Pradinis » Aktualu » Konferencija „Koklinių krosnių fenomenas: nuo praktinės naudos iki kultūrų komunikacijos” iš ciklo „Archaeologia urbana“

 

Konferencija „Koklinių krosnių fenomenas: nuo praktinės naudos iki kultūrų komunikacijos” iš ciklo „Archaeologia urbana“

2019 m. lapkričio 8–9 d. Klaipėdoje vyks mokslinė konferencija „Koklinių krosnių fenomenas: nuo praktinės naudos iki kultūrų komunikacijos“ iš ciklo „Archaeologia urbana“.

Renginiu siekiama platesnio koklininkystės, kaip bendraeuropinio reiškinio, pažinimo Lietuvos miestų ir miestelių kontekstuose. Keldama klausimus apie koklinių krosnių pasirodymą ir jų reikšmę žmogaus gyvensenai, konferencija sieks atskleisti koklių gamybos amato klausimus, krosnių ikonografijos reikšmes ir jų vartotojų sociokultūrinius kontekstus. Kartu renginiu bus bandoma peržengti tradicines viduramžių ir naujųjų laikų chronologines ribas, jas praplečiant industriniu laikotarpiu ir šių dienų krosnių statybos, rekonstrukcijų ir paveldosaugos aktualijomis.

Skelbiame konferencijos programą.

Renginio organizatorius Klaipėdos universiteto Baltijos regiono istorijos ir archeologijos institutas. Partneriai: Klaipėdos miesto savivaldybė, Lietuvos archeologijos draugija, Neringos muziejai, Mažosios Lietuvos istorijos muziejus.

Plačiau apie konferencijų ciklo idėją ir ilgalaikius tikslus

Koks konferencijų tikslas ir formatas? Sekant Lietuvos archeologijos mokslo renginius, nesunku pastebėti, kad archeologų bendruomenėje stokojama teminių susitikimų ir mokslinių diskusijų. Ypač miestų archeologijos tematika. Kasmetinė konferencija „Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje“ yra geras archeologų bendruomenės susitikimų ir tradicijos palaikymo pavyzdys, tačiau turintis labiau pragmatinį tikslą – keistis žiniomis ir aktualijomis apie reikšmingiausius kasmet vykdomus kasinėjimus. Paradoksalu, kad nors miestuose kasinėjimų vykdoma daugiausia, dėl jų kaupiami archeologinės medžiagos kiekiai vis dar mažai įtraukiami į mokslinę apyvartą. Atsižvelgiant į augančią takoskyrą, konferencijų ciklu siekiama nuosekliau plėtoti miestiškos kultūros tyrimus, aktualinti tokių tyrimų poreikį ir inspiruoti diskusijas, telkiant artimos srities tyrėjus ir kuriant bendrą platformą archeologijos mokslo naudai, mokslinės kritikos raidai, požiūrių mainams. Labiausiai kviečiame pranešimais kelti probleminius klausimus.

Kodėl teminės konferencijos? Dalyvaujant mokslo renginiuose ir konferencijoje, tenka pastebėti, kad konkretus objektas skatina kur kas gilesnes ir produktyvesnes diskusijas. Pasirinktą temos šaltinį ar objektą galima nagrinėti skirtingomis prieigomis ne tik archeologams, bet ir kitų sričių tyrėjams. Kita vertus, šiuo renginiu norima pratęsti beveik prieš du dešimtmečius gimusią idėją burti miesto archeologus. Paskutinį kartą rinkomės 2009 m. Klaipėdoje, čia vykusioje konferencijoje „Viduramžių ir Naujųjų laikų miestietiškos kultūros tyrinėjimų aspektai (archeologijos duomenimis)“ (surengta kartu su Lietuvos archeologų draugija). 1998 m. vykusi konferencija subūrė pilių tyrinėtojus į pirmąją teminę konferenciją „Naujausi Lietuvos pilių tyrimai“ (organizuota kartu su Mažosios Lietuvos istorijos muziejumi). Gal atėjo metas susitikti dažniau?

Kokia ilgalaikė strategija? Klaipėdos universiteto Baltijos regiono istorijos ir archeologijos institutas miestų kultūros tyrimams yra numatęs skirti konferencijų ciklą. Anonsuojame būsimų ciklo konferencijų temas 2020–2024 m.:

  • Stalo kultūros tyrimai;
  • Dvarų ir miestelių archeologija;
  • Reformacijos archeologija: idėjų transformacijos ir tęstinumas materialioje kultūroje;
  • Industrinio miesto paveldas ir jo archeologiniai tyrimai;
  • Archeologijos šaltinio prieinamumas skaitmeniniame amžiuje.

Ką kviečiame? Suprantama, kad apie istorinių laikų archeologijos paminklus turi ką pasakyti ne tik archeologai, bet ir kitų sričių žinovai. Todėl konferencijoje laukiame kasdienybės ir kultūros istorikų, menotyrininkų, paveldo tyrinėtojų. Labai kviečiame Lietuvos muziejininkus, kurie galėtų pristatyti muziejų saugomus archeologinius šaltinius, kolekcijas (nesikuklinat, kad šia tema tyrimų nevykdo). Tikimės, kad tokiu būdu formuosis dar glaudesnis tyrėjų ir mokslo institucijų ryšys su pagrindinėmis archeologijos paveldo saugyklomis. Labai prašome mokslininkus ir dėstytojus paraginti studentus dalytis savo įžvalgomis ir tyrimais. Organizuojamos konferencijos tikslas – atrasti kuo daugiau mokslinio bendradarbiavimo jungčių ir sumažinti takoskyrą tarp įvairių praeitį tyrinėjančių žinovų.

Dėkojame už idėjos palaikymą ir jos sklaidą.

Aktualu »

Ginama Tomo Rimkaus daktaro disertacija

2019 m. spalio 25 d. 13 val. Klaipėdos universiteto Auloje (VI korpusas) vyks Tomo Rimkaus daktaro disertacijos „Mikrolitizacijos proceso įtaka ūkio raidai...

 

Konferencija „Koklinių krosnių fenomenas: nuo praktinės naudos iki kultūrų komunikacijos” iš ciklo „Archaeologia urbana“

2019 m. lapkričio 8–9 d. Klaipėdoje vyks mokslinė konferencija „Koklinių krosnių fenomenas: nuo praktinės naudos iki kultūrų komunikacijos“ iš ciklo...

 

Magistrantūros studijose – galimybė rinktis karo istorijos profilį

Atnaujinęs Baltijos šalių istorijos magistrantūros programą, Klaipėdos universiteto Baltijos regiono istorijos ir archeologijos institutas nuo 2017 m. rugsėjo...