Pradinis » Naujienos » Konferencija „Žemaitijos visuomenės iššūkiai bei transformacijos XIII–XVIII a.: regionas ir valstybė“

 

Konferencija „Žemaitijos visuomenės iššūkiai bei transformacijos XIII–XVIII a.: regionas ir valstybė“

2019 m. liepos 12–14 d. Tauragėje ir Skaudvilėje vyko nacionalinė mokslinė konferencija „Žemaitijos visuomenės iššūkiai bei transformacijos XIII–XVIII a.: regionas ir valstybė“. Konferencija buvo Žemaitijos paminėjimo rašytiniuose šaltiniuose 800-osioms metinėms skirto renginių ciklo dalis. Šiuos metus Seimas yra paskelbęs Žemaitijos metais.

Renginį organizavo Klaipėdos universiteto Baltijos regiono istorijos ir archeologijos institutas kartu su Lietuvos istorijos institutu, Tauragės rajono savivaldybe, remiant Lietuvos Respublikos kultūros ministerijai ir VšĮ „Karšuvos būtovė“.

Konferencijos metu Klaipėdos universiteto, Lietuvos istorijos instituto, Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto, Vytauto Didžiojo universiteto, Šiaulių universiteto mokslininkai pristatė 18 pranešimų, kuriuose nagrinėjo įvairius Žemaitijos istorijos klausimus: nuo pastabų apie archeologines kultūras dabartinėje Žemaitijoje, žemaičių ir jų kaimynų (pirmiausia žemgalių) visuomenių raidos tendencijų iki bajorų savivaldos Žemaitijoje XVIII a., vietos bendruomenės ir valdžios komunikacijos bei krikščioniškųjų tendencijų plėtros Žemaitijoje ir mažiau žinomo pranciškonų konventualų vienuolyno Žaiginiuose (netoli Šiluvos). Dalis pranešimų buvo skirti kryžiaus žygių (kovų su Vokiečių ordinu) epochai: naujai persvarstytas klausimas, kur galėjo būti pirmojo Bajerburgo pilies vieta,  pristatytas Nemuno upės vaidmuo Lietuvai ginantis nuo Vokiečių ordino. Vandenų tema buvo pratęsta dar viename pranešime apie Mindaugo prekybinę privilegiją Rygos miestui, o geografinis aspektas paliestas ir nagrinėjant kartografinę medžiagą senuosiuose žemėlapiuose, kur minima Žemaitija.

Konferencija buvo turiningos kultūrinės programos dalis: ant Karšuvos (Ivangėnų) piliakalnio vyko vaidinimas visuomenei pagal Vytauto Klovos operą „Pilėnai“, koncertavo ansamblis „Lietuva“, Skaudvilėje buvo paminėtas Durbės mūšis, aplankyta menininko Alfonso Čepausko meno kūrinių paroda Skaudvilės gimnazijoje, o paskutinę konferencijos dieną aplankyti keli įdomūs piliakalniai: Ivangėnų, Batakių, Pagramančio bei Bilionių, kurių istoriją pristatė dokt. Žilvinas Montvydas ir doc. dr. Gintautas Zabiela.

Skaudvilės krašto muziejuje įvykusi baigiamoji apskrito stalo diskusija, kurią moderavo prof. Rita R. Trimonienė, išryškino mokslinius klausimus, kurių sprendimui reikia suremti archeologų ir istorikų pečius. Planuojama konferencijos pranešimų pagrindu išleisti mokslinių straipsnių rinkinį.

Nuotraukos Mariaus Ščavinsko ir Vido Bičkaus

Konferencijos programa

Liepos 12 d.
Tauragė, Tauragės kultūros centras, S. Dariaus ir S. Girėno g. 3

10:00 Sveikinimo žodis
Tauragės savivaldybės, Klaipėdos universiteto, Lietuvos istorijos instituto atstovai

10:30–11:30
Prof. habil. dr. Algirdas Girininkas (Klaipėdos universitetas)
Laidosenos ypatumai Pietvakarių Lietuvoje I tūkst. pr. Kr.
Mgr. Tomas Rimkus (Klaipėdos universitetas)
Ankstyvosios priešistorės gyvenviečių paieškos, įžvalgos ir jų tyrimai pietinės Žemaitijos upių ir ežerų pakrantėse

Kavos pertrauka

11:45–12:45
Prof. habil. dr. Vladas Žulkus (Klaipėdos universitetas)
Žemaičių žemės iki Lietuvos valstybės susikūrimo
Mgr. Žilvinas Montvydas (Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Kultūros paveldo centras)
Ančios baseinas I–XIV a. archeologijos duomenimis

Pietų pertrauka

13:45–14:45
Dr. Tomas Baranauskas (Lietuvos istorijos institutas)
Žemaitija ir Žemgala XIII a. IV ketvirtyje – XIV a. I ketvirtyje
Dr. Marius Ščavinskas (Klaipėdos universitetas)
Ką 1219 m. įvykiai Mežuotnėje bylojo apie žemgalių visuomenės sanklodą?

Kavos pertrauka

15:00–16:00
Mgr. Dainius Elertas (Klaipėdos universitetas, Lietuvos jūrų muziejus)
Kur tekėjo karaliaus Mindaugo valdų vandenys?
Doc. dr. Gintautas Zabiela (Klaipėdos universitetas)
Žemaitijos miestelių raida archeologijos duomenimis

Kavos pertrauka

16:15–17:15
Mgr. Inga Baranauskienė (Vytauto Didžiojo universitetas)
Žemaičių savivaldos kūrimasis ir raida XIII a. vid. – XV a. pr.
Dr. Ramunė Šmigelskytė-Stukienė (Lietuvos istorijos institutas)
Bajorų savivalda Žemaitijoje XVIII a. pabaigoje: reformos ir jų įgyvendinimas

Liepos 13 d.
Skaudvilė, Skaudvilės kultūros namai, Žemaitės g. 12

9:00–10:00
Dr. Darius Baronas (Lietuvos istorijos institutas)
Lietuvos didžiojo kunigaikščio valdžia prie Nemuno 1283–1410 m. Karinis aspektas
Doc. dr. Vytenis Almonaitis (Vytauto Didžiojo universitetas)
Pirmasis Bajerburgas: iš kur planuota užkariauti Žemaitiją?

Kavos pertrauka

10:15–11.45
Dr. Laima Bucevičiūtė (Vytauto Didžiojo universitetas)
Žemaitijos vardas senuosiuose žemėlapiuose: formos ir transformacijos
Doc. dr. Eugenijus Saviščevas (Vilniaus universitetas)
Baltiškieji reliktai Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės istorijoje: Žemaitijos laukai XVI a. šaltinių duomenimis
Prof. dr. Rita Regina Trimonienė (Šiaulių universitetas)
Vietos bendruomenės ir valdžios komunikacijos problemos XVII a. II pusėje (pagal Šiaulių ekonomijos pavyzdį)

Pertrauka iki 14:00 val.

14:00–15:30
Dr. Gabrielė Jasiūnienė (Šiaulių universitetas)
„Atnešti“ herbai Žemaitijos bajorų heraldikos tradicijoje XVI–XVIII a.
Dr. Elmantas Meilus (Lietuvos istorijos institutas)
Pabėgėliai į Žemaitiją iš Vilniaus ir kitų Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės teritorijų tvano laikotarpyje
Prof. dr. Adomas Butrimas (Vilniaus dailės akademija)
Žemaičių kunigaikštystė bajorų Gadonų raštuose

Kavos pertrauka

15:45–17:15
Doc. dr. Vacys Vaivada (Klaipėdos universitetas)
Krikščioniškųjų tendencijų plėtra Žemaitijoje XVI a. surašymų duomenimis
S.C. Rowell, Ph.D. (Cantab) (Lietuvos istorijos institutas)
Nusikaltę kunigai XV–XVI a. Žemaičiuose nuo vaikžudžio Lauryno iki mušeikos Mažvydo: Bažnyčios teismo bylos
Dr. Jonas Drungilas (Lietuvos istorijos institutas)
Pranciškonų konventualų „sala“ Žemaitijoje: Žaiginio vienuolynas (XVIII a. antroji pusė – XIX a. pradžia)

Liepos 14 d.
Išvykstamoji konferencija
8:30 Išvykimas iš Tauragės
9:00–10:00 Ivangėnų kompleksas (Ž. Montvydas, A. Gedvilas)
10:30–11:30 Batakių piliakalnis (Aukaimis)
12:00–13:00 Pagramančio piliakalnis (doc. dr. G. Zabiela)
13:00–14:00 Pietūs
14:30–15:30 Bilionys (doc. dr. G. Zabiela)

Aktualu »

Call for Submissions

The Editors of Archaeologia Baltica invite authors to submit their articles to the 28th volume of Archaeologia Baltica, an annual peer-reviewed academic journal....

 

Konferencija „Krikščioniškieji mentalitetai vakarinėje LDK dalyje XV–XVIII a.“

Nacionalinė konferencija Krikščioniškieji mentalitetai vakarinėje LDK dalyje XV–XVIII a. Iš ciklo „Krikščionybės raidos kontekstai“ Klaipėda, 2020...

 

Bažnyčių archeologijai skirta antroji konferencija iš ciklo „Archaeologia urbana“

Klaipėdos universiteto Baltijos regiono istorijos ir archeologijos institutas tęsia kasmetinių konferencijų ciklą Archaeologia urbana ir kviečia Lietuvos archeologus,...

 

Magistrantūros studijose – galimybė rinktis karybos istorijos profilį

Atnaujinęs Baltijos šalių istorijos magistrantūros programą, Klaipėdos universiteto Baltijos regiono istorijos ir archeologijos institutas nuo 2017 m. rugsėjo...