Dėstytojai

Dėstytojų, kuruojančių Baltijos regiono istorijos ir archeologijos instituto studentams siūlomus studijų sandus, sąrašas

Dėstytojai, dirbantys BRIAI:

Audronė BliujienėDoc. dr. Audronė BLIUJIENĖ, pareigos – vyriausioji mokslo darbuotoja, dėsto nuo 2006 m.

El. paštas: audrone.bliujiene@gmail.com

Dėstomi dalykai: Baltijos jūros regionas tautų kraustymosi laikotarpiu (bakalauro; privalomas); Baltijos jūros regiono romėniškasis laikotarpis (bakalauro; privalomas); Priešistorės menas (bakalauro, pasirenkamas); Rytų baltų archeologija (bakalauro; pasirenkamas); Etninis-kultūrinis kraštovaizdis (KA magistrantūros; pasirenkamas).


Linas DaugnoraProf. dr. Linas DAUGNORA, pareigos – vyriausiasis mokslo darbuotojas, dėsto nuo 2011 m.

El. paštas: daugnora@gmail.com

Dėstomi dalykai: Antropologija ir žmonijos istorija (bakalauro; privalomas); Palinologija (bakalauro; privalomas); Zooarcheologija (bakalauro; privalomas).


Algirdas GirininkasProf. habil. dr. Algirdas GIRININKAS, pareigos – profesorius (vyriausiasis mokslo darbuotojas), dėsto nuo 2006 m.

El. paštas: sakaliske@gmail.com

Dėstomi dalykai: Šiaurės Europos ankstyvasis geležies amžius (bakalauro; privalomas); Šiaurės Europos bronzos amžius (bakalauro; privalomas); Eksperimentinė archeologija (bakalauro; pasirenkamas); Žmonių gyvensena priešistorėje (bakalauro; pasirenkamas); Pastatų archeologija (KA magistrantūros; pasirenkamas). Atsakingas už Laboratorinę praktiką (KA magistrantūros; privalomas).


Dr. Valdas RAKUTIS, pareigos – profesorius, dėsto nuo 2017 m.

El. paštas: valdas.rakutis@gmail.com

Dėstomi dalykai: Baltijos jūros regiono karo istorija XIII–XIX a. (BŠI magistrantūros; pasirenkamas)


Vasilijus SafronovasDr. Vasilijus SAFRONOVAS, pareigos – BRIAI direktorius, vyriausiasis mokslo darbuotojas, dėsto nuo 2008 m.

El. paštas: safronovas@gmail.com

Dėstomi dalykai: Istoriografijos istorija ir teorija (bakalauro; privalomas); Įvadas į atminties studijas (bakalauro; pasirenkamas); Įvadas į sakytinę istoriją (bakalauro; pasirenkamas); Klaipėdos miesto ir regiono istorija (bakalauro; pasirenkamas); Paveldosaugos įvadas (bakalauro; pasirenkamas); Baltijos regionas: mentalinės geografijos sampratos ir erdvinė vaizduotė (BŠI magistrantūros; privalomas).


Vykintas VaitkevičiusDr. Vykintas VAITKEVIČIUS, pareigos – BRIAI vyriausiasis mokslo darbuotojas, dėsto nuo 2008 m.

El. paštas: vykintas.vaitkevicius@gmail.com

Dėstomi dalykai: Lituanistika archeologijos teorijoje ir lauko tyrimuose (bakalauro; pasirenkamas); Sakralinis-ritualinis kraštovaizdis (KA magistrantūros; pasirenkamas).


Vygantas VareikisProf. dr. Vygantas VAREIKIS, pareigos – profesorius (vyriausiasis mokslo darbuotojas), dėsto nuo 1994 m.

El. paštas: vygantas.vareikis@gmail.com

Dėstomi dalykai: Europos istorija XIX a. (bakalauro; privalomas); Europos istorija XX a. (bakalauro; privalomas); Istorijos tyrimų metodika (bakalauro; privalomas); Sovietinės Klaipėdos raida (bakalauro; pasirenkamas); Žydų istorija Baltijos regione ir Vidurio Rytų Europoje (BŠI magistrantūros; privalomas).


Vladas ŽulkusProf. habil. dr. Vladas ŽULKUS, pareigos – profesorius (vyriausiasis mokslo darbuotojas), dėsto nuo 1993 m.

El. paštas: vladas.maritime@gmail.com

Dėstomi dalykai: Povandeninių tyrimų metodika (bakalauro; privalomas); Vikingų laikų Lietuvos archeologija (bakalauro; privalomas); Povandeninė archeologija 1, 2 (kartu su V. Krisikaičiu; bakalauro; pasirenkamas); Baltų visuomenė VI–XIII a. (BŠI magistrantūros; pasirenkamas); Klaipėdos miesto istorinės raidos problemos XIII–XVII a. (BŠI magistrantūros; pasirenkamas); Povandeninis kultūros paveldas ir gamtinė aplinka (KA magistrantūros; pasirenkamas).


Arunas BaublysDoc. dr. Arūnas BAUBLYS, pareigos – docentas (vyresnysis mokslo darbuotojas), dėsto nuo 1998 m.

El. paštas: arunas.baublys@gmail.com

Dėstomi dalykai: Numizmatika (bakalauro; privalomas); Pagalbiniai istorijos mokslai (bakalauro; privalomas); Muziejininkystės pagrindai (bakalauro; pasirenkamas); Konfesiniai santykiai Mažojoje Lietuvoje (BŠI magistrantūros; pasirenkamas); Kultūros paveldo valdyba (KA magistrantūros; pasirenkamas).


Dr. Vytautas JokubauskasDr. Vytautas JOKUBAUSKAS, pareigos – docentas (vyresnysis mokslo darbuotojas), dėsto nuo 2011 m.

El. paštas: pilsotas@yahoo.com

Dėstomi dalykai: Lietuvos karybos istorija XIII–XX a. (bakalauro; pasirenkamas); Lietuvos ginkluotos gynybos problemos tarpukariu Baltijos šalių kontekste (BŠI magistrantūros; privalomas); Baltijos jūros regiono karo istorija XIII–XIX a. (BŠI magistrantūros; pasirenkamas); Karo minties ir karybos istorija (BŠI magistrantūros; pasirenkamas).


Doc. dr. SilvSilva Pocytėa POCYTĖ, pareigos – docentė (vyresnioji mokslo darbuotoja), dėsto nuo 1995 m.

El. paštas: silva.pocyte@gmail.com

Dėstomi dalykai: Rusijos istorija (bakalauro; privalomas); Kaliningrado krašto istorijos problemos po 1945 m. (BŠI magistrantūros; pasirenkamas).


Nijolė StrakauskaitėDoc. dr. Nijolė STRAKAUSKAITĖ, pareigos – docentė (vyresnioji mokslo darbuotoja), dėsto nuo 1993 m.

El. paštas: nijole.strakauskaite@gmail.com

Dėstomi dalykai: Vokietijos istorija XIX–XX a. (bakalauro; privalomas); Rytų ir Vakarų Prūsijos istorijos problemos XVI–XX a. (BŠI magistrantūros; privalomas); Nacionalizmo problema Vokietijos istorijoje (BŠI magistrantūros; pasirenkamas).


Marius ŠčavinskasDr. Marius ŠČAVINSKAS, pareigos – docentas (mokslo darbuotojas), dėsto nuo 2005 m.

El. paštas: scavinskas.marius@gmail.com

Dėstomi dalykai: Įvadas į istorijos studijas (bakalauro; privalomas); Prūsijos istorija (bakalauro; privalomas); Viduramžių Europos istorija nuo V iki XI a. (bakalauro; privalomas); Viduramžių Europos istorija nuo XII iki XV a. (bakalauro; privalomas); Europos istorija XV a. vid. – XVII a. (bakalauro; privalomas); Europa krikščionybės plėtros kontekste IV–XV a. (bakalauro; pasirenkamas); Viduramžių Lietuvos istorijos problemos (bakalauro; pasirenkamas); Viduramžių Lietuva Baltijos regione LSI kontekste (BŠI magistrantūros; pasirenkamas).


Vacys VaivadaDoc. dr. Vacys VAIVADA, pareigos – docentas (vyresnysis mokslo darbuotojas), dėsto nuo 1995 m.

El. paštas: vacys.vaivada@gmail.com

Dėstomi dalykai: Europos istorija XVII a. vid. – XVIII a. (bakalauro; privalomas); Lietuvos valstybės istorija nuo viduramžių iki XVIII a. pab. (bakalauro; privalomas); Visuomenė ir konfesiniai procesai LDK XV–XVI a. (BŠI magistrantūros; privalomas).


Ernestas VasiliauskasDr. Ernestas VASILIAUSKAS, pareigos – vyresnysis mokslo darbuotojas, dėsto nuo 2007 m.

El. paštas: ernestas@inbox.lv

Dėstomi dalykai: Christianizacija Rytų Baltijos regione archeologijos duomenimis (IX–XVII a.) (bakalauro; privalomas).


Hektoras VitkusDr. Hektoras VITKUS, pareigos – docentas (mokslo darbuotojas), dėsto nuo 2003 m.

El. paštas: hektoras.vitkus@gmail.com

Dėstomi dalykai: Latvijos, Estijos ir Suomijos istorija (bakalauro; privalomas); Lietuvos istorija XIX–XX a. (bakalauro; privalomas); Skandinavijos šalių istorija (bakalauro; privalomas); Archyvistika (bakalauro; pasirenkamas); Ideologijų istorija tarpukario Lietuvoje (bakalauro; pasirenkamas); Lietuvių ir vokiečių santykiai XIX–XX a. (BŠI magistrantūros; privalomas). Atsakingas už Archyvinę praktiką (bakalauro; privalomas);


Gintautas ZabielaDoc. dr. Gintautas ZABIELA, pareigos – docentas (vyresnysis mokslo darbuotojas), dėsto nuo 2006 m.

El. paštas: gzabiela@gmail.com

Dėstomi dalykai: Archeologijos mokslo istorija Lietuvoje (bakalauro; privalomas); Paveldosauga ir paveldotvarka (bakalauro; privalomas); Piliakalniai kultūriniame kraštovaizdyje (bakalauro; privalomas); Viduramžių archeologija (bakalauro; privalomas); Istorinė kartografija (bakalauro; pasirenkamas); Konfliktų archeologija (bakalauro; pasirenkamas); Šiuolaikiniai lauko archeologijos tyrimų metodai (KA magistrantūros; privalomas); Fortifikacijos istorija (KA magistrantūros; pasirenkamas); Kultūrinio kraštovaizdžio archeologija ir istorija (kartu su R. Kraniausku; KA magistrantūros; pasirenkamas); Nuotoliniai archeologinių tyrimų metodai (BŠI ir KA magistrantūros; pasirenkamas); Valdžios ir jėgos simboliai kraštovaizdyje (BŠI ir KA magistrantūros; pasirenkamas). Atsakingas už Archeologinę lauko tyrimų praktiką (KA magistrantūros; privalomas).


Klaidas PerminasDr. Klaidas PERMINAS, pareigos – lektorius, dėsto nuo 2006 m.

El. paštas: klaidas.p@balticum-tv.lt

Dėstomi dalykai: Įvadas į archeologijos studijas (bakalauro; privalomas); Laivybos istorija Baltijos jūros regione (bakalauro; privalomas). Atsakingas už Archeologinę praktiką (bakalauro; privalomas).


Mgr. Darius BARASA, jaunesnysis mokslo darbuotojas

El. paštas: darius.barasa@gmail.com

Dėstomi dalykai: Reformacija Lietuvoje ir Prūsijoje (bakalauro; pasirenkamas).


Ieva MasiulienėMgr. Ieva MASIULIENĖ, pareigos – jaunesnioji mokslo darbuotoja, dėsto nuo 2015 m.

El. paštas: ieva.masiuliene@gmail.com

Dėstomi dalykai: Skaitmeniniai tyrimo metodai archeologijoje (bakalauro; pasirenkamas); Skaitmeninė archeologija (KA magistrantūros; pasirenkamas).


Gvidas SlahDr. Gvidas SLAH, pareigos – jaunesnysis mokslo darbuotojas, dėsto nuo 2015 m.

El. paštas: qwidar@gmail.com

Dėstomi dalykai: Šiaurės Europos akmens amžius (bakalauro; privalomas); Technologijų kaita priešistorėje (bakalauro; privalomas).


Dr. Justas STONČIUS, pareigos – jaunesnysis mokslo darbuotojas, dėsto nuo 2016 m.

El. paštas: justston@gmail.com

Dėstomi dalykai: Lenkijos istorija (bakalauro; privalomas).


Vizituojantys dėstytojai:

Dr. Marius IRŠĖNAS (Vilniaus dailės akademija), pareigos – docentas-valandininkas, dėsto nuo 2010 m.
El. paštas: marius.irsenas@vda.lt
Dėstomi dalykai: Kultūros paveldo vizualizacija (magistrantūros; pasirenkamas).

Dr. Česlovas LAURINAVIČIUS (Lietuvos istorijos institutas), pareigos – profesorius-valandininkas, dėsto nuo 1998 m.
El. paštas: laurinaviciusc@gmail.com
Dėstomi dalykai: Lietuvos ir Rusijos santykiai 1918–1940 m. (BŠI magistrantūros; privalomas).

Dr. Rimantas MIKNYS (Lietuvos istorijos institutas), paregos – profesorius-valandininkas, dėsto nuo 1998 m.
El. paštas: rimantas.miknys@gmail.com
Dėstomi dalykai: Nacionalizmas ir moderni visuomenė Vidurio Rytų Europos ir Baltijos regionuose XIX a. – XXI a. pradžioje (BŠI magistrantūros; privalomas).


Kituose Klaipėdos universiteto padaliniuose dirbantys dėstytojai:

Dr. Mindaugas BRAZAUSKAS (Sveikatos mokslų fakulteto Rekreacijos ir turizmo katedra)
El. paštas: mindaugas_brazauskas@yahoo.com
Dėstomi dalykai: Naujųjų laikų archeologija (bakalauro; privalomas); Archeologijos mokslo teorija (KA magistrantūros; privalomas).

Doc. dr. Aldis GEDUTIS (Socialinių ir humanitarinių mokslų fakulteto Socialinių pokyčių studijų centras)
El. paštas: aldis.gedutis@gmail.com
Dėstomi dalykai: Mokslo filosofija (BŠI magistrantūros; pasirenkamas).

Mgr. Raimondas KAZLAUSKAS (Socialinių ir humanitarinių mokslų fakulteto Filosofijos ir kultūrologijos katedra), dėsto nuo 2003 m.
El. paštas: kazlauskasrai@gmail.com
Dėstomi dalykai: Politinės minties istorija (bakalauro; privalomas); Senovės Graikijos istorija (bakalauro; privalomas); Senovės Romos istorija (bakalauro; privalomas)


Nuo Istorijos katedros įkūrimo Klaipėdos universitete 1993 m. paskaitas studentams skaito habil. dr. Vladas Žulkus ir dr. Nijolė Strakauskaitė. Tarp pirmųjų katedros darbuotojų taip pat buvo jos įkūrėjas ir pirmasis vedėjas habil. dr. Alvydas Nikžentaitis bei S. C. Rowell, PhD (Cantab.) (dabar abu mokslininkai dirba Lietuvos istorijos institute).
Be šiuo metu dirbančių dėstytojų, įvairiu laiku paskaitas KU Istorijos katedros (vėliau Istorijos ir archeologijos katedros, dabar BRIAI) studentams yra skaitę: Arūnė Liucija Arbušauskaitė, Rasa Banytė-Rowell, Eglė Bendikaitė, Džiugas Brazaitis, Zenonas Butkus, Rūta Čapaitė, Gintautas Jurgis Česnys (†), Leonidas Donskis (†), Edvardas Gudavičius, Stasys Gutautas, Dainius Elertas, Jonas Genys, Saulius Kaubrys, Vytautas Kazakevičius (†), Jūratė Kiaupienė, Antanas Kulakauskas, Vaidas Kuprelis, Ingė Lukšaitė, Elmantas Meilus, Arturas Mickevičius, Saulius Pivoras, Aivas Ragauskas, Darius Staliūnas, Valdemaras Šimėnas, Rita Regina Trimonienė, Giedrė Vaivadaitė, Ernestas Vasiliauskas, Ričardas Zulcas ir kt. dėstytojai; taip pat kviestiniai dėstytojai iš kitų valstybių: Barbara Christophe (Frankfurtas prie Maino, Vokietija), Ingolf Ericsson (Bambergas, Vokietija), Ruth Kibelka-Leiserowitz (Berlynas, Vokietija), Rasa Mažeika (Toronto, Kanada), Ilgvars Misāns (Ryga, Latvija), Eva Pluhařová-Grigienė (Leipcigas, Vokietija), Maik-Jens Springmann (Rostokas, Vokietija), Gvido Straube (Ryga, Latvija), Joachim Tauber (Liuneburgas, Vokietija), Horst Wernicke (Greifsvaldas, Vokietija). 1995–2005 m. vokiečių kalbą katedros studentams dėstė kviestiniai lektoriai, atvykdavę pagal Roberto Boscho fondo (Robert Bosch Stiftung) lektorių programą Vidurio ir Rytų Europai iš Vokietijos: Monika Stobbe (1995/96), Jana Hoffmann (1996/97), Mirjam Müller (1997/98), Angela Hohlfeldt (1998/2000), Frank Wurft (2000/01), Michael Feller (2001/02), Stefan Carl (2002/04) ir Katharina Röper (2004/05). Lenkų kalbą yra dėstę Albina Gricevič, Irena Masoit, Teresa Dalecka.

Aktualu »

Konferencija „Karo veidas“

2019 m. rugsėjo 5–7 d. Nidoje vyks trečią kartą rengiami karo istorijos skaitymai „Karo veidas“. Mokslinėje konferencijoje dalyvaus beveik trys dešimtys...

 

Konferencija „Krikščionybės įtakos kultūros pokyčiams Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės vakarinėje dalyje“

2019 m. spalio 18 d. Klaipėdos universitete vyks mokslinė konferencija „Krikščionybės įtakos kultūros pokyčiams Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės...

 

Anonsuojame konferencijų ciklą „Archaeologia urbana“. Kviečiame į pirmąją konferenciją, skirtą koklinėms krosnims

Kviečiame skaityti pranešimus ir dalyvauti archeologijos konferencijoje „Koklinių krosnių fenomenas: nuo praktinės naudos iki kultūrų komunikacijos“ iš...

 

Vokiečių kalbos ir kultūros vasaros mokykla

2019 m. rugpjūčio 19–30 d. Klaipėdos universitete ir kitose Vakarų Lietuvos vietose vyks vokiečių kalbos ir kultūros vasaros mokykla „Klaipėda vokiškajame...

 

Magistrantūros studijose – galimybė rinktis karo istorijos profilį

Atnaujinęs Baltijos šalių istorijos magistrantūros programą, Klaipėdos universiteto Baltijos regiono istorijos ir archeologijos institutas nuo 2017 m. rugsėjo...