Pradinis » Naujienos » Atviras laiškas dėl Tolminkiemio bažnyčios likimo

 

Atviras laiškas dėl Tolminkiemio bažnyčios likimo

2010 m. lapkričio 14 d. daugiau kaip šimtas kultūros, mokslo žmonių, visuomenininkų kreipėsi į aukščiausius Lietuvos Respublikos vadovus dėl lietuvių literatūros pradidininko, evangelikų liuteronų kunigo Kristijono Donelaičio šventovės Tolminkiemyje likimo. Kreipimąsi pasirašė ir Klaipėdos universiteto Baltijos regiono istorijos ir archeologijos instituto istorikės doc. dr. Silva Pocytė, doc. dr. Nijolė Strakauskaitė, doc. dr. Arūnė Liucija Arbušauskaitė, taip pat Etnokultūros centro direktorė Nijolė Sliužinskienė, Mažosios Lietuvos istorijos muziejaus direktorius doc. dr. Jonas Genys.

Kreipimosi tekstas

Atviras laiškas Lietuvos Respublikos vadovams                         2010 m. lapkričio 14 d.
dėl Tolminkiemio šventovės išsaugojimo

Lietuvos Respublikos Prezidentei Poniai Daliai Grybauskaitei,
Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininkei Poniai Irenai Degutienei,
Lietuvos Respublikos Ministrui Pirmininkui Ponui Andriui Kubiliui,

Gerbiamieji Valstybės Vadovai,
Raginame Jus imtis asmeninės atsakomybės bei iniciatyvos ir padaryti viską, kad Tolminkiemio šventovė, kurios evangelikų liuteronų kunigu buvo lietuvių literatūros pradininkas ir pasaulinės svarbos rašytojas Kristijonas Donelaitis, ir kurioje šiandien ilsisi jo palaikai, nebūtų paversta stačiatikių cerkve, o išliktų pasaulio kultūros židiniu.
Visuomenė išreiškė rinkimuose Jums savo pasitikėjimą vildamasi, kad principingai ginsite tautos kultūros pamatus.

Pagarbiai,

Viktorija Daujotytė
Justinas Marcinkevičius
Marcelijus Martinaitis
Romualdas Granauskas
Donatas Banionis
Juozas Budraitis
Vanda Zaborskaitė
Zigmas Zinkevičius
Ingė Lukšaitė
Jonas Vaitkus
Arūnas Žebriūnas
Raimundas Banionis
Jolanta Zabarskaitė
Darius Kuolys
Arvydas Juozaitis
Domas Kaunas
Valdemaras Razumas
Mindaugas Kvietkauskas
Romualdas Budrys
Bronius Genzelis
Romualdas Ozolas
Jūratė Kiaupienė
Antanas Tyla
Alfredas Bumblauskas
Tomas Baranauskas
Algimantas Mikuta
Aleksas Dabulskis
Aurelija Ragauskaitė
Algis Kalėda
Kornelijus Platelis
Evaldas Stankevičius
Liudvikas Jakimavičius
Aidas Marčėnas
Antanas Smetona
Vytautas Radžvilas
Eugenijus Jovaiša
Eugenijus Ušpuras
Aloyzas Sakalas
Laima Kalėdienė
Algirdas Sabaliauskas
Lolita Jablonskienė
Silva Pocytė
Dalia Dilytė
Jonas Genys
Nijolė Strakauskaitė
Zigmantas Kiaupa
Arūnė Arbušauskaitė
Bonifacas Stundžia
Vaclovas Bagdonavičius
Vincentas Drotvinas
Irena Smetonienė
Danguolė Mikulėnienė
Grasilda Blažienė
Elena Tervidytė
Andrius Navickas
Laimutis Telksnys
Alvydas Medalinskas
Romualdas Norkus
Kęstutis Kuizinas
Liucija Citavičiūtė
Nijolė Šliužinskienė
Irena Raščiuvienė
Violeta Jonynienė
Augis Gučas
Gražina Mareckaitė
Dana Palionytė
Juozas Marcinkevičius
Vladas Žukas
Eleonora Žukienė
Jūratė Burokaitė
Irena Kubilienė
Birutė Mackonytė
Raimonda Karosaitė
Emilija Guobienė
Rėda Tursaitė
Marija Rūta Horodničiūtė
Rimantas Ereminas
Kęstutis Šimas
Liucija Jasiukevičiūtė
Audronė Maciulevičiūtė
Birutė Biekšienė
Teresė Keršulienė
Ramūnas Janulaitis
Vanda Janulaitienė
Živilė Gimbutaitė
Rasa Baradinskienė
Genovaitė Bastienė
Jolanta Paškevičienė
Egidija Kaulakytė
Dalia Lukšienė
Rimtis Lukša
Dovilė Keršienė
Martynas Lukša
Juozapas Šimkus
Kornelija Jankauskaitė
Romualdas Bartaška
Audronė Ignatonienė
Ona Šeštokienė
Gailutė Jankauskienė
Joana Čižauskaitė
Algimantas Bernotas
Liucija Čarneckaitė
Živilė Ratavičiūtė
Danguolė Žemaitytė
Dainora Eigminienė

Aktualu »

Ginama Tomo Rimkaus daktaro disertacija

2019 m. spalio 25 d. 13 val. Klaipėdos universiteto Auloje (VI korpusas) vyks Tomo Rimkaus daktaro disertacijos „Mikrolitizacijos proceso įtaka ūkio raidai...

 

Konferencija „Krikščionybės įtakos kultūros pokyčiams Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės vakarinėje dalyje“

2019 m. spalio 18 d. Klaipėdos universitete vyks mokslinė konferencija „Krikščionybės įtakos kultūros pokyčiams Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės...

 

Konferencija „Koklinių krosnių fenomenas: nuo praktinės naudos iki kultūrų komunikacijos” iš ciklo „Archaeologia urbana“

2019 m. lapkričio 8–9 d. Klaipėdoje vyks mokslinė konferencija „Koklinių krosnių fenomenas: nuo praktinės naudos iki kultūrų komunikacijos“ iš ciklo...

 

Magistrantūros studijose – galimybė rinktis karo istorijos profilį

Atnaujinęs Baltijos šalių istorijos magistrantūros programą, Klaipėdos universiteto Baltijos regiono istorijos ir archeologijos institutas nuo 2017 m. rugsėjo...