Pradinis » Naujienos » Pasirašyta Klaipėdos krašto archyvinių fondų skaitmeninimo sutartis

 

Pasirašyta Klaipėdos krašto archyvinių fondų skaitmeninimo sutartis

2016 m. gruodžio 7 d. Klaipėdos universiteto Senato salėje pasirašyta sutartis tarp Lietuvos centrinio valstybės archyvo, Klaipėdos universiteto ir Klaipėdos apskrities archyvo dėl su Klaipėdos krašto istorija susijusių archyvinių fondų skaitmeninimo.

Po 1990 m. susiklostė palankios sąlygos visaverčiams regiono (Klaipėdos krašto, Rytų Prūsijos, Klaipėdos miesto) istoriniams tyrimams vykdyti. Juos skatino ne tik 1991 m. Klaipėdoje įsteigtas universitetas ir jame 1992 m. pradėjęs veikti Vakarų Lietuvos bei Prūsijos istorijos centras (nuo 2003 m. Baltijos regiono istorijos ir archeologijos institutas), bet ir bendradarbiavimas su Lietuvos ir Vokietijos institutais bei archyvais, besitęsiantis jau daugiau kaip 20 metų. Jo dėka 1993 m. Institute pradėtas įgyvendinti Klaipėdos miesto ir krašto tiriamojo archyvo formavimo projektas. Dar 1996 m. tuometinis Lietuvos archyvų departamento generalinis direktorius Gediminas Ilgūnas Klaipėdos universiteto istorikams žadėjo, kad išsprendus dokumentų saugojimo vietos klausimą, į Klaipėdą gali būti sugrąžinti Lietuvos centriniuose archyvuose saugomi iš Klaipėdos krašto ir miesto kilę dokumentų fondai. Inicijuojant šį grąžinimą, siekta užtikrinti ne tik Klaipėdos universiteto, bet ir atvykstančių  istorikų profesionalaus tiriamojo darbo galimybes. Šį klausimą, pasitelkus skaitmeninimo technologijas, 2014 m. imta spręsti aktyviai įsitraukus Klaipėdos apskrities archyvui, vadovaujamam Edmundo Bareišos. Tada Instituto darbuotojai suskaitmenino iš Lietuvos valstybės istorijos archyvo gautą Klaipėdos krašto ipotekos knygų (f. 1417) kolekciją.

2016 m. gruodžio 7 d. pasirašyta sutartis leis suskaitmeninti dar tris Vilniaus archyvuose saugomus fondus: f. 414 Klaipėdos krašto gubernatūra, f. 1493 Klaipėdos krašto gubernatūra, f. 1636 Klaipėdos krašto direktorija. Renginyje, be Lietuvos centrinio valstybės archyvo direktoriaus Daliaus Žižio, Klaipėdos universiteto rektoriaus prof. Eimučio Juzeliūno ir Klaipėdos apskrities archyvo direktoriaus Edmundo Bareišos, dalyvavo ir Lietuvos vyriausiasis archyvaras dr. Ramojus Kraujelis.

Sutarties pasirašymo proga Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnyba įteikė Klaipėdos universitetui Padėkos raštą už sėkmingą bendrų projektų įgyvendinimą, Lietuvos dokumentinio paveldo išsaugojimo, aktualinimo, sklaidos darbus ir prasmingą edukacinę veiklą.

Aktualu »

Diplomų įteikimo ceremonija

Diplomų įteikimo ceremonija Baltijos regiono istorijos ir archeologijos instituto absolventams vyks 2018 m. birželio 20 d. 13 val. Klaipėdos universiteto Auloje...

 

Bakalauro studijose – Archeologijos ir istorijos programa

2018 m. Klaipėdos universitetas vykdo priėmimą į šią istorijos krypties bakalauro studijų programą: Archeologija ir istorija. Plačiau apie šią programą...

 

Magistrantūros studijose – galimybė rinktis karo istorijos profilį

Atnaujinęs Baltijos šalių istorijos magistrantūros programą, Klaipėdos universiteto Baltijos regiono istorijos ir archeologijos institutas nuo 2017 m. rugsėjo...