Pradinis » Naujienos » Europos Sąjunga finansuos tris papildomas doktorantūros studijų vietas Klaipėdos universitete

 

Europos Sąjunga finansuos tris papildomas doktorantūros studijų vietas Klaipėdos universitete

Nuo 2014 m. Lietuvos mokslo taryba įgyvendina konkursinės doktorantūros priemonę, kurios tikslas stiprinti tyrėjų gebėjimus bei kompetencijas vykdyti aukšto lygio mokslinius tyrimus, siekiant užtikrinti MTEP plėtrą ir jos atliepimą Lietuvos ūkio poreikiams, didinti rengiamų aukštos kvalifikacijos specialistų skaičių į doktorantūrą pritraukiant užsienio aukštųjų mokyklų absolventus. Kasmet skelbiamuose konkursuose Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis finansuojamas doktorantūros vietas konkurso būdu atrenka Lietuvos mokslo taryba.

Šiemet paskelbtam doktorantūros vietų konkursui, kuris vykdomas įgyvendinant Lietuvos mokslo tarybos administruojamą Europos Sąjungos struktūrinių fondų projektą „Doktorantūros studijų plėtra“ (nr. 09.3.3-ESFA-V-711-01-0001), Klaipėdos universitetas 2019 m. gegužės mėn. pateikė iš viso devynias paraiškas: tris istorijos ir archeologijos, dvi fizinės geografijos, dvi edukologijos, vieną politikos mokslų ir vieną vadybos kryptyje.

2019 m. birželio 26 d. įsakymu Nr. V-353 Lietuvos mokslo tarybos pirmininkas patvirtino 2019 metų konkursinės doktorantūros finansuotinų paraiškų sąrašą. Finansuotinomis pripažintos trys Klaipėdos universiteto paraiškos: visos istorijos ir archeologijos kryptyje, parengtos Baltijos regiono istorijos ir archeologijos instituto mokslininkų. Humanitarinių mokslų srityje Klaipėdos universitetas laimėjo 33 proc. visų finansuotinų paraiškų – daugiausiai iš visų Lietuvos aukštųjų mokyklų.

Iš viso ekspertiniam vertinimui 2019 m. konkurse Lietuvos aukštosios mokyklos pateikė 252 paraiškas. Finansuotinomis pripažintos 70.

Aktualu »

Call for Submissions

The Editors of Archaeologia Baltica invite authors to submit their articles to the 28th volume of Archaeologia Baltica, an annual peer-reviewed academic journal....

 

Bažnyčių archeologijai skirta antroji konferencija iš ciklo „Archaeologia urbana“ [perkeliama į 2021 m. I ketvirtį]

Klaipėdos universiteto Baltijos regiono istorijos ir archeologijos institutas tęsia kasmetinių konferencijų ciklą Archaeologia urbana ir kviečia Lietuvos archeologus,...