Pradinis » Naujienos » Tarptautiniai ekspertai palankiai įvertino Instituto veiklą

 

Tarptautiniai ekspertai palankiai įvertino Instituto veiklą

Vykdydamas Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos įsakymą, Mokslo ir studijų stebėsenos ir analizės centras (MOSTA) 2018 m. surengė palyginamąjį ekspertinį Lietuvos mokslo institucijų MTEP veiklos vertinimą. Jo metu universitetų ir institutų sudaryti mokslo vienetai buvo vertinami pagal tris kriterijus: veiklos kokybę, jos ekonominį ir socialinį poveikį, veiklos plėtojimo potencialą. Galutinis balas buvo vedamas sudėjus už kiekvieną kriterijų gautus balus pagal formulę: 65 proc. už pirmą įvertį, 20 proc. už antrą ir 15 proc. už trečią.

Klaipėdos universitetas buvo suformavęs aštuonis vertinamuosius vienetus penkiose mokslo srityse. Iš jų du vienetai apėmė humanitarinių mokslų sritį. Universiteto istorikai ir archeologai, kaip ir 2014 m. MOSTA atlikto vertinimo metu, buvo pateikti atskirai nuo visų kitų humanitarinių mokslų.

Klaipėdos universiteto istorikų ir archeologų mokslinės veiklos kokybė buvo įvertinta 4, ekonominis ir socialinis poveikis – 5, plėtojimo potencialas – 5 balais, išvestinis įvertinimas pagal minėtą formulę – 4,35. Tai ne tik geriausias rodiklis Klaipėdos universitete, bet ir puikus rezultatas visos Lietuvos mastu. Iš beveik 120 vertinamųjų vienetų, kuriuose Lietuvoje lankėsi tarptautiniai ekspertai, aukščiausią balą – apvalų penketą – gavo tik trys. Humanitarinių mokslų kontekste aukštesniais balais buvo įvertinta tik dviejų vienetų veikla.

Tarptautiniai ekspertai paviešintose išvadose pažymėjo, kad moksliniai tyrimai, atliekami Klaipėdos universiteto Baltijos regiono istorijos ir archeologijos institute, yra aukšto lygio ir pripažinti tarptautiniu mastu. Anot ekspertų, instituto veikla turi ypatingą svarbą už akademinės bendruomenės ribų, nes jo atliekami moksliniai tyrimai yra aktualūs, o projektinė veikla bei partnerystėje su ūkio bei viešuoju sektoriumi daromi darbai reikšmingi tiek Lietuvos visuomenei, tiek ir tarptautiniu mastu. Be to, tarptautiniai ekspertai pripažino, kad Klaipėdos universiteto istorijos krypties padalinys yra puikiai sufokusavęs strateginius tikslus, nusistatęs aiškius tyrimų prioritetus, nukreiptus į išskirtinius regiono istorijos aspektus.

Klaipėdos universiteto Baltijos regiono istorijos ir archeologijos instituto veikla tarptautinių ekspertų buvo palankiai vertinama ir anksčiau. Kai 1994 m. Norvegijos mokslo tarybos ekspertai atliko pirmąjį visos Lietuvos mokslo padėties lyginamąjį vertinimą, istorikų padalinys tuomet dar neseniai įsteigtame Klaipėdos universitete buvo išskirtas kaip „šiuolaikiška, tarptautiškai orientuota institucija, atliekanti ir skelbianti tyrimus visiškai patenkinamu tarptautiniu lygmeniu“. 2014 m. MOSTA samdyti tarptautiniai ekspertai įvertino Institutą kaip „aiškiai vieną lyderiaujančių, jei ne patį svarbiausią žaidėją pietų ir rytų Baltijos regiono tyrimuose“, kurio mokslinė produkcija kokybine prasme yra „lygintina su geriausiais tarptautiniais darbais“ istorijos kryptyje.

Aktualu »

STUDENTŲ PRIĖMIMAS 2020

Istorijos ir archeologijos studijos Klaipėdos universitete 2020 m. vykdomas priėmimas į šias istorijos ir archeologijos krypties studijų programas Klaipėdos...

 

Bažnyčių archeologijai skirta antroji konferencija iš ciklo „Archaeologia urbana“

Klaipėdos universiteto Baltijos regiono istorijos ir archeologijos institutas tęsia kasmetinių konferencijų ciklą Archaeologia urbana ir kviečia Lietuvos archeologus,...

 

Call for Submissions

The Editors of Archaeologia Baltica invite authors to submit their articles to the 27th volume of Archaeologia Baltica, an annual peer-reviewed academic journal....

 

Magistrantūros studijose – galimybė rinktis karo istorijos profilį

Atnaujinęs Baltijos šalių istorijos magistrantūros programą, Klaipėdos universiteto Baltijos regiono istorijos ir archeologijos institutas nuo 2017 m. rugsėjo...