Pradinis » Naujienos » Rugsėjo 1-ąją Institutas pradeda vykdyti tris naujus mokslo projektus

 

Rugsėjo 1-ąją Institutas pradeda vykdyti tris naujus mokslo projektus

2016 m. rugsėjo 1 d. Klaipėdos universiteto Baltijos regiono istorijos ir archeologijos institutas pradeda vykdyti tris naujus mokslo projektus, finansavimą kuriems iš Valstybinės lituanistinių tyrimų ir sklaidos 2016–2024 m. programos konkurso tvarka skyrė Lietuvos mokslo taryba.

Projektas „Klaipėdos kraštas 1945–1960 m.: naujos visuomenės kūrimasis ir jo atspindžiai šeimų istorijose“ (LIP-091/2016) bus vykdomas drauge su KU SMF Socialinių pokyčių studijų centru. Šio projekto tikslas – pasitelkiant interviu metodą, Klaipėdos krašto senbuvių ir naujai po Antrojo Pasaulinio karo čia apsigyvenusių šeimų gyvenimo istorijas, ikonografinę bei rankraštinę medžiagą, atskleisti pokario visuomenės kūrimosi Klaipėdos krašte procesus ir dabar veikiančias šio laikotarpio atminties struktūras. Projekto tyrėjų grupę sudaro sociologai ir istorikai: dr. Sigita Kraniauskienė (projekto vadovė), Prof. Dr. Ruth Leiserowitz, doc. dr. Silva Pocytė ir Irena Šutinienė. Projekto rezultatai bus apibendrinti 2018 m. išleistoje monografijoje bei straipsniuose, viešinami tarptautinėse konferencijose ir seminaruose.

Projektu „Netiesioginių veiksmų strategija: tarpukario Lietuvos atvejis“ (LIP-096/2016) siekiama atlikti grėsmių nacionaliniam saugumui tarpukariu Lietuvoje tyrimą, verifikuojant hipotezę, kad tarpukario Lietuva susidūrė su plačiu grėsmių valstybingumui spektru, kurias eventualūs priešai kompleksiškai buvo nukreipę prieš Lietuvą. Nauja metodologine prieiga pagrįstas tyrimas leis „minkštosios galios“, netiesioginių veiksmų strategijos požiūriu išanalizuoti pirmosios Lietuvos Respublikos saugumo problemas, o išvados bei vertinimai ne tik prisidės prie lituanistinių tyrimų ar karo istorijos plėtojimo, bet turės praktinę vertę gynybos planuotojų diskusijoms XXI a. Projektą vykdys vyresnysis mokslo darbuotojas dr. Vytautas Jokubauskas (projekto vadovas). Projekto rezultatai bus apibendrinti 2018 m. išleistoje monografijoje.

Projektas „Užpelkių kapinynas Lietuvos pajūrio ir Baltijos jūros regiono kultūriniuose kontekstuose“ (LIP-098/2016) aktualizuoja regiono proistorės tyrimus. Projekto rėmuose bus visapusiškai, taikant šiuolaikinius archeologijos, bioarcheologijos ir fizikos metodus, tyrinėjama archeologinė, antropologinė ir zooarcheologinė medžiaga, siekiant išskirti I tūkstantmetyje po Kr. pajūryje egzistavusius mikroregionus ir Užpelkių archeologinį kompleksą nagrinėti kaip struktūrinį mikroregiono vienetą. Tyrimas apibrėš šio komplekso vietą hierarchinėje mikroregiono struktūroje, pagilins žinias apie Lietuvos pajūrio kultūrinį kontekstą bei kontaktų Baltijos jūros regiono erdvėje esmę. Projekto vykdytojų grupę sudaro doc. dr. Audronė Bliujienė (projekto vadovė) ir Ramunė Bračiulienė. Projekto rezultatai bus apibendrinti 2018 m. išleistoje monografijoje bei straipsniuose, viešinami tarptautinėse konferencijose ir seminaruose.

Pagal Klaipėdos universiteto su Lietuvos mokslo taryba pasirašytas tyrimų finansavimo sutartis visiems trims projektams įgyvendinti iki 2018 m. pabaigos Klaipėdos universitetui skirta daugiau kaip 230 tūkst. Eur.

Aktualu »

Paskelbtas konkursas Instituto direktoriaus ir mokslo darbuotojų pareigoms užimti

Klaipėdos universitetas skelbia atranką Baltijos regiono istorijos ir archeologijos instituto direktoriaus pareigoms užimti 1,0 etatu nuo 2018 m. birželio 1...

 

IX istorijos krypties doktorantų seminaras

2018 m. balandžio 26–27 d. Klaipėdoje vyks IX nacionalinis istorijos mokslo krypties doktorantų seminaras. Siekdami vienyti Lietuvos doktorantus, rengiančius...

 

Magistrantūros studijose – galimybė rinktis karo istorijos profilį

Atnaujinęs Baltijos šalių istorijos magistrantūros programą, Klaipėdos universiteto Baltijos regiono istorijos ir archeologijos institutas nuo 2017 m. rugsėjo...