Pradinis » Naujienos » Koklininkystei skirtu mokslo renginiu inicijuotas konferencijų ciklas „Archaeologia urbana“

 

Koklininkystei skirtu mokslo renginiu inicijuotas konferencijų ciklas „Archaeologia urbana“

2019 m. lapkričio 8–9 d. Klaipėdoje vyko mokslinė konferencija „Koklinių krosnių fenomenas: nuo praktinės naudos iki kultūrų komunikacijos“ iš ciklo „Archaeologia urbana“.

Renginiu siekta platesnio koklininkystės, kaip bendraeuropinio reiškinio, pažinimo Lietuvos miestų ir miestelių kontekstuose. Keldama klausimus apie koklinių krosnių pasirodymą ir jų reikšmę žmogaus gyvensenai, konferencija siekė atskleisti koklių gamybos amato klausimus, krosnių ikonografijos reikšmes ir jų vartotojų sociokultūrinius kontekstus. Kartu renginiu bandyta peržengti tradicines viduramžių ir naujųjų laikų chronologines ribas, jas praplečiant industriniu laikotarpiu ir šių dienų krosnių statybos, rekonstrukcijų ir paveldosaugos aktualijomis.

Žr. konferencijos programą.

Renginio organizatorius Klaipėdos universiteto Baltijos regiono istorijos ir archeologijos institutas (dr. Raimonda Nabažaitė, dr. Indrė Žigeu). Partneriai: Klaipėdos miesto savivaldybė, Lietuvos archeologijos draugija, Neringos muziejai, Mažosios Lietuvos istorijos muziejus.

Plačiau apie konferencijų ciklo idėją ir ilgalaikius tikslus

Koks konferencijų tikslas ir formatas? Sekant Lietuvos archeologijos mokslo renginius, nesunku pastebėti, kad archeologų bendruomenėje stokojama teminių susitikimų ir mokslinių diskusijų. Ypač miestų archeologijos tematika. Kasmetinė konferencija „Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje“ yra geras archeologų bendruomenės susitikimų ir tradicijos palaikymo pavyzdys, tačiau turintis labiau pragmatinį tikslą – keistis žiniomis ir aktualijomis apie reikšmingiausius kasmet vykdomus kasinėjimus. Paradoksalu, kad nors miestuose kasinėjimų vykdoma daugiausia, dėl jų kaupiami archeologinės medžiagos kiekiai vis dar mažai įtraukiami į mokslinę apyvartą. Atsižvelgiant į augančią takoskyrą, konferencijų ciklu siekiama nuosekliau plėtoti miestiškos kultūros tyrimus, aktualinti tokių tyrimų poreikį ir inspiruoti diskusijas, telkiant artimos srities tyrėjus ir kuriant bendrą platformą archeologijos mokslo naudai, mokslinės kritikos raidai, požiūrių mainams. Labiausiai kviečiame pranešimais kelti probleminius klausimus.

Kodėl teminės konferencijos? Dalyvaujant mokslo renginiuose ir konferencijoje, tenka pastebėti, kad konkretus objektas skatina kur kas gilesnes ir produktyvesnes diskusijas. Pasirinktą temos šaltinį ar objektą galima nagrinėti skirtingomis prieigomis ne tik archeologams, bet ir kitų sričių tyrėjams. Kita vertus, šiuo renginiu norima pratęsti beveik prieš du dešimtmečius gimusią idėją burti miesto archeologus. Paskutinį kartą rinkomės 2009 m. Klaipėdoje, čia vykusioje konferencijoje „Viduramžių ir Naujųjų laikų miestietiškos kultūros tyrinėjimų aspektai (archeologijos duomenimis)“ (surengta kartu su Lietuvos archeologų draugija). 1998 m. vykusi konferencija subūrė pilių tyrinėtojus į pirmąją teminę konferenciją „Naujausi Lietuvos pilių tyrimai“ (organizuota kartu su Mažosios Lietuvos istorijos muziejumi). Gal atėjo metas susitikti dažniau?

Kokia ilgalaikė strategija? Klaipėdos universiteto Baltijos regiono istorijos ir archeologijos institutas miestų kultūros tyrimams yra numatęs skirti konferencijų ciklą. Anonsuojame būsimų ciklo konferencijų temas 2020–2024 m.:

  • Stalo kultūros tyrimai;
  • Dvarų ir miestelių archeologija;
  • Reformacijos archeologija: idėjų transformacijos ir tęstinumas materialioje kultūroje;
  • Industrinio miesto paveldas ir jo archeologiniai tyrimai;
  • Archeologijos šaltinio prieinamumas skaitmeniniame amžiuje.

Ką kviečiame? Suprantama, kad apie istorinių laikų archeologijos paminklus turi ką pasakyti ne tik archeologai, bet ir kitų sričių žinovai. Todėl konferencijoje laukiame kasdienybės ir kultūros istorikų, menotyrininkų, paveldo tyrinėtojų. Labai kviečiame Lietuvos muziejininkus, kurie galėtų pristatyti muziejų saugomus archeologinius šaltinius, kolekcijas (nesikuklinat, kad šia tema tyrimų nevykdo). Tikimės, kad tokiu būdu formuosis dar glaudesnis tyrėjų ir mokslo institucijų ryšys su pagrindinėmis archeologijos paveldo saugyklomis. Labai prašome mokslininkus ir dėstytojus paraginti studentus dalytis savo įžvalgomis ir tyrimais. Organizuojamos konferencijos tikslas – atrasti kuo daugiau mokslinio bendradarbiavimo jungčių ir sumažinti takoskyrą tarp įvairių praeitį tyrinėjančių žinovų.

Dėkojame už idėjos palaikymą ir jos sklaidą.

Aktualu »

STUDENTŲ PRIĖMIMAS 2020

Istorijos ir archeologijos studijos Klaipėdos universitete 2020 m. vykdomas priėmimas į šias istorijos ir archeologijos krypties studijų programas Klaipėdos...

 

Konferencija „Krikščioniškieji mentalitetai vakarinėje LDK dalyje XV–XVIII a.“

Nacionalinė konferencija Krikščioniškieji mentalitetai vakarinėje LDK dalyje XV–XVIII a. Iš ciklo „Krikščionybės raidos kontekstai“ Klaipėda, 2020...

 

Bažnyčių archeologijai skirta antroji konferencija iš ciklo „Archaeologia urbana“

Klaipėdos universiteto Baltijos regiono istorijos ir archeologijos institutas tęsia kasmetinių konferencijų ciklą Archaeologia urbana ir kviečia Lietuvos archeologus,...

 

Call for Submissions

The Editors of Archaeologia Baltica invite authors to submit their articles to the 27th volume of Archaeologia Baltica, an annual peer-reviewed academic journal....

 

Magistrantūros studijose – galimybė rinktis karybos istorijos profilį

Atnaujinęs Baltijos šalių istorijos magistrantūros programą, Klaipėdos universiteto Baltijos regiono istorijos ir archeologijos institutas nuo 2017 m. rugsėjo...