas); Visuomenė ir konfesiniai procesai LDK XV–XVI a. (BŠI magistrantūros; privalomas).


Gintautas ZabielaDoc. dr. Gintautas ZABIELA, pareigos – docentas (BRIAI vyresnysis mokslo darbuotojas), dėsto katedroje nuo 2006 m.

El. paštas: gzabiela@gmail.com

Dėstomi dalykai: Archeologijos mokslo istorija Lietuvoje (bakalauro; privalomas); Paveldosauga ir paveldotvarka (bakalauro; privalomas); Piliakalniai kultūriniame kraštovaizdyje (bakalauro; privalomas); Viduramžių archeologija (bakalauro; privalomas); Istorinė kartografija (bakalauro; pasirenkamas); Konfliktų archeologija (bakalauro; pasirenkamas); Šiuolaikiniai lauko archeologijos tyrimų metodai (KA magistrantūros; privalomas); Fortifikacijos istorija (KA magistrantūros; pasirenkamas); Kultūrinio kraštovaizdžio archeologija ir istorija (kartu su R. Kraniausku; KA magistrantūros; pasirenkamas); Nuotoliniai archeologinių tyrimų metodai (BŠI ir KA magistrantūros; pasirenkamas); Valdžios ir jėgos simboliai kraštovaizdyje (BŠI ir KA magistrantūros; pasirenkamas). Atsakingas už Archeologinę lauko tyrimų praktiką (KA magistrantūros; privalomas).


Vytautas JokubauskasDr. Vytautas JOKUBAUSKAS, pareigos – lektorius (BRIAI vyresnysis mokslo darbuotojas), dėsto katedroje nuo 2011 m.

El. paštas: pilsotas@yahoo.com

Dėstomi dalykai: Lietuvos karybos istorija XIII–XX a. (bakalauro; pasirenkamas); Lietuvos ginkluotos gynybos problemos tarpukariu Baltijos šalių kontekste (BŠI magistrantūros; privalomas); Baltijos jūros regiono karo istorija XIII–XIX a. (BŠI magistrantūros; pasirenkamas); Karo minties ir karybos istorija (BŠI magistrantūros; pasirenkamas).


Mgr. Raimondas KAZLAUSKAS, pareigos – lektorius, dėsto katedroje nuo 2003 m.

El. paštas: kazlauskasrai@gmail.com

Dėstomi dalykai: Politinės minties istorija (bakalauro; privalomas); Senovės Graikijos istorija (bakalauro; privalomas); Senovės Romos istorija (bakalauro; privalomas)


Klaidas PerminasDr. Klaidas PERMINAS, pareigos – lektorius, dėsto katedroje nuo 2006 m.

El. paštas: klaidas.p@balticum-tv.lt

Dėstomi dalykai: Įvadas į archeologijos studijas (bakalauro; privalomas); Laivybos istorija Baltijos jūros regione (bakalauro; privalomas). Atsakingas už Archeologinę praktiką (bakalauro; privalomas).


Ernestas VasiliauskasDr. Ernestas VASILIAUSKAS, pareigos – lektorius (BRIAI mokslo darbuotojas), dėsto katedroje nuo 2007 m.

El. paštas: ernestas@inbox.lv

Dėstomi dalykai: Christianizacija Rytų Baltijos regione archeologijos duomenimis (IX–XVII a.) (bakalauro; privalomas).


Hektoras VitkusDr. Hektoras VITKUS, pareigos – lektorius, dėsto katedroje nuo 2003 m.

El. paštas: hektoras.vitkus@gmail.com

Dėstomi dalykai: Latvijos, Estijos ir Suomijos istorija (bakalauro; privalomas); Lietuvos istorija XIX–XX a. (bakalauro; privalomas); Skandinavijos šalių istorija (bakalauro; privalomas); Archyvistika (bakalauro; pasirenkamas); Ideologijų istorija tarpukario Lietuvoje (bakalauro; pasirenkamas); Lietuvių ir vokiečių santykiai XIX–XX a. (BŠI magistrantūros; privalomas). Atsakingas už Archyvinę praktiką (bakalauro; privalomas);


Rokas KraniauskasMgr. Rokas KRANIAUSKAS, pareigos – asistentas, dėsto katedroje nuo 2013 m.

El. paštas: rokidze@yahoo.com

Dėstomi dalykai: Teoriniai ir praktiniai tyrimų metodai archeologijoje (bakalauro; privalomas); Kultūrinio kraštovaizdžio archeologija ir istorija (kartu su G. Zabiela; KA magistrantūros; pasirenkamas).


Ieva MasiulienėMgr. Ieva MASIULIENĖ, pareigos – asistentė (BRIAI jaunesnioji mokslo darbuotoja), dėsto katedroje nuo 2015 m.

El. paštas: ieva.masiuliene@gmail.com

Dėstomi dalykai: Skaitmeniniai tyrimo metodai archeologijoje (bakalauro; pasirenkamas); Skaitmeninė archeologija (KA magistrantūros; pasirenkamas).


Gvidas SlahMgr. Gvidas SLAH, pareigos – asistentas, dėsto katedroje nuo 2015 m.

El. paštas: qwidar@gmail.com

Dėstomi dalykai: Šiaurės Europos akmens amžius (bakalauro; privalomas); Technologijų kaita priešistorėje (bakalauro; privalomas).


Mgr. Justas STONČIUS, pareigos – asistentas, dėsto katedroje nuo 2016 m.

El. paštas: justston@gmail.com

Dėstomi dalykai: Lenkijos istorija (bakalauro; privalomas).


Vizituojantys dėstytojai:

Dr. Marius IRŠĖNAS (Vilniaus dailės akademija), dėsto katedroje nuo 2010 m.
El. paštas: marius.irsenas@vda.lt
Dėstomi dalykai: Kultūros paveldo vizualizacija (magistrantūros; pasirenkamas).

Dr. Česlovas LAURINAVIČIUS (Lietuvos istorijos institutas), dėsto katedroje nuo 1998 m.
El. paštas: laurinaviciusc@gmail.com
Dėstomi dalykai: Lietuvos ir Rusijos santykiai 1918–1940 m. (BŠI magistrantūros; privalomas).

Dr. Rimantas MIKNYS (Lietuvos istorijos institutas), dėsto katedroje nuo 1998 m.
El. paštas: rimantas.miknys@gmail.com
Dėstomi dalykai: Nacionalizmas ir moderni visuomenė Vidurio Rytų Europos ir Baltijos regionuose XIX a. – XXI a. pradžioje (BŠI magistrantūros; privalomas).

Dr. Roman SHIROUKHOV (Vilniaus universitetas), dėsto katedroje nuo 2014 m.
El. paštas: ramans@prusai.org
Dėstomi dalykai: Prūsijos archeologijos (bakalauro; pasirenkamas).


Kituose Klaipėdos universiteto padaliniuose dirbantys dėstytojai:

Dr. Mindaugas BRAZAUSKAS (Sveikatos mokslų fakulteto Rekreacijos ir turizmo katedra)
El. paštas: mindaugas_brazauskas@yahoo.com
Dėstomi dalykai: Naujųjų laikų archeologija (bakalauro; privalomas); Archeologijos mokslo teorija (KA magistrantūros; privalomas).

Doc. dr. Aldis GEDUTIS (Socialinių mokslų fakulteto Socialinių pokyčių studijų centras)
El. paštas: aldis.gedutis@gmail.com
Dėstomi dalykai: Mokslo filosofija (BŠI magistrantūros; pasirenkamas).

Doc. dr. Jonas GENYS (Menų akademijos Architektūros, dizaino ir dailės katedra)
El. paštas: direktorius@mlimuziejus.lt
Dėstomi dalykai: Muziejininkystė (bakalauro; privalomas).


BRIAI Istorijos ir archeologijos katedrai priskirti doktorantai:

Dovilė BATAITYTĖ, El. paštas: dovile.bataityte@gmail.com
Rubenas BUKAVICKAS, El. paštas: rubenas2@gmail.com
Liudas GUMBINAS, El. paštas: liudas.gumbinas@sauliusajunga.lt

Gintautas JAKŠTYS, El. paštas: gintautas.jakstys@mil.lt
Raimondas KAZLAUSKAS, El. paštas: kazlauskasrai@gmail.com

Daumantas KIULKYS, El. paštas: daumantas.kiulkys@gmail.com
Egidijus PAPEČKYS, El. paštas: egpapec@yahoo.com
Christian PIPAL, El. paštas: christian.pipal@gmail.com

Tomas RIMKUS, El. paštas: rimkus74@gmail.com
Gvidas SLAH, El. paštas: qwidar@gmail.com
Eglė STANKEVIČIŪTĖ, El. paštas: archeologasplkm@gmail.com
Justas STONČIUS, El. paštas: justston@gmail.com
Edvinas UBIS, El. paštas: edvinas.ubis@gmail.com
Miglė URBONAITĖ-UBĖ, El. paštas: migleurbonait@gmail.com
Zigmas VITKUS, El. paštas: zigmas.knope@gmail.com
Indrė ŽIGEU, El. paštas: indre.zigeu@gmail.com


Nuo pat Istorijos katedros įkūrimo 1993 m. paskaitas studentams skaito habil. dr. Vladas Žulkus ir dr. Nijolė Strakauskaitė. Tarp pirmųjų katedros darbuotojų taip pat buvo jos įkūrėjas ir pirmasis vedėjas habil. dr. Alvydas Nikžentaitis bei dr. Stephen Christopher Rowell (dabar abu mokslininkai dirba Lietuvos istorijos institute).
Be šiuo metu dirbančių dėstytojų, įvairiu laiku paskaitas KU Istorijos ir archeologijos katedros studentams yra skaitę: Arūnė Liucija Arbušauskaitė, Rasa Banytė-Rowell, Eglė Bendikaitė, Džiugas Brazaitis, Zenonas Butkus, Rūta Čapaitė, Gintautas Jurgis Česnys (†), Leonidas Donskis (†), Edvardas Gudavičius, Stasys Gutautas, Dainius Elertas, Jonas Genys, Saulius Kaubrys, Vytautas Kazakevičius (†), Jūratė Kiaupienė, Antanas Kulakauskas, Vaidas Kuprelis, Ingė Lukšaitė, Elmantas Meilus, Arturas Mickevičius, Saulius Pivoras, Aivas Ragauskas, Valdemaras Šimėnas, Rita Regina Trimonienė, Giedrė Vaivadaitė, Ernestas Vasiliauskas, Ričardas Zulcas ir kt. dėstytojai; taip pat kviestiniai dėstytojai iš kitų valstybių: Barbara Christophe (Frankfurtas prie Maino, Vokietija), Ingolf Ericsson (Bambergas, Vokietija), Ruth Kibelka-Leiserowitz (Berlynas, Vokietija), Rasa Mažeika (Toronto, Kanada), Ilgvars Misāns (Ryga, Latvija), Eva Pluhařová-Grigienė (Leipcigas, Vokietija), Maik-Jens Springmann (Rostokas, Vokietija), Gvido Straube (Ryga, Latvija), Joachim Tauber (Liuneburgas, Vokietija), Horst Wernicke (Greifsvaldas, Vokietija). 1995–2005 m. vokiečių kalbą katedros studentams dėstė kviestiniai lektoriai, atvykdavę pagal Roberto Boscho fondo (Robert Bosch Stiftung) lektorių programą Vidurio ir Rytų Europai iš Vokietijos: Monika Stobbe (1995/96), Jana Hoffmann (1996/97), Mirjam Müller (1997/98), Angela Hohlfeldt (1998/2000), Frank Wurft (2000/01), Michael Feller (2001/02), Stefan Carl (2002/04) ir Katharina Röper (2004/05). Lenkų kalbą yra dėstę Albina Gricevič, Irena Masoit, Teresa Dalecka.

Aktualu »

Kūrybinių darbų paroda „Lietuvos ir Mažeikių krašto paveldas“

2017 m. balandžio 27 d. 14 val. Klaipėdos universiteto Auloje atidaroma Mažeikių rajono 8–12 klasių dailės olimpiados nugalėtojų kūrybinių darbų paroda...

 

Kviečiame dalyvauti konferencijoje „Urban Cultures in the Baltics (from the Middle Ages to the 20th Century)“

2018 m. balandžio 18–20 d. Klaipėdoje rengiama tarptautinė konferencija „Urban Cultures in the Baltics (from the Middle Ages to the 20th Century)“. Tai...

 

Paskelbta atranka Instituto direktoriaus pareigoms ir konkursas mokslo darbuotojų pareigoms užimti

Klaipėdos universitetas paskelbė atranką Baltijos regiono istorijos ir archeologijos instituto direktoriaus pareigoms užimti nuo 2017-09-01 d. Taip pat paskelbtas...

 

Magistrantūros studijose – galimybė rinktis karo istorijos profilį

Atnaujinęs Baltijos šalių istorijos magistrantūros programą, Klaipėdos universiteto Baltijos regiono istorijos ir archeologijos institutas nuo 2017 m. rugsėjo...