Apie mus

Baltijos regiono istorijos ir archeologijos institutasBaltijos regiono istorijos ir archeologijos institutas – Klaipėdos universiteto mokslo ir studijų padalinys. Institutas telkia tyrinėtojus, kurie, taikydami įvairių mokslo krypčių teorijas ir metodologijas, analizuoja visuomenių ir kultūrų kaitą priešistorės bei istorinių laikų Baltijos jūros regione, o taip pat kuruoja trijų pakopų istorijos krypties studijas. Institutas įsteigtas reorganizavus 1992–2003 m. veikusį Vakarų Lietuvos ir Prūsijos istorijos centrą.

Mokslinę veiklą Institutas orientuoja į daugiakultūrių rytinio Pabaltijo regionų tarp Vyslos ir Dauguvos upių kultūros paveldo pažinimą viso Baltijos jūros regiono kontekste. Integruojami į šiame regione vykdomų istorijos ir archeologijos tyrimų kontekstą, Institute atliekami tyrimai atveria kultūriniu požiūriu išskirtinių regionų pažinimą platesnei Europos erdvei.

Tiriamasis darbas Institute vykdomas taikant istorijos, archeologijos, kultūros tyrimų, teologijos šakų, kitų humanitarinių, socialinių, o taip pat fizinių ir biomedicinos mokslų teorinius ir metodologinius įrankius. Remdamiesi jais, Instituto mokslo darbuotojai įgyvendina dvi Klaipėdos universiteto mokslinių tyrimų ilgalaikes programas, šitaip prisidėdami prie universiteto misijos, jo veiklos tikslų ir uždavinių įgyvendinimo ekonominiu, kultūriniu, geopolitiniu požiūriu išskirtiniame Lietuvos pajūrio regione. Institutas glaudžiai bendradarbiauja su savo veiklos partneriais Lietuvoje, Vokietijoje, Lenkijoje, Rusijoje, Švedijoje, Latvijoje, Estijoje ir kt. šalyse.

BRIAI leidžia dvi tarptautiškai pripažįstamas recenzuojamų mokslo darbų serijas, skirtas atitinkamai Baltijos regiono istorijos ir archeologijos tyrimams. Istorijos tyrimų, analizuojamų BRIAI su partneriais Lietuvoje ir užsienyje, rezultatai yra atskleidžiami dukart per metus leidžiamoje serijoje „Acta Historica Universitatis Klaipedensis“ (leidžiama nuo 1993 m.). Ši teminių straipsnių rinkinių serija tebelieka vienintele Lietuvoje, skirta regioninės istorijos tyrimams. Joje yra spausdinami Lietuvos, Lenkijos, Vokietijos, Latvijos, Estijos, Rusijos ir kt. šalių mokslininkų straipsniai. Instituto archeologai 2006 m. perėmė serijos „Archaeologia Baltica“, kurios pirmieji penki tomai 1995–2002 m. buvo parengti Lietuvos istorijos institute, leidybą. Šiandien tai yra vienintelis anglų kalba leidžiamas mokslinis periodinis archeologijos leidinys Lietuvoje, kuriame yra publikuojami Lietuvos ir užsienio tyrinėtojų darbai, atskleidžiantys Baltijos jūros regiono archeologijos problemas ir naujausias šios srities mokslininkų įžvalgas.

Instituto mokslininkai ir dėstytojai dalyvauja Klaipėdos universiteto studijų procese. Jie dėsto istorijos ir archeologijos specialybių bakalaurantams, magistrantams ir doktorantams, vadovauja jų moksliniams darbams.

Instituto veikla finansuojama iš Klaipėdos universiteto biudžeto lėšų, nacionalinių ir tarptautinių mokslinių tyrimų projektų, Instituto atliekamų ūkiskaitinių archeologinių tyrimų.

Aktualu »

Ginama Egidijaus Papečkio daktaro disertacija

2021 m. balandžio 16 d. 13 val. maloniai kviečiame dalyvauti Egidijaus Papečkio daktaro disertacijos „Lietuvos Respublikos gynybinės galios transformacija...

 

Magistrantūros studijose – galimybė rinktis karybos istorijos specializaciją

Baltijos šalių istorijos antrosios (magistrantūros) pakopos studijų programoje studentai gali rinktis karybos istorijos specializaciją. Studijuoti į šią...

 

Paroda apie ekspediciją „Gyvos krosnys“

Klaipėdos universiteto Baltijos regiono istorijos ir archeologijos instituto patalpas papuošė ekspedicijos „Gyvos krosnys“ stendinė paroda. Joje eksponuojama...

 

Call for Submissions

The Editors of Archaeologia Baltica invite authors to submit their articles to the 28th volume of Archaeologia Baltica, an annual peer-reviewed academic journal....

 

Bažnyčių archeologijai skirta antroji konferencija iš ciklo „Archaeologia urbana“ [perkeliama į 2021 m. II ketvirtį]

Klaipėdos universiteto Baltijos regiono istorijos ir archeologijos institutas tęsia kasmetinių konferencijų ciklą Archaeologia urbana ir kviečia Lietuvos archeologus,...