Pradinis » Aktualu » Konferencija „Krikščionybės įtakos kultūros pokyčiams Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės vakarinėje dalyje“

 

Konferencija „Krikščionybės įtakos kultūros pokyčiams Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės vakarinėje dalyje“

2019 m. spalio 18 d. Klaipėdos universitete vyks mokslinė konferencija „Krikščionybės įtakos kultūros pokyčiams Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės vakarinėje dalyje“. Tai renginys iš ciklo „Krikščionybės raidos kontekstai“, kurio konferencijas, skirtas krikščionybės raidai pažinti, Klaipėdos universiteto Baltijos regiono istorijos ir archeologijos institutas beveik kasmet nuo 2006 m. rengia kartu su Lietuvių katalikų mokslo akademijos Klaipėdos skyriumi.

Šių metų konferencijos tema apima šiuos pagrindinius segmentus:

  1. Pereinamasis laikotarpis iš ikikrikščioniškosios į krikščioniškąją kultūrą, akcentuojant krikščionybės įtaką ir svarbą šiam perėjimui, šios įtakos slinktis ir sąryšio taškus tuometinei kultūrai ir bendruomenei;
  2. Materialinės ir dvasinės kultūros pokyčiai, atsiradę krikščionybės paveikoje: krikščioniškosios kultūros raidos pokyčiai, pamaldumas ir jo formos, krikščionybės įtaka kultūrai ir visuomenės sanklodai, mecenatystei ir fundacijoms, bendruomenių vidiniams ir išorės ryšiams, krikščioniškųjų atributų (altorių, devocinalijų ir kt.) raida ir savastis;
  3. Krikščionybės atskirų šakų (katalikų, evangelikų reformatų, liuteronų ir kt.) kultūros savastis ir šių savasčių raida bei įtaka materialinei ir dvasinei kultūrai, pasaulėvokai ir maldingumui reformacijos ir kontrreformacijos pokyčių kontekste.

Pranešimų temų chronologinės ribos: Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės laikotarpis, t. y. nuo XIII a. iki paskutiniojo Abiejų Tautų Respublikos padalijimo XVIII a. pab. Geografinė erdvė – Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės vakarinė dalis, apimanti faktiškai visą dabartinę Lietuvą.

Maloniai kviečiame siųsti temų pavadinimus. Numatoma pranešimų trukmė – apie 30 min.

Organizatoriai:
Koordinatorius dr. Marius Ščavinskas (el. paštas), doc. dr. Vacys Vaivada (el. paštas), dr. Jolanta Skurdauskienė (el. paštas).

Konferencijos partneris Žemaičių dailės muziejus.

Pranešimų pagrindu parengti straipsniai bus spausdinami Klaipėdos universiteto recenzuojamame mokslo leidinyje „Tiltai“ ir pasirodys dar šiais metais.

Aktualu »

Konferencija „Karo veidas“

2019 m. rugsėjo 5–7 d. Nidoje vyks trečią kartą rengiami karo istorijos skaitymai „Karo veidas“. Mokslinėje konferencijoje dalyvaus beveik trys dešimtys...

 

Konferencija „Krikščionybės įtakos kultūros pokyčiams Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės vakarinėje dalyje“

2019 m. spalio 18 d. Klaipėdos universitete vyks mokslinė konferencija „Krikščionybės įtakos kultūros pokyčiams Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės...

 

Anonsuojame konferencijų ciklą „Archaeologia urbana“. Kviečiame į pirmąją konferenciją, skirtą koklinėms krosnims

Kviečiame skaityti pranešimus ir dalyvauti archeologijos konferencijoje „Koklinių krosnių fenomenas: nuo praktinės naudos iki kultūrų komunikacijos“ iš...

 

Vokiečių kalbos ir kultūros vasaros mokykla

2019 m. rugpjūčio 19–30 d. Klaipėdos universitete ir kitose Vakarų Lietuvos vietose vyks vokiečių kalbos ir kultūros vasaros mokykla „Klaipėda vokiškajame...

 

Magistrantūros studijose – galimybė rinktis karo istorijos profilį

Atnaujinęs Baltijos šalių istorijos magistrantūros programą, Klaipėdos universiteto Baltijos regiono istorijos ir archeologijos institutas nuo 2017 m. rugsėjo...