Pradinis » Naujienos » Universiteto biblioteką papildė Latvijos archeologo Vladislovo Urtano knygų rinkinys

 

Universiteto biblioteką papildė Latvijos archeologo Vladislovo Urtano knygų rinkinys

2015 m. gruodžio mėn. Klaipėdos universiteto Baltijos regiono istorijos ir archeologijos instituto biblioteką pasiekė vertinga Latvijos archeologų Vladislovo Urtano (Vladislavs Urtāns) ir Jurio Urtanio (Juris Tālivaldis Urtāns) asmeninė knygų kolekcija. Apie 700 kg knygų apie Latvijos, buv. TSRS, Skandinavijos šalių, Vokietijos ir kt. šalių archeologiją Universitetui dovanojo Juris Urtanas.

Vladislavs Urtāns (1921–1989)Archeologas, muziejininkas, redaktorius Vladislavas Urtanas gimė 1921 m. Ludzoje. Baigė Rygos miesto 1-ąją gimnaziją ir Latvijos universiteto Istorijos fakultetą. Jau studijų metais dalyvavo Elvyros Šnuorės vykdytuose kasinėjimuose latgalių Nukšų kapinyne. 1946 m. grįžo iš tremties Sibire, o 1947 m. pradėjo dirbti Latvijos istorijos muziejaus Archeologijos skyriuje. 1950–1958 m. dirbo Maduonos kraštotyros muziejaus moksliniu bendradarbiu, po to vėl grįžo dirbti į Istorijos muziejų vyr. mokslinio bendradarbio pareigose. 1971 m. V. Urtanas apgynė istorijos mokslų kandidato disertaciją. Mirė 1989 m., palaidotas Rygos Miško kapinėse (Meža kapi).

Urtano sūnus, Latvijos archeologas Juris Urtanas gimė 1952 m. gruodžio 15 d. Maduonoje, studijavo istoriją (baigė 1975 m.) Latvijos universiteto Istorijos ir filosofijos fakultete, dirbo Muziejų ir kultūros paminklų inspekcijoje, Valstybės paminklų apsaugos inspekcijoje, nuo 1998 m. – Latvijos kultūros akademijos profesorius ir šios mokyklos prorektorius, nuo 2011 m. – Latvijos mokslų akademijos narys, latvių studentų korporacijos Lacuania narys. Daugiau nei 1400 publikacijų, tarp jų 24 knygų (10 monografijų), taip pat ir 26 knygų sudarytojas ar atsakingas redaktorius, virš 240 mokslinių straipsnių autorius.

V. Urtanas biblioteką pradėjo formuoti studijų metais. Kai 1951 m. jis vedė istorikę Stefaniją Nadricką-Urtanę, nuo šiol biblioteka buvo formuojama kartu. Į ją pateko visa tuomet prieinama archeologinė literatūra, išleista TSRS bei kitose socialistinio bloko respublikose. Knygų V. Urtanas įsigydavo tiek Latvijoje, tiek jų persisiųsdavo. V. Urtanas dažnai dalyvaudavo mokslinėse konferencijose tuometinės TSRS teritorijoje, susipažindavo su daugybe archeologų, su kuriais keisdavosi knygomis, todėl nemaža jų dalis yra su autorių parašais. Archeologinių knygų kaupimas archeologui tapo tarsi pomėgiu ir kolekcionavimu. Knygos, perduotos Klaipėdos universitetui, daugiausiai įsigytos tarp 1950–1980 m. Tarp perduotų knygų dalis yra ir iš archeologės Liucijos Vankinos (1908–1989) bibliotekos, kurią archeologė paliko J. Urtanui. Nemaža dalis L. Vankinos bibliotekos po jos mirties atiteko kitiems Latvijos archeologams. Dalys knygų pateko ir iš Jurio Urtano bibliotekos. Visos Klaipėdos universitetui perduotos knygos sužymėtos 4 skirtingais ekslibrisais.

Aktualu »

Call for Submissions

The Editors of Archaeologia Baltica invite authors to submit their articles to the 27th volume of Archaeologia Baltica, an annual peer-reviewed academic journal....

 

Magistrantūros studijose – galimybė rinktis karo istorijos profilį

Atnaujinęs Baltijos šalių istorijos magistrantūros programą, Klaipėdos universiteto Baltijos regiono istorijos ir archeologijos institutas nuo 2017 m. rugsėjo...