Mes žiniasklaidoje

Apie istorijos ir archeologijos studijas Klaipėdos universiteto Baltijos regiono istorijos ir archeologijos institute
Radijo stoties „RadijoGAMA“ laidų ciklo „Proto tonai“ įrašai, kuriuose pristatomos Klaipėdos universiteto Baltijos regiono istorijos ir archeologijos instituto siūlomos studijos. Radijo laidos įrašytos 2018 m.

 1. Dr. Vytautas Jokubauskas pasakoja apie Klaipėdos universiteto Baltijos regiono istorijos ir archeologijos institutą ir jame siūlomas istorijos ir archeologijos studijas (klausyti)
 2. Klaipėdos universiteto absolventas, o dabar krepšinio komentatorius, „Protų mūšių“ vedėjas ir istorinių knygų autorius Robertas Petrauskas pasakoja apie savo patirtis studijuojant istoriją Klaipėdos universitete (klausyti)
 3. „Kas bendra tarp karo ir rankovių?“ Apie istorijos mokslą ir jo prasmę, istoriko gebėjimus, jų panaudojimą tiek darbe, tiek kasdieniame gyvenime bei kitus įdomius dalykus pasakoja dr. Vytautas Jokubauskas (klausyti)

Mokslas ir menas Klaipėdos universitete 25+
Radijo stoties „RadijoGAMA“ laidų ciklo „Proto tonai“ įrašai, kuriuose pristatomi Klaipėdos universiteto Baltijos regiono istorijos ir archeologijos institute vykdomi tyrimai.
Radijo laidos įrašytos 2016 m.

 1. Klaipėdos miesto tyrimai: nuo romantizmo iki modernios savimonės (klausyti)
 2. Klaipėdos miesto archeologija: nuo naujų žinių iki pridėtinės vertės verslo aplinkai (klausyti)
 3. Mažosios (Prūsijos) Lietuvos ir Žemaitijos humanitariniai tyrimai: nuo pavienių šaltinių analizės iki sisteminio skaitmeninimo (klausyti)
 4. Povandeninė archeologija: nuo nuskendusių laivų iki užlietų kraštovaizdžių (klausyti)
 5. Gintaro tyrimai: nuo mitologizuoto požiūrio iki senojo gintaro istorijos (klausyti)
 6. Nuo karinio paveldo iki karo istorijos tyrimų (klausyti)
 7. Ūkio ir visuomenės raida: nuo tradicinių archeologijos radinių tyrimų iki modernių technologinių metodų (klausyti)

Mokomasis karo laivas „Prezidentas Smetona“ Šventosios uoste © Lietuvos jūrų muziejus, KJM p.m. 9097/65Lietuvos karo laivo „Prezidentas Smetona“ identifikavimo ir tyrimo ekspedicija Suomijos įlankoje
Dokumentiniai filmai apie Klaipėdos universiteto Baltijos regiono istorijos ir archeologijos instituto komandos, talkinamos Karinių jūrų pajėgų ir Estijos kultūros paveldo tarybos, 2017 m. Suomijos įlankoje vykdytą ekspediciją. Ja siekta identifikuoti ir ištirti keturis nuskendusius laivus, nustatyti, ar skenduoliai išties yra vienintelis tarpukariu Lietuvos karo laivas „Prezidentas Smetona“ (nuskandintas 1945 m.), 1939 m. nuskendęs didžiausias Lietuvos prekybinis laivas „Panevėžys“, 1941 m. nuskendę garlaiviai „Kretinga“ ir „Utena“

 1. LRT laidų ciklo „Istorijos perimetrai“ dokumentinis filmas „Karo laivas „Prezidentas Smetona““ (scenarijaus autorius ir rež. Rimas Bružas, 2017) (žiūrėti)
 2. Dokumentinis filmas „Prezidentinis karo laivas“ (scenarijaus autoriai: Rasa Miškinytė, Linas Augutis, rež. Linas Augutis, 2017) (žiūrėti)

Klaipėdos piliavietės tyrimai
„RGB Pictures“ reportažas apie Klaipėdos universiteto Baltijos regiono istorijos ir archeologijos instituto vykdytus mokslinius archeologinius kasinėjimus Klaipėdos piliavietėje (pasakoja Agnė Kupliauskienė, 2016). Klaipėdos piliavietę Instituto mokslininkai sistemiškai tyrinėja nuo 1975 m., paversdami šį objektą vienu geriausiai ištirtų kultūros paminklų Lietuvoje (žiūrėti)

Senųjų Klaipėdos bažnyčių tyrimai
Konversinio projekto „Dangės krantinės“ (Turgaus g. 37A, Klaipėda) sukurtas vaizdo įrašas apie senųjų Klaipėdos bažnyčių sklype vykdytus archeologinius tyrimus, kuriuos atliko dr. Raimondos Nabažaitės (Klaipėdos universiteto Baltijos regiono istorijos ir archeologijos institutas) vadovaujama komanda. 2017 m. projektui „Dangės krantinės“ Lietuvos nekilnojamojo turto plėtros asociacija ir Kultūros paveldo departamentas prie LR Kultūros ministerijos suteikė Autentiškumo ženklą (žiūrėti)

Archeologas Vladas Žulkus
Žemaitijos televizijos laidų ciklo „Žymūs ir nusipelnę garbės vardo Žemaitijos krašto piliečiai“ laida „Lietuvos pajūrio tyrinėtojas“ (2018). Laidoje pasakojama apie buvusį Klaipėdos universiteto rektorių, povandeninės archeologijos sisteminių mokslinių tyrimų pradininką Lietuvoje, Lietuvos mokslo premijos laureatą, Klaipėdos universiteto Baltijos regiono istorijos ir archeologijos instituto vyr. mokslo darbuotoją prof. habil. dr. Vladą Žulkų (žiūrėti)

Istorikas Vacys Vaivada
Žemaitijos televizijos laidų ciklo „Žymūs ir nusipelnę garbės vardo Žemaitijos krašto piliečiai“ laida „Reformacijos Žemaitijoje tyrinėtojas“ (2018), skirta istorijos šaltinių skaitmeninimo Lietuvoje pradininkui, Žemaitijos istorijos tyrinėtojui, „Garbės klaipėdiečio“ titulo laureatui, Klaipėdos universiteto Baltijos regiono istorijos ir archeologijos instituto vyresn. mokslo darbuotojui doc. dr. Vaciui Vaivadai (žiūrėti)

Aktualu »

Ginama Justo Stončiaus daktaro disertacija

2018 m. gruodžio 14 d. 13 val. maloniai kviečiame dalyvauti viešame Justo Stončiaus daktaro disertacijos gynimo tarybos posėdyje. Disertacijos tema „Antisemitizmas...

 

Ginama Miglės Urbonaitės-Ubės disertacija

2018 m. lapkričio 30 d. 13 val. maloniai kviečiame į viešą Miglės Urbonaitės-Ubės daktaro disertacijos gynimo tarybos posėdį. Disertacijos tema „Vėlyvųjų...

 

Vokiečių kalbos ir kultūros vasaros mokykla

Kviečiame dalyvauti Klaipėdos universiteto organizuojamoje vokiečių kalbos ir kultūros vasaros mokykloje. Pagrindinė informacija Trukmė 2019 m. rugpjūčio...

 

Tarptautinė paroda „Klaipėdos (Memel) kraštas: nuo ištakų iki XVII amžiaus“

2018 m. rugpjūčio 1 d. naujai įrengtoje Klaipėdos piliavietės šiaurės kurtinoje atidaryta tarptautinė paroda „Klaipėdos (Memel) kraštas: nuo ištakų...